English

Ankara Anlaşması’nda yapılan değişiklik ‘adaletsiz

Birleşik Krallık Türkiye Araştırma­lar Merkezi (Centre for Turkey Studies – CEFTUS) tarafından organize edilen bir parlamento toplantısında avukatlar An­kara Anlaşması vizesinde yapılan deği­şikliği değerlendirdiler.

Birleşik Krallık Muhafazakâr parti Milletvekili Sir Da­vid Amess’in ev sahipliğinde düzenle­nen porgramın moderatörlüğünü de Londra eski Çalışma ve Sosyal Güven­lik Ataşesi Ayşegül Yeşildağlar yaptı.

Panelde 2007 Tüm ve Darı dava­sında çalışmış Aman Solicitörs Advo­cates firması Avukatlarından Saad Sa­eed, Silvine Law firması kurucusu ve avukatlarından Ozan Aşkın, Redstone Solicitors Firması Avukatı Yaşar Doğan ve Ashton Ross Law kurucu ortağı ve göçmenlik hukuku avukatı Semira Dilgil bulundular.

Ayşegül Yeşildağlar’ın Ankara Anlaş­ması adıyla geçen ve Türkiyeli kişilere İngiltere’de iş kurma hakkı sağlayan vize konusunda açıklayıcı bilgi sunmasının ardından Avukat Saad Saeed, 2007 Tüm ve Darı davasını değerlendirdi.

Saaed, pek çok kez temyiz edilen ve en sonunda Avrupa Divanı’nda ka­rara bağlanan bu dava ile Türkiye va­tandaşlarının 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması’nın maddelerine uygun şe­kilde iş kurma ve oturum alabilme hak­larının onandığını söyledi.

Saaed Ankara Anlaşması vize baş­vurusuyla pek çok ret almış kişilerin davalarında bulunduklarını ve dava­larda hakimlere Ankara Anlaşması’nın ruhunu hatırlatmak durumunda kaldık­larını dile getirdi.

Saaed Home Office’in Avrupa Adalet Divanı’nın kararına rağmen dolandırı­cılık olursa ya da verilen haklar suis­timal edilirse Türkiye vatandaşlarının İngiltere’de iş kurma haklarının sınır­landırmaya çalıştığını ekledi. 2017’deki Aydoğdu kararının da doğru olmadığını düşündüğünü söyleyen Saaed bunun da Home Office’in verilen hakları geri çekme çabasına malzeme olduğunu ekledi.

Aydoğdu davasının üst mahkeme­lere götürülmesini üstlenecek olan Avukat Yaşar Doğan 2017’de verilen Aydoğdu davasını ele aldı.

Doğan Home Office’in 16 Mart’ta ani­den açıkladığı sınırsız oturum hakkını kaldırma kararını Aydoğdu davası üze­rine yaptığını fakat diğer yandan aslında bu dava sonucunun Home Office’e bir yaptırımı olmadığını söyledi.

Doğan davada oturum hakkına dair görüşlerin tavsiye notu olarak dü­şüldüğünü ve zaten davanın Ankara Anlaşması’nda vize alan kişi ile ilgili de­ğil eşi ile ilgili olduğunu ekledi. Home Office’in bir seçim yapmak zorunluluğu olmadığını söyledi.

Aşkın Windrush skandalında görül­düğü üzere İngiltere Hükümetinin göç­menlere karşı düşmanca bir politika yürütmesinin Home Office’in (İçişleri Bakanlığı) Ankara Anlaşması haklarını kaldırması girişimini körüklediğini söy­lerken Brexit’in de bunda etkisi oldu­ğunu ekledi.

Aşkın mağdur olan Türkiye vatan­daşlarının bölge milletvekillerine ve belediyelerine yazmalarını ve bu şe­kilde haklarının korunması için baskı oluşturmak gerektiğini söyledi.

Avukat Semira Dilgil de Home Office’in Aydoğdu davasını gerekçe olarak gösterdiğini fakat oturum hak­kına dair kararın neden bir yıl sonra aniden açıkladıklarını anlayamadıkla­rını söyledi.

Türkiye vatandaşlarını üç yıllık vize aldıklarında gönderilen mektupta üç yıl sonra sınırsız oturuma başvurabilirsi­niz diye belirtildiğini vurgulayan Dilgil hukukun geriye işleyemeyeceğini ve ve­rilen bu hakkın böyle sebepsiz ve ani­den alınamayacağını vurguladı.

Dilgil firmasının ve uzman avukat­ların ortak çalışması ile Home Office’e mağduriyetleri açıklayan ve verilen ka­rarın adaletsiz olduğunu gösteren bir dosya gönderildiğini ve kendilerinin Home Office ile görüşmek için hazır ol­duklarını söyledi.

Home Office’in yeni vize koşullarını açıklamamasından ötürü belirsizlik ya­şandığını ve bunun iş dünyasında ne­gatif etkisinin olduğunu söyleyen Dilgil bu belirsizliğin ayrıca İngiltere’ye yatı­rım yapmış bunca Türkiye vatandaşı­nın özlük haklarına müdahale olduğunu söyledi.

Centre for Turkey Studies Direktörü İbrahim Doğuş verilen kararın adaletsiz olduğunu ve CEFTUS olarak gelişmele­rin takipçisini olacaklarını belirtti.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için

‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’ ‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’

Yayınlanan yeni bir araştır­maya göre, kalbe giden atardamar­ların sertleşmesini önlemek için haftada dört kez egzersiz yapmak gerekiyor.

‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’ ‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’

Mantar enfeksiyonlarının ilaç­lara karşı geliştirdikleri dayanıklı­lığın arttığını söyleyen bilim insan­ları, daha fazla mantar salgınına karşı uyarıda bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali başladı

Londra’da, Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla bu yıl 8’ncisi düzenle­nen ve Avrupa’nın en büyük ‘Alevi Festivali’ dün akşam gerçekleştiri­len resepsiyon ile başladı.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro

Vizesiz dolaşma izni veren Avrupa ülkeleri popülaritesini her geçen gün arttırırken düşen yurtdışı uçak bileti fiyatları de Avrupa ülkelerini gezmek isteyen kişileri cesaretlendiriyor.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

Banka hesapları üzerinden göçmen kontrolü askıya alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından alı­nan yeni bir karara göre, Birleşik Krallık genelindeki banka hesapları üzerinden yapılan göçmenlik kont­rolleri askıya alındı.

Taste of London, 13-17 hazi̇ran’da, regent park’ta

Londra’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en bü­yük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’ bu yıl 13-17 Hazi­ran tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklarımız için farkındalık ebeveynlik ve farkındalıklı beslenme

Çocuklarınıza sağlıklı tabaklar hazırlamak ister misiniz ? Çocuklarınız ile farkındalıklı bir iletişim kurmak ister misiniz ? Bu ve bu gibi sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz !

İngiltere’de kraliyet düğünü: Harry ile Meghan evlendi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu ve tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry, Amerikalı oyuncu Meg­han Markle ile evlendi.

Londra Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi

TSM yeni dönem çalışmalarına ait ilk konserini 6 Mayıs Pazar ak­şamı Oasis Academy Hadley’de gerçekleştirdi. Sanatseverlerin yal­nız bırakmadığı konser, büyük bir coşku ve keyifle dinlendi.

Avrupa’nın En Büyük Alevi̇ Festi̇vali̇ Başladı

Londra’da, Alevi kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen Avrupa’nın en büyük ‘Alevi Festivali’nin sekizincisi başladı. İki hafta sürecek festivalin finali her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Haziran’da Hackney Downs Park’ta gerçekleşecek. En az 10 bin kişinin katılımı beklenen bu yılki festivale Niyazi Koyuncu katılacak.

Londra’da öğrenci̇ler bi̇lgi̇leri̇ni̇ yarıştırdı

İNGİLTERE Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı Türk okulları arasında düzenlenen geleneksel ‘Bilgi Yarışması’ yapıldı. Sekiz Türk okulunun katıldığı yarışmada, Manchester Selimiye Türk Okulu birinci, Aziziye Haftasonu Okulu ikinci, Coventry Türk Eğitim Merkezi üçüncü oldu.

Süleymanı̇ye Cami̇i̇’de ücretsi̇z i̇ftar yemeği̇ veri̇lecek

11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle Süleymaniye Camii’de ramazan ayı boyunca devam edecek iftar yemeklerinden ilki Londralı hayırsever bir iş adamı tarafından düzenlendi.

Türkçe Eği̇ti̇mde 35 Yıllık Yolculuk

Londra’da Türkçe eğitimn temel taşlarından olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’nci kuruluş yılını düzenlediği görkemli bir balo ile kutladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter