English

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Alanında çok ba­şarılı hepsi iyi üniversitelerden me­zun ve öğrencilere en kaliteli eğitimi vermeyi amaçlamışlar. Bu bağlamda kurum, matematik öğretmeninden bağlama öğretmenine kadar akade­mik eğitim veren birikimle donanmış hocalara sahip.

Eğitim Koordinatörlüğünü Özge Bilge’nin üstlendiği Dalston’daki okulda Matematik, Fen Bilgisi, İngi­lizce, Türkçe, Semah ve Halk oyunları, Alevilik, Gitar, Piyano, Satranç Eğitimi vb dersler verilmekte. Kayıtlar devam ederken Wood Green’deki yeni binaya 15 Ocak 2018’de geçilmesi ardından bunlara ilave olarak hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik piyano ve pilates gibi dersler de başlatılacak. Wood Green’deki 8 derslik eğitim bi­nası her anlamda diğer birimlerden ayrı olup öğrenci velilerinin beklediği süreyi değerlendirecek olanaklara da sahip olacaklar. Burada katılımcılara ‘ücretsiz’ Alevilik dersleri de verilerek hem kendilerini hem kültürlerini tanı­maları sağlanacak.

Öğretmenlerden sonra bu ku­rumun en büyük artısı “Duke of Edinburgh’s Award” lisansı sahibi ol­ması. Konuyla ilgili Eğitim Koordina­törü Özge Bilge, “1956’dan bu yana en önemli gençlik ödüllerinden biri olan Duke of Edinburgh’s Award, İAKM ve Cemevi lisanslı kuruluş olarak gençle­rimize kayıt ve kamp aşamalarını üc­retsiz sağlıyor. DofE’s Award gönüllü çalışma, beceri geliştirme ve fiziksel aktivitelerle birlikte gözetmenler eş­liğinde yaptıkları kamp aşamasının ardından tamamlanır.

Gençler, kendilerini geliştirmenin yanında, liderlik ve zaman yönetimi konularını erken yaşta öğrenirler. Katılımcılar, hayatlarında önemli bir amaç için çalışarak eğitim ve kariyer planlarında daha doğru seçimler ya­parlar.

DofE’s Award’u almak bir gencin hayatındaki en büyük başarılardan biridir ve ona daha aydınlık bir ge­leceğin kapılarını açar. DofE’s Award üniversiteler ve işverenler tarafından saygı duyulan, uluslararası geçerliliğe sahip bir başarıdır.

Birçok üniversite ve iş bulma şir­keti, iyi bir başvurunun/CV’nin DofE’s Award’a sahip olması halinde tercih edilme oranının arttığını belirtir” ifa­delerini kullandı.

Seher Ağbaba: 1994 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü’nden mezun ve öğretmenlik formasyonu sahibidir. Mezuniyetinden bu yana Cemevleri ve okullar bünye­sinde Semah ve Halk Oyunları dersleri ile birlikte çeşitli projeler de yürütmek­tedir. Uzun yıllardır devam eden Alevi­lik dersleri ile çocuklarımıza ve gençle­rimize kültürümüzü ve kimliğimizi en doğru ve akademik biçimde tanıtıyor, böylece yeni nesiller değerlerimizi ya­şamlarına katarak daha bilinçli bireyler olarak hayata hazırlanıyorlar.

Sait Örentaş: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezu­nudur, özellikle matematik ve geometri eğitiminde teknolojinin kullanılması ko­nularında çalışmalar yürüttü. Öğrenci­lerini matematik derslerinde bilhassa sınavlara hazırlık konularında kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor. 25 yıllık ma­tematik öğretmenliği deneyimi ile her yaştan çocuk ve gence ulaşabilen, ile­tişim kurabilen ve derslerine entegre ettiği teknolojik yenilikler ile her biri­nin ilgisini derste sürekli ayakta tuta­bilmektedir.

Orhan Bilge: Yıldız Teknik Üni­versitesi Müzik ve Sahne Sanatları bö­lümünden Bağlama branşıyla mezun oldu. Üniversite eğitimi boyunca Erdal Erzincan ile birlikte çalıştı. Derslerine bağlamanın yanı sıra nota, armoni ve solfej çalışmalarını dahil ederek öğren­cilerine akademik bir müzik eğitimi sağ­lamaktadır. Öğrencilerinden çocukların ve gençlerin aldıkları bağlama eğitimi ile hedeflerine profesyonel müzik çalışma­larını katmalarını da amaçlamaktadır.

Demet Akçiçek: Trakya Üniver­sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümün­den mezun oldu. Yüksek lisansına Ye­ditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri bö­lümünde devam etti. Mezun olduktan hemen sonra çeşitli devlet okullarında ve özel kurumlarda Türkçe öğretmenliği yaptı. 2009 yılından itibaren Londra’da Türkçe öğretmenliği yapmaktadır. 2011 yılından bugüne kadar da Cemevi’nde Türkçe dersleri vermektedir. Türkçe eğitimi, İngiltere’de yaşayan Türkiyeli gençler ve çocuklar için son derece önemlidir, çocuk ve gençlerin anadil bilgisinin zayıf olması gerek sosyal iliş­kilerini gerekse eğitim başarısını doğ­rudan etkileyen bir etmendir, Cemevi bünyesinde verilen Türkçe eğitimi ile bu sorunların önüne geçilmektedir.

Ali Arslan: University College London’da, Astrofizik dalında lisans ve yüksek lisansını birincilikle bitirdi. Ortaokul A level seviyelerini Hackney ve Islington bölgelerinde birinci olarak bitirdi. GCSE seviyesine kadar her türlü science eğitimini vermektedir. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi bünye­sinde iki yıldır science derslerini verme­nin yanında zakirlik yapmaktadır.

Barış Baran: Bağlama eğitimini Arif Sağ Müzik Merkezi’nde Erol Par­lak ve Mehmet Erenler gibi isimlerden aldı. 12 yıldır verdiği bağlama eğitimi­nin son 3 senesini cemevinde geçirdi. Uzun süredir Alevilik hakkında araş­tırma ve zakirlik geleneğinin devamı için öğrencileriyle çalışmalar yapmak­tadır. Öğrencilerine bağlamanın yanı sıra Alevilik geleneklerini yaşatmayı amaçlamaktadır.

Saffet Yürükel: Asıl mesleği ti­yatro oyunculuğudur. Ankara Devlet Tiyatrolarında 15 yıl görev yaptı. Şu an 29 yıldır aralıksız devam ettiği semah çalışmalarını Britanya’da yürütmekte­dir. İAKM bünyesinde Harman Semah topluluğu ile Tiyatro ve Semah çalış­maları 3. Yılına girdi aynı zamanda eşinin kaleme aldığı, kendisinin hem oynayıp hem de yönettiği “Yunus’un dilinden bade-i aşk” oyunuyla semah­larımızda olduğu gibi inanç önderle­rini tanıtma gayreti içerisindedir. Her pazartesi günü İAKM- Cemevi çatısı altında çalışmaları devam etmektedir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor

Balık, süt ürünleri, yağ ve sebze fi­yatlarının büyük oranda artmasıyla, Birleşik Krallık’ta gıda alışverişi yap­mak git gide pahalılaşmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan resmi veriler, gıda fiyatlarının 2013 yılından bu yana görülen en büyük seviyede artarak, bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 ora­nında yükseldiğini gösteriyor.

‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’ ‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’

Başbakan Theresa May, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında ticari ilişkilerin geleceğine yönelik, müzakerelerin aralık ayında başla­masını sağlamak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü

Giderek yükselmekte olan gıda fiyatları ve ekonomik belirsizlik­ler, Birleşik Krallık’taki tüketici­leri harcama konusunda daha dikkatli davranmaya itiyor.

Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede

Hükümet tarafından geliştirilen yeni planlarla birlikte, konut der­neklerini borç alarak yeni ev inşaa­tına yatırım yapmaya teşvik etmek hedefleniyor.

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı ‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit için altıncı tur süreci başladı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin müza­kerelerin 6. turu Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Heyetler arası görüşmelerin iki gün süreceği Brüksel’deki müzakereleri, AB Komisyonu Brexit Başmüzakere­cisi Michel Barnier ve Brexit Bakanı David Davis himayelerindeki teknik ekipler sürdürüyor.

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da sahne alacak

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla Sertab Erener, 28 Ocak ak­şamı O2 indigo’da dinleyicisiyle bulu­şuyor.

Özlem Çelik, İngiliz Operada sahne alacak

Londra’da ‘English National Opera’ ile ‘Formations’ adı altında sahnelene­cek ‘Mad King Suibhne’ Operasında Türk klarnet sanatçısı Özlem Çelik sahne alacak.

Aşk en güzel kusuruymuş hayatın!

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt’un pay­laştığı romantik komedi sinema filmi ‘Mutluluk Zamanı’ Londra’da sinema izleyicisiyle buluştu.

İngi̇ltere’de 400 yıllık Festi̇val Şenli̇k Ateşi̇

Birleşik Krallık Parlamentosunu 5 Kasım 1605’te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes’un yakalanışının kutlandığı, “Şenlik Ateşi” adlı festival, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Türki̇ye Ve KKTC World Travel Market London’da

Londra’da her yıl düzenlenen dünyanın en büyük ‘İkinci’ turizm fuarı World Travel Market (WTM), bu yıl 39’uncu kez kapılarını açtı. 8 Kasım’a kadar açık olacak WTM’de Türkiye ve KKTC güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

İstanbul Meets London İki̇nci̇ Kez Açıldı

Londra’da yaşayan moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober`in himayeleri, Devrim Karabulut`un organizatörlüğü ve Gülce İlken`in sanat danışmanlığında düzenlenen sergi 5th Base Gallery`de açıldı.

Türki̇ye Turi̇zmi̇ Bi̇r Atılım Dönemi̇ne Gi̇rmi̇şti̇r

Dünya Turizm Fuarı’na (WTM) katılan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin turizm hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş, “Geçtiğimiz
15 yıllık süre içerisinde turizm ile ilgili alt yapı çalışmalarını çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz.” dedi.

Derman Bi̇r Yıl İçi̇nde 4.428 Ki̇şi̇ye Sağlık Danışmanlığı Hi̇zmeti̇ Verdi̇

Derman Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Turan, “Geçen yıl 4.428 kişiye birebir doktorları ile olan randevularında sağlık danışmanlığı hizmeti verildi. Yaklaşık 800 kişiye de sosyal haklar danışmanlığı servisi verildi” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter