English

Parmak uçlarının çomaklaşması nedi̇r?

İlk kez Hipokrat tarafından ampiyemli (plevra zarları arasında yoğun iltihap) hastalarda tarif edilmiş olduğundan “Hipokrat Par­mağı” ismi de verilir; İngi­lizce literatürde “clubbing” olarak bilinir.

Nasıl anlaşılır?

Önce tırnak yatağı ile kökünde bir ödem başlar. Daha sonra tırnak saat camı görünümünü alır, uzun­luğuna ve yatay olarak genişler. Tırnak etrafındaki yumuşak doku giderek artar ve sonunda parmak yuvarlaklaşıp çomak şeklini alır.Ço­maklaşma, genel olarak işaret par­mağından başlar. İki taraflı ve simet­riktir, ancak tüm parmaklarda aynı derecede olmayabilir. Bazı kişilerde ayak parmaklarında daha belirgin­dir. Akciğerlerin tepe kısmında yerleşen tümörlerde ve felçlerden sonra sadece o taraftaki elde, par­mak veya median sinir travmasına bağlı olarak da tek bir parmakta çomaklaşma olabilir. Karında aort protezi enfekte olduğunda ve sağ­dan sola şantı olan PDA’ lı (patent ductus arteriosus) vakalarda ço­maklaşma sadece ayak parmakla­rındadır. Çomaklaşma çok yavaş ge­lişir ve ağrısızdır. Hasta parmakla­rındaki şekil değişikliğinin farkında değildir. Bronş kanserinde görülen çomaklaşma ise çok hızlı gelişir, ağ­rılıdır ve hasta parmaklarındaki ola­yın farkındadır. Çomaklaşmanın de­recesi esas hastalığın aktivitesiyle ilgilidir.

Doğuştan morarmalı kalp has­talığı olan çocuklardaki çomak­laşma, kardiyak cerrahiden sonra düzelir. Bronş kanseri ile birlikte olan çomaklaşma da tümörün çı­karılmasıyla geriler veya tamamen kaybolabilir. Apse ve ampiyem te­davi edildikçe çomaklaşma azalır.

Hangi hastalıklarda görülür?

Akciğer maligniteleri: Bronş kan­seri, akciğer metastazları, medias­ten tümörleri, mezotelyoma, Hodg­kin lenfoması,

Akciğer enfeksiyonları: Apse, bronşektazi, kronik ampiyem,

Diğer akciğer hastalıkları: Kistik fibrozis, akciğer sertleşmesi, asbes­toz, kronik verem, akciğer zarı elim tümörleri,

Kalp hastalıkları: Doğuştan mo­rarmalı kalp hastalıkları, kalp iç zarı iltihabı,

Sindirim sistemi: Bilyer siroz, ül­serli kolit, Crohn hastalığı, malab­sorpsiyon sendromu, yemek bo­rusu ve kolon kanserleri,

Diğer: Felçler, lokla travma, anevrizmalar, aşırı laksatif kulla­nımı, kronik dağ hastalığı,

Çomaklaşma, nadir olarak her hangi bir hastalığa bağlı olmadan, ailesel olarak da görülebilir.

Çomak parmak KOAH ve as­tım için mutat bir bulgu değildir. Böyle bir hastada çomaklaşma sap­tanırsa, bronş kanseri veya akciğer apsesinden şüphe duymak gerekir.

Muayene bulguları

Tam gelişmiş çomak parmağın tanınması çok kolaydır. Çomak­laşmanın henüz çok belirgin olma­dığı durumlarda aşağıdaki bulgular aranmalıdır:

Tırnak kökündeki ödemin sap­tanması: Bu ödem, hastanın tırnak köküne parmak ucu ile bastırıla­rak bir flüktüasyonun (dalgalanma hissi) saptanmasıyla veya tırnak kö­küne bastırıldığında bir şişlik palpe edilmesiyle ortaya konabilir.

Schamroth işareti: Karşı karşıya getirilen işaret parmakları arasın­daki eşkenar dörtgen şeklindeki aralığın kaybolmasıdır.

Hiponychial açının büyümesi: Tırnak üst düzeyi ile yumuşak doku arasındaki normalde 180′ den küçük olan açının 180 den daha büyük ol­masıdır.

Distal falangeal mesafenin art­ması: Distal falangeal mesafenin (DFM) interfalangeal mesafeden (İFM) daha fazla olmasıdır. Çomak parmağın en pratik ve objektif bul­gusu olduğu kabul edilir.

Kaynak:

http://ahmetrasimkucukusta. com/2010/02/07/kitaplar/doktorlar-icin-kitaplar/gogus-hastaliklari-2/

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Londralı Ezo Sarıcı İzmi̇r’de fi̇nal konseri̇ verdi̇

Londra’da küçük yaşlardan beri elde ettiği başarı ve saygın konser salonlarında vermiş olduğu kon­serlerle müzikseverlerin yakın­dan tanıdığı Ezo Sarıcı (16), usta­lık kursu kapsamında

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Manga Londra’da hayranlarıyla buluşuyor

Manga konserleri her zaman capcanlı, kıpır kıpır havasıyla hayranlarına bir şölen yaşatmaya devam ediyor. Başarılı rock grubu Manga, sevilen şarkılarıyla 9 yıl aradan sonra bu kez Londra’daki sevenleriyle buluşuyor.

Paris Hilton KKTC’de Li̇mak Cyprus Deluxe Hotel’de parti̇ verdi̇

Amerikalı ünlü model Paris Hil­ton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel’de DJ per­formansı sergiledi.

Ayı Paddington bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor

İngiliz kültürünün sevilen fi­gürü yeni yaşını özel tasarım ma­deni paralarla kutluyor. İlk kez A Bear Called Padding­ton kitabıyla 13 Ekim 1958’de ki­tapseverlerle buluşan ve aradan geçen yılda

Camden Town; Baba Zula’yı ağırladı

Türk psikedelik müziğinin ken­dine has ekiplerinden Baba Zula, Londra’da dinleyicisiyle buluştu.

Anadolu Kültür Festi̇vali̇ bu yıl 3 gün sürecek

Süleymaniye Kültür Merkezi ve Anadolu Toplum Derneği (ACA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 12. yapılacak “Anadolu Kültür Festivali” 29- 30 Eylül ve 1 Ekim tarihinde halkla buluşacak.

“Ankara Antlaşmalı” mağdurlardan Home Office’e i̇htarname

Süresiz oturum izni koşullarını bir gecede değiştirmesine karşı çıkan Ankara Anlaşmalılar, haklarını koruma amacıyla İçişleri Bakanlığı’na ikinci ve son ihtarnameyi gönderdi.

Boris Johnson’a seçi̇m bölgesi̇nde protesto; Peçeyi̇ deği̇l, Boris’i̇ yasakla

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi. Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson’ın Londra’nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge’deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter