English

İnsanlar modern tıptan önce de uzun yaşıyordu

Günümüzde çoğu insanın inandığının aksine modern tıptan önce de insanlar oldukça uzun yaşıyordu. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden doktora öğren­cisi Christine Cave, dişlerin ne ka­dar yıprandığına dayanarak iskelet kalıntılarının ölüm yaşını belirle­mek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Cave, dişler üzerindeki aşınmayı analiz ederek ve benzer kültürlerin yaşayan popülasyonları ile karşılaş­tırarak geliştirdiği yeni yöntemle, üç Anglo-Sakson mezarlığındaki is­kelet kalıntılarını inceledi. Bu me­zarlıklar, 475 ila 625 yılları arasında gömülmüş insan kalıntılarını barın­dırıyordu.

Araştırmaya göre o dönemde insanların yaşlanana kadar yaşaması görülen bir şey değildi.

“İnsanlar bazen o dönemlerde 40 yaşına kadar yaşamış olmanın olabilecek en iyi ihtimal olduğunu düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Modern tıbbın ya da eczanelerin ol­madığı geleneksel yaşamlarını sür­düren insanlar için en yaygın ölüm yaşı 70 civarındadır ve bu tüm farklı kültürler arasında oldukça benzer­dir.”

Cave, yaşlıların arkeolojik araş­tırmalara göre sınıflandırılmasın­daki yetersizlikler nedeniyle bu ef­sanenin ortaya çıktığını söylüyor.

“Yaşlı insanlar arkeolojik araştır­malarda çoğunlukla gözardı edili­yordu ve bunun sebebinin bir kısmı da onları tanımlayamamış olmaktı. Bir çocuk kalıntısının yaşını belir­lerken, dişlerin çıkması ya da her zaman belirli yaşlarda görülen ke­mik kaynaşmaları gibi gelişim nok­talarına bakılır.Ancak bir insan ta­mamen yetişkin bir hale geldikten sonra iskelet kalıntısından yaşını belirlemek oldukça zordur. Bu yüz­den bugüne kadarki birçok arkeolo­jik araştırmanın en üst yaş katego­risi 40 üstü ya da 45 üstüdür. Yani sonuç olarak sağlıklı ve formda 40 yaşında bir insan kalıntısıyla, çe­limsiz bir 90 yaşında insan kalın­tısı ayırt edilemiyordu. Eğer yaşlı insanlar üzerine çalışmak istiyor­sanız bunların hiçbir anlamı yok.

Cave’e göre yeni yöntem, arke­ologlara geçmiş toplumların daha doğru bir izlenimini ve yaşlı insan­lar için yaşamanın nasıl bir şey ol­duğunu gösterecek.

Araştırmaya dahil olan üç mezar­lıkta incelenen iskelet kalıntılarına göre, yaşlı kadın ve yaşlı erkekle­rin gömülme biçimleri konusunda önemli farklar tespit edildi.

“Kadınlar eğer genç yaşta öl­düyse, onlara önemli mezarlar ve­rilme ihtimali daha yüksekti. Ancak eğer yaşlı bir kadın öldüyse önemli bir mezara gömülme ihtimali daha düşüktü. Yüksek statülü erkekler, genellikle mızrak, kalkan ya da kı­lıç gibi silahlarla birlikte gömülü­yordu. Kadınlar takılarla, broşlarla, boncuklarla ve iğnelerle gömülü­yordu. Bu durum, genç kadınların gömüldüğü yüksek statülü mezar­larda güzelliğin önemli olduğunu vurguluyor.”

Kaynak:

https://www.sciencedaily.com/rele­ases/2018/01/180104120306.htm

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter