English

Değer arayışı ‘Sağlık Turizmi’ni yükseltiyor

Sağlık hizmetlerinin içeriğinin değişmesi, uzun bekleme süreleri, yükselen maliyetler, alternatif te­davi imkanları gibi nedenler, in­sanları farklı ülkelerde tedavi se­çeneklerine yöneltirken, sağlık tu­rizmini de yükselen trend haline getirdi.

İstanbul merkezli dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye hasta getiren Medicaorg Direk­törü Meral As, konuyla ilgili yap­tığı açıklamada, sürekli yükselen sağlık maliyetleri, daha kaliteli hizmet, düşük bedellerle sağlık arayışı, internet üzerinden daha fazla bilgiye ulaşılabilirlik, hiz­met sağlayıcıların artması gibi etkenlerin de tercih nedeni ol­duğunu kaydetti.

TÜRKİYE’YE SEYAHAT ORAN­LARI ARTIŞA GEÇTİ

Ülkeler arası bilgi paylaşımı, stratejik ortaklıklar, uluslararası teknoloji ve bilgi transferleri, ya­bancı hastalara sunulan fırsatlar, tıbbi ticaret, sosyal ve kültürel de­neyimlerin de sağlık turizmminde Türkiye’yi tercih edilir hale ge­tirdiğinin altını çizen Meral As, “Dünyada Web üzerinden yapılan araştırmaların yüzde 5’ini sağlık oluşturmaktadır. 2016 verilerine göre, sağlık nedeniyle bireylerin Türkiye’ye seyahat imkanları da ciddi oranda artmaktadır. Sağlık turizminin gelişmesine en temel etkeni ülkeler arası fiyat farklılığı oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde 20-25’lere yaklaşmıştır. 2017 ile 2050 arasında, gelişmekte olan bölgelerde 60 yaş ve üstü kişile­rin sayısının, iki kattan fazla arta­rak 652 milyondan 1,7 milyara çık­ması bekleniyor. İnsanların artık beden sağlığına daha fazla önem vermesi, sağlıklı yaşam tarzı ara­yışı, kozmetik cerrahi, kaplıclar, emeklilik grupları, fitnes merkez­leri, gibi oluşumlara talep artışı da Türkiye’de sağlıklı yaşam se­çeneklerini tercih edilir hale ge­tirmektedir” diye konuştu.

‘Sağlık Turizmi’ açısından Türkiye’nin sürekli olarak büyüme potansiyeline sahip olduğunu be­lirten As, OECD verilerine göre, 2017 yılında Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye’nin en yüksek bü­yüme oranına sahip ülke olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin aynı zamanda dün­yanın en popüler 7. turizm merkezi olduğunu; İstanbul’un ise dünya­nın en çok ziyaret edilen 7. kenti haline geldiğine işaret eden As, Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, insanla­rın daha az maliyetli yerleri ter­cih etmesi, fazla sayıda turistin Türkiye’yi tercih etmesini sağla­dığını ifade etti.

Meral As, Organ Nakli, Kemik iliği nakli, Onkoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, branşla­rındaki hastaların, Türkiye’de kali­teli, ucuz ve konforlu tedavi alma­sının da bu tercihte önemli etken haline geldiğinin altını çizdi.

Medicaorg olarak, İngiltere ve kıta Avrupa’sı ülkeler başta ol­mak üzere, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’ya kadar uzanan geniş coğrafyadan tedavi için Türkiye’ye hasta kabulü yaptıklarını bildiren Meral As, birçok insanın kendi ül­keleri yerine, uzak farklı ülkelere seyahat ederek çözüm aradığını sözlerine ekledi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter