English

Parmak uçlarının çomaklaşması nedi̇r?

İlk kez Hipokrat tarafından ampiyemli (plevra zarları arasında yoğun iltihap) hastalarda tarif edilmiş olduğundan “Hipokrat Par­mağı” ismi de verilir; İngi­lizce literatürde “clubbing” olarak bilinir.

Nasıl anlaşılır?

Önce tırnak yatağı ile kökünde bir ödem başlar. Daha sonra tırnak saat camı görünümünü alır, uzun­luğuna ve yatay olarak genişler. Tırnak etrafındaki yumuşak doku giderek artar ve sonunda parmak yuvarlaklaşıp çomak şeklini alır.Ço­maklaşma, genel olarak işaret par­mağından başlar. İki taraflı ve simet­riktir, ancak tüm parmaklarda aynı derecede olmayabilir. Bazı kişilerde ayak parmaklarında daha belirgin­dir. Akciğerlerin tepe kısmında yerleşen tümörlerde ve felçlerden sonra sadece o taraftaki elde, par­mak veya median sinir travmasına bağlı olarak da tek bir parmakta çomaklaşma olabilir. Karında aort protezi enfekte olduğunda ve sağ­dan sola şantı olan PDA’ lı (patent ductus arteriosus) vakalarda ço­maklaşma sadece ayak parmakla­rındadır. Çomaklaşma çok yavaş ge­lişir ve ağrısızdır. Hasta parmakla­rındaki şekil değişikliğinin farkında değildir. Bronş kanserinde görülen çomaklaşma ise çok hızlı gelişir, ağ­rılıdır ve hasta parmaklarındaki ola­yın farkındadır. Çomaklaşmanın de­recesi esas hastalığın aktivitesiyle ilgilidir.

Doğuştan morarmalı kalp has­talığı olan çocuklardaki çomak­laşma, kardiyak cerrahiden sonra düzelir. Bronş kanseri ile birlikte olan çomaklaşma da tümörün çı­karılmasıyla geriler veya tamamen kaybolabilir. Apse ve ampiyem te­davi edildikçe çomaklaşma azalır.

Hangi hastalıklarda görülür?

Akciğer maligniteleri: Bronş kan­seri, akciğer metastazları, medias­ten tümörleri, mezotelyoma, Hodg­kin lenfoması,

Akciğer enfeksiyonları: Apse, bronşektazi, kronik ampiyem,

Diğer akciğer hastalıkları: Kistik fibrozis, akciğer sertleşmesi, asbes­toz, kronik verem, akciğer zarı elim tümörleri,

Kalp hastalıkları: Doğuştan mo­rarmalı kalp hastalıkları, kalp iç zarı iltihabı,

Sindirim sistemi: Bilyer siroz, ül­serli kolit, Crohn hastalığı, malab­sorpsiyon sendromu, yemek bo­rusu ve kolon kanserleri,

Diğer: Felçler, lokla travma, anevrizmalar, aşırı laksatif kulla­nımı, kronik dağ hastalığı,

Çomaklaşma, nadir olarak her hangi bir hastalığa bağlı olmadan, ailesel olarak da görülebilir.

Çomak parmak KOAH ve as­tım için mutat bir bulgu değildir. Böyle bir hastada çomaklaşma sap­tanırsa, bronş kanseri veya akciğer apsesinden şüphe duymak gerekir.

Muayene bulguları

Tam gelişmiş çomak parmağın tanınması çok kolaydır. Çomak­laşmanın henüz çok belirgin olma­dığı durumlarda aşağıdaki bulgular aranmalıdır:

Tırnak kökündeki ödemin sap­tanması: Bu ödem, hastanın tırnak köküne parmak ucu ile bastırıla­rak bir flüktüasyonun (dalgalanma hissi) saptanmasıyla veya tırnak kö­küne bastırıldığında bir şişlik palpe edilmesiyle ortaya konabilir.

Schamroth işareti: Karşı karşıya getirilen işaret parmakları arasın­daki eşkenar dörtgen şeklindeki aralığın kaybolmasıdır.

Hiponychial açının büyümesi: Tırnak üst düzeyi ile yumuşak doku arasındaki normalde 180′ den küçük olan açının 180 den daha büyük ol­masıdır.

Distal falangeal mesafenin art­ması: Distal falangeal mesafenin (DFM) interfalangeal mesafeden (İFM) daha fazla olmasıdır. Çomak parmağın en pratik ve objektif bul­gusu olduğu kabul edilir.

Kaynak:

http://ahmetrasimkucukusta. com/2010/02/07/kitaplar/doktorlar-icin-kitaplar/gogus-hastaliklari-2/

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Şansın ne zaman geleceği belli olmaz: incili yemek! Şansın ne zaman geleceği belli olmaz: incili yemek!

ABD’nin New York kentinde bulunan Central Oyster Bar’da arkadaşı ile öğle yemeği yemeye giden bir adamın sipariş ettiği istiridye yemeğinden inci çıktı.

Haftada 4 gün çalışma dönemi başladı

Haftada 4 gün çalışıp tam maaş almak mümkün mü? İnanması güç geliyor, ancak dünya çapında bazı şirketler bu sistemi çoktan uygulamaya başladı bile.

UKTS Operasyon Yöneticisi Maharaj: Britanya’da yaklaşık 200.000 talasemi geni taşıyıcısı var

Talasemi hastalarınına yönelik yapılan tedavilerin geliştirilmesi ve toplum eğitiminin devamlılığının sağlanmasının önemini yeniden ha­tırlatmak beraberinde kuruluşunun 40. yılını kutlamak amacıyla Britanya Talasemi Society Vakfı (United King­dom Thalasaemia Society- UKTS) bir etkinlik gerçekleştirdi.

Crystal Oteller Zinciri Temsilcileri Londra’da Tur Operatörleriyle Buluştu

Türkiye’de çoğunluğu Akdeniz bölgesi olmak üzere 19 büyük otel ve tatil köyleri bulunan Crystal Hotels Group Temsilcileri, gelecek sezon hazırlıkları için Londra’da temaslarda bulundular.

Tam teşekküllü sağlık merkezi resmi olarak açılıyor

Bir dönem aktif siyasette yer alan ve milletvekilliği yapan ve 10 yılı aşkın süredir mesleğini İngiltere’de devam ettiren genel cerrahi uzmanı Dr. Turan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’da tam teşekküllü sağlık merkezi açtı.

West End’de Kibele ile yeniden müzik dolu geceler başladı

Londra’da eğlence yerleri: tiyatrolar; sinemalar; gece kulüpleri; barlar ve lokan­taları ile ünlü West End’de, modern Türk mutfağı ile ünlü Kibele&Restaurant Bar, iyi yemekle güzel müziği birleş­tirerek şehrin eğlence anla­yışını değiştirdi.

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Bu kez çiğ köfteciyi oynuyor

Ata Demirer ve Demet Akbağ’dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi!

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Theresa May hükümeti bir günde üç yenilgi aldı

11 Aralık’ta Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması için yapıla­cak oylama öncesindeki parlamento görüşmelerinde, hükümet darbe üze­rine darbe aldı.

Orhan Dil: Sosyal yardımlar ‘Universal Credit’ adıyla azaltılıp, zorlaştırılıyor

Muhafazakar Hükümet’in hazırlıklarını 2013’de başlattığı Universal Credit, toplumun yoğun olarak yaşadıkları Kuzey Londra’da da uygulanmaya başladı.

Kaplan, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanlığına aday oldu

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, 16 Aralık Pazar günü yeni yönetimini seçmek için kongreye gidiyor.

West End’de Kibele ile yeniden müzik dolu geceler başladı

Londra’da eğlence yerleri: tiyatrolar; sinemalar; gece kulüpleri; barlar ve lokan­taları ile ünlü West End’de, modern Türk mutfağı ile ünlü Kibele&Restaurant Bar, iyi yemekle güzel müziği birleş­tirerek şehrin eğlence anla­yışını değiştirdi.

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Bu kez çiğ köfteciyi oynuyor

Ata Demirer ve Demet Akbağ’dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi!

“Su üzerinde yüzen kitapevi” bu sezon da ilgi çekiyor

Genellikle “bahar veya yaz me­kanı” olarak bilinen bu kitapevi, Thames nehri üzerinde yüzme­siyle ünlü olmasıyla beraber kış se­zonunda da keşfedilmeyi bekleyen önemli West End noktalarından bi­ridir diyebiliriz.

Türk sinemasının son yıllarda çok beğenilen 7 eseri izleyici ile buluştu

Türk sinemasının ses getirmiş eserleri Türk Filmleri Haftası kap­samında Londra’da izleyiciyle bu­luştu. Londra Yunus Emre Enstitü­sünün King’s College Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Türk Filmleri Haftası kapsamında Türk sineması­nın son yıllarda en beğenilen 7 eseri yer alıyor.

Designed by: Olay Gazeter