English

Kolesterol ilaçları üzerine yapılan araştırmalar, doktorları ikiye böldü

Bazı doktorlar ilaç kullanımını artırmaktan yana bazıları da bunun gereksiz olduğunu savunuyor.Statinler olarak adlandırılan kolesterol engelleyici ilaçların kullanımı İngiltere’deki sağlık sektörünü ikiye böldü.

Royal College of GPs(RCGP) ülkede milyonlarca kişiyegereksiz yere kolesterol ilacı verildiğinisavunurken, sağlık sektörününbir diğer kesimi 60 yaş üstü tüm erkeklerinve 75 yaş üzerindeki tüm kadınlarınkolesterol ilaçlarını kullanmalarıgerektiğini ileri sürüyor. HarvardÜniverisitesi tarafından yapılanbir çalışma sonucunda, İngiltere’deyaşayan 60 yaş üstü erkekler ve 75yaş üstü kadınların tümünün statinlerikullanmaları gerektiği ifade ediliyor.Bunun kalp krizlerini ve inmeleriengellemede büyük öneme sahipolduğu belirtiliyor. İngiltere’de bu yaş aralığındaolup da statin kullanan insanlarınsayısı 6.3 milyon.Ancak bu görüşe karşı çıkanRCGP, NHS’in bu çalışmalardanetkilenen son tavsiyelerinin toplumdailaç kullanma oranını gereğindenfazla artıracağını savunuyor.RCGP ilaç tavsiyesininsadece yaş baz alınarak yapılmasının,sağlıklı bireylerin de gereksizyere ilaç kullanmalarına nedenolacağını belirtiyor.Kurumda görev yapan ProfHelen StokesLampard, doktorlarınreçeteye bu ilaçları yazmadanönce o ilacı kullanacak kişiningerçekten risk grubunda olup olmadığınınetleştirmesi gerektiğinisöylüyor.

Bunun kan testi ve karaciğerfonksiyonlarının belirli birsüre takibi sonucunda netleşeceğikaydediliyor.İngiliz Halk Sağlığı Gözleme KuruluşuNICE, kalp krizi geçirme riskinien az yüzde 10 oranında taşıyanherkese statinleri kullanmalarınıtavsiye ediyor. Araştırmacılarbu veriden hareketle toplumdaırk, yaş ve genel sağlık durumuüzerinden bir saptamaya varıyor.Buna göre İngiltere’de toplam11.8 milyon insanın bu grubagirdiği ve statinleri kullanmalarıgerektiği sonucu ortaya çıkıyor.Hali hazırda İngiltere’de bu ilaçlarıkullanan insan sayısı ise 6.3milyon. Aradaki 5.5 milyon kişilikbüyük kitlenin kolesterol ilacıkullanmalarının gerçekten gerekliolup olmadığı konusunda ise doktorlarikiye bölünmüş durumda.Daha önce de Oxford Üniversitesinceyapılan bir araştırmada,kolesterol engelleyici ilaçlarınİngiltere’de bir yılda 80 bin inmeve kalp krizi vakasının önüne geçtiğisaptanmış.

NICE Direktörü Prof Mark Baker,kalp krizi ve inmelerin büyükoranda yaş kaynaklı olduğunu söylüyor.Bunların üçte birinin ölümlekalan büyük kısmınınsa felçle sonuçlandığınısöylüyor.Kolesterol ilacının gereğindenfazla tavsiye edilmesinin İngiltere’dekisağlık sektörüne de hemmaddi hem de iş yükü olarak biryansıması olacağı konusunda çeşitliiddialar var. Bunlardan birisiBritish Journal of GeneralPractice’in yayınlamış olduğu birçalışma.Buna göre, eğer ön görüldüğügibi kolesterol ilacı olan statinlerinreçeteye yazılma oranı artırılırsa,İngiltere’deki her GP doktoruen az ikiyi hastasına bu ilaçlarıyazmak durumunda kalacak buda doktorların iş yükünün önemliölçüde artması demek. Bir diğeryandan da ekonomik bir yükü deberaberinde getireceği açık.Uzmanlar ilaç kullanımının artırılıpartırılmaması konusundaikiye bölünmüş görünüyor ancakhepsinin hem fikir olduklarıbir konu var:

Kalp krizini ve inme kaynaklı felçlerin riskini azaltmanın yolu düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmaktan geçiyor.

 

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü 3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Ev alanların Londra’ya ilgisi her gün biraz daha azalıyor Ev alanların Londra’ya ilgisi her gün biraz daha azalıyor

İngiltere’nin genelinde ev fiyat­ları artmaya devam ederken, Lond­ra’daki ev fiyat artışı ülke genelin­deki oranın yarısında kaldı.İngiltere genelinde ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artışla ortalama 244 bin Pound’a ulaştı ancak Londra’daki ev fiyat­ları bu artışın neredeyse yarısını yakalayabildi. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, ilk defa ev alan kişiler Londra dışını tercih etmeye başladı.

Enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesinde Enflasyon son 5 yılın en yüksek seviyesinde

Birleşik Krallık’taki enflasyon oranı eylül ayında, ulaşım ve gıda oranı eylül ayında, ulaşım ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2012 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

‘Ekonomik veriler faiz artırımı için belirleyici rol oynayacak’ ‘Ekonomik veriler faiz artırımı için belirleyici rol oynayacak’

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi’nin (PPK) yeni üyesi Silvana Tenreyro, Merkez Bankası’nın rekor düşük seviyedeki faiz oranlarını kasım ayında artırmasına yönelik oy kullanmaya henüz hazır olmadı­ğını söyledi.

Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor Düşük mortgage faizi dönemi sona eriyor

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan geçen haftalarda yapılan açık­lamalar sonrasında, temel faiz ora­nının yakın zamanda yükseleceğine dair beklentiler arttı.

Kurtlar Vadisi Vatan Londra’da vizyona girdi

Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı; Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar, Yücel Erten ve Ne­zih Işıtan’ın başrollerinde yer aldığı “Kurtlar Vadisi Vatan” izleyici ile bu­luşacak.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir Gaz ve elektrik fiyatlarındaki kesinti erkene alınabilir

Başbakan Theresa May, Çar­şamba günü enerji fiyatlarındaki ke­sinti planlarını tekrardan gündeme getirdi.Hükümet, tüketicilerin finansal açıdan daha erken rahatlayabilmesi için, enerji düzenleyici kurum olan Ofgem’den enerji fiyatlarındaki ke­sintinin bu kış yapılmasını istiyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Levent Üzümcü anlatılan seni̇n hi̇kayendi̇r Londra’da

Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü’nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı müzikli oyun 5 Kasım’da Islington Assembly Hall’da izleyicisiyle buluşuyor.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

Mona Lisa’nın nü taslağı ortaya çıktı

Fransa’da 150 yıldır sergilen­mekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter