English

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Alanında çok ba­şarılı hepsi iyi üniversitelerden me­zun ve öğrencilere en kaliteli eğitimi vermeyi amaçlamışlar. Bu bağlamda kurum, matematik öğretmeninden bağlama öğretmenine kadar akade­mik eğitim veren birikimle donanmış hocalara sahip.

Eğitim Koordinatörlüğünü Özge Bilge’nin üstlendiği Dalston’daki okulda Matematik, Fen Bilgisi, İngi­lizce, Türkçe, Semah ve Halk oyunları, Alevilik, Gitar, Piyano, Satranç Eğitimi vb dersler verilmekte. Kayıtlar devam ederken Wood Green’deki yeni binaya 15 Ocak 2018’de geçilmesi ardından bunlara ilave olarak hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik piyano ve pilates gibi dersler de başlatılacak. Wood Green’deki 8 derslik eğitim bi­nası her anlamda diğer birimlerden ayrı olup öğrenci velilerinin beklediği süreyi değerlendirecek olanaklara da sahip olacaklar. Burada katılımcılara ‘ücretsiz’ Alevilik dersleri de verilerek hem kendilerini hem kültürlerini tanı­maları sağlanacak.

Öğretmenlerden sonra bu ku­rumun en büyük artısı “Duke of Edinburgh’s Award” lisansı sahibi ol­ması. Konuyla ilgili Eğitim Koordina­törü Özge Bilge, “1956’dan bu yana en önemli gençlik ödüllerinden biri olan Duke of Edinburgh’s Award, İAKM ve Cemevi lisanslı kuruluş olarak gençle­rimize kayıt ve kamp aşamalarını üc­retsiz sağlıyor. DofE’s Award gönüllü çalışma, beceri geliştirme ve fiziksel aktivitelerle birlikte gözetmenler eş­liğinde yaptıkları kamp aşamasının ardından tamamlanır.

Gençler, kendilerini geliştirmenin yanında, liderlik ve zaman yönetimi konularını erken yaşta öğrenirler. Katılımcılar, hayatlarında önemli bir amaç için çalışarak eğitim ve kariyer planlarında daha doğru seçimler ya­parlar.

DofE’s Award’u almak bir gencin hayatındaki en büyük başarılardan biridir ve ona daha aydınlık bir ge­leceğin kapılarını açar. DofE’s Award üniversiteler ve işverenler tarafından saygı duyulan, uluslararası geçerliliğe sahip bir başarıdır.

Birçok üniversite ve iş bulma şir­keti, iyi bir başvurunun/CV’nin DofE’s Award’a sahip olması halinde tercih edilme oranının arttığını belirtir” ifa­delerini kullandı.

Seher Ağbaba: 1994 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü’nden mezun ve öğretmenlik formasyonu sahibidir. Mezuniyetinden bu yana Cemevleri ve okullar bünye­sinde Semah ve Halk Oyunları dersleri ile birlikte çeşitli projeler de yürütmek­tedir. Uzun yıllardır devam eden Alevi­lik dersleri ile çocuklarımıza ve gençle­rimize kültürümüzü ve kimliğimizi en doğru ve akademik biçimde tanıtıyor, böylece yeni nesiller değerlerimizi ya­şamlarına katarak daha bilinçli bireyler olarak hayata hazırlanıyorlar.

Sait Örentaş: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezu­nudur, özellikle matematik ve geometri eğitiminde teknolojinin kullanılması ko­nularında çalışmalar yürüttü. Öğrenci­lerini matematik derslerinde bilhassa sınavlara hazırlık konularında kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor. 25 yıllık ma­tematik öğretmenliği deneyimi ile her yaştan çocuk ve gence ulaşabilen, ile­tişim kurabilen ve derslerine entegre ettiği teknolojik yenilikler ile her biri­nin ilgisini derste sürekli ayakta tuta­bilmektedir.

Orhan Bilge: Yıldız Teknik Üni­versitesi Müzik ve Sahne Sanatları bö­lümünden Bağlama branşıyla mezun oldu. Üniversite eğitimi boyunca Erdal Erzincan ile birlikte çalıştı. Derslerine bağlamanın yanı sıra nota, armoni ve solfej çalışmalarını dahil ederek öğren­cilerine akademik bir müzik eğitimi sağ­lamaktadır. Öğrencilerinden çocukların ve gençlerin aldıkları bağlama eğitimi ile hedeflerine profesyonel müzik çalışma­larını katmalarını da amaçlamaktadır.

Demet Akçiçek: Trakya Üniver­sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümün­den mezun oldu. Yüksek lisansına Ye­ditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri bö­lümünde devam etti. Mezun olduktan hemen sonra çeşitli devlet okullarında ve özel kurumlarda Türkçe öğretmenliği yaptı. 2009 yılından itibaren Londra’da Türkçe öğretmenliği yapmaktadır. 2011 yılından bugüne kadar da Cemevi’nde Türkçe dersleri vermektedir. Türkçe eğitimi, İngiltere’de yaşayan Türkiyeli gençler ve çocuklar için son derece önemlidir, çocuk ve gençlerin anadil bilgisinin zayıf olması gerek sosyal iliş­kilerini gerekse eğitim başarısını doğ­rudan etkileyen bir etmendir, Cemevi bünyesinde verilen Türkçe eğitimi ile bu sorunların önüne geçilmektedir.

Ali Arslan: University College London’da, Astrofizik dalında lisans ve yüksek lisansını birincilikle bitirdi. Ortaokul A level seviyelerini Hackney ve Islington bölgelerinde birinci olarak bitirdi. GCSE seviyesine kadar her türlü science eğitimini vermektedir. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi bünye­sinde iki yıldır science derslerini verme­nin yanında zakirlik yapmaktadır.

Barış Baran: Bağlama eğitimini Arif Sağ Müzik Merkezi’nde Erol Par­lak ve Mehmet Erenler gibi isimlerden aldı. 12 yıldır verdiği bağlama eğitimi­nin son 3 senesini cemevinde geçirdi. Uzun süredir Alevilik hakkında araş­tırma ve zakirlik geleneğinin devamı için öğrencileriyle çalışmalar yapmak­tadır. Öğrencilerine bağlamanın yanı sıra Alevilik geleneklerini yaşatmayı amaçlamaktadır.

Saffet Yürükel: Asıl mesleği ti­yatro oyunculuğudur. Ankara Devlet Tiyatrolarında 15 yıl görev yaptı. Şu an 29 yıldır aralıksız devam ettiği semah çalışmalarını Britanya’da yürütmekte­dir. İAKM bünyesinde Harman Semah topluluğu ile Tiyatro ve Semah çalış­maları 3. Yılına girdi aynı zamanda eşinin kaleme aldığı, kendisinin hem oynayıp hem de yönettiği “Yunus’un dilinden bade-i aşk” oyunuyla semah­larımızda olduğu gibi inanç önderle­rini tanıtma gayreti içerisindedir. Her pazartesi günü İAKM- Cemevi çatısı altında çalışmaları devam etmektedir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Konut piyasası gençler için hala yerinde sayıyor Konut piyasası gençler için hala yerinde sayıyor

Maliye Bakanı Philip Hammond kasım ayındaki Bütçe açıklamasında, ilk kez ev alanların, değeri 300,000 sterline kadar olan evler için stamp duty (damga vergisi) ödemeyeceğini açıklamıştı.

Aralık ayında perakende satışlarında yüzde 1.5 düşüş yaşandı Aralık ayında perakende satışlarında yüzde 1.5 düşüş yaşandı

Maaş artışlarının enflasyonun ge­risinde kalması nedeniyle tüketiciler üzerinde oluşan baskılar, harcama­ları kısıtlayarak, 2017’nin perakende satışları açısından 2013 yılından beri en zayıf yıl olmasına sebep oldu.

‘Ergenlik artık 24 yaşına kadar sürebiliyor’ ‘Ergenlik artık 24 yaşına kadar sürebiliyor’

Dünyanın önde gelen tıp der­gilerinden Lancet’in yayımladığı yeni bir araştırmaya göre ergen­lik artık 10 ve 24 yaşları arasında yaşanıyor.Ergenliğin çocukluk ve yetişkin­lik arasındaki döneme denk gel­diğini belirten araştırmacılar, he­men hemen dünyanın her yerinde ergenliğin artık 20’li yaşların baş­larına kadar uzandığını aktarıyor.

Kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaşıldı Kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaşıldı

Bilim insanları tıbbın en büyük hedeflerinden biri olan kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaştı.ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki bir ekip, kanse­rin sekiz farklı çeşidini

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter