English

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Alanında çok ba­şarılı hepsi iyi üniversitelerden me­zun ve öğrencilere en kaliteli eğitimi vermeyi amaçlamışlar. Bu bağlamda kurum, matematik öğretmeninden bağlama öğretmenine kadar akade­mik eğitim veren birikimle donanmış hocalara sahip.

Eğitim Koordinatörlüğünü Özge Bilge’nin üstlendiği Dalston’daki okulda Matematik, Fen Bilgisi, İngi­lizce, Türkçe, Semah ve Halk oyunları, Alevilik, Gitar, Piyano, Satranç Eğitimi vb dersler verilmekte. Kayıtlar devam ederken Wood Green’deki yeni binaya 15 Ocak 2018’de geçilmesi ardından bunlara ilave olarak hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik piyano ve pilates gibi dersler de başlatılacak. Wood Green’deki 8 derslik eğitim bi­nası her anlamda diğer birimlerden ayrı olup öğrenci velilerinin beklediği süreyi değerlendirecek olanaklara da sahip olacaklar. Burada katılımcılara ‘ücretsiz’ Alevilik dersleri de verilerek hem kendilerini hem kültürlerini tanı­maları sağlanacak.

Öğretmenlerden sonra bu ku­rumun en büyük artısı “Duke of Edinburgh’s Award” lisansı sahibi ol­ması. Konuyla ilgili Eğitim Koordina­törü Özge Bilge, “1956’dan bu yana en önemli gençlik ödüllerinden biri olan Duke of Edinburgh’s Award, İAKM ve Cemevi lisanslı kuruluş olarak gençle­rimize kayıt ve kamp aşamalarını üc­retsiz sağlıyor. DofE’s Award gönüllü çalışma, beceri geliştirme ve fiziksel aktivitelerle birlikte gözetmenler eş­liğinde yaptıkları kamp aşamasının ardından tamamlanır.

Gençler, kendilerini geliştirmenin yanında, liderlik ve zaman yönetimi konularını erken yaşta öğrenirler. Katılımcılar, hayatlarında önemli bir amaç için çalışarak eğitim ve kariyer planlarında daha doğru seçimler ya­parlar.

DofE’s Award’u almak bir gencin hayatındaki en büyük başarılardan biridir ve ona daha aydınlık bir ge­leceğin kapılarını açar. DofE’s Award üniversiteler ve işverenler tarafından saygı duyulan, uluslararası geçerliliğe sahip bir başarıdır.

Birçok üniversite ve iş bulma şir­keti, iyi bir başvurunun/CV’nin DofE’s Award’a sahip olması halinde tercih edilme oranının arttığını belirtir” ifa­delerini kullandı.

Seher Ağbaba: 1994 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü’nden mezun ve öğretmenlik formasyonu sahibidir. Mezuniyetinden bu yana Cemevleri ve okullar bünye­sinde Semah ve Halk Oyunları dersleri ile birlikte çeşitli projeler de yürütmek­tedir. Uzun yıllardır devam eden Alevi­lik dersleri ile çocuklarımıza ve gençle­rimize kültürümüzü ve kimliğimizi en doğru ve akademik biçimde tanıtıyor, böylece yeni nesiller değerlerimizi ya­şamlarına katarak daha bilinçli bireyler olarak hayata hazırlanıyorlar.

Sait Örentaş: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezu­nudur, özellikle matematik ve geometri eğitiminde teknolojinin kullanılması ko­nularında çalışmalar yürüttü. Öğrenci­lerini matematik derslerinde bilhassa sınavlara hazırlık konularında kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor. 25 yıllık ma­tematik öğretmenliği deneyimi ile her yaştan çocuk ve gence ulaşabilen, ile­tişim kurabilen ve derslerine entegre ettiği teknolojik yenilikler ile her biri­nin ilgisini derste sürekli ayakta tuta­bilmektedir.

Orhan Bilge: Yıldız Teknik Üni­versitesi Müzik ve Sahne Sanatları bö­lümünden Bağlama branşıyla mezun oldu. Üniversite eğitimi boyunca Erdal Erzincan ile birlikte çalıştı. Derslerine bağlamanın yanı sıra nota, armoni ve solfej çalışmalarını dahil ederek öğren­cilerine akademik bir müzik eğitimi sağ­lamaktadır. Öğrencilerinden çocukların ve gençlerin aldıkları bağlama eğitimi ile hedeflerine profesyonel müzik çalışma­larını katmalarını da amaçlamaktadır.

Demet Akçiçek: Trakya Üniver­sitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümün­den mezun oldu. Yüksek lisansına Ye­ditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri bö­lümünde devam etti. Mezun olduktan hemen sonra çeşitli devlet okullarında ve özel kurumlarda Türkçe öğretmenliği yaptı. 2009 yılından itibaren Londra’da Türkçe öğretmenliği yapmaktadır. 2011 yılından bugüne kadar da Cemevi’nde Türkçe dersleri vermektedir. Türkçe eğitimi, İngiltere’de yaşayan Türkiyeli gençler ve çocuklar için son derece önemlidir, çocuk ve gençlerin anadil bilgisinin zayıf olması gerek sosyal iliş­kilerini gerekse eğitim başarısını doğ­rudan etkileyen bir etmendir, Cemevi bünyesinde verilen Türkçe eğitimi ile bu sorunların önüne geçilmektedir.

Ali Arslan: University College London’da, Astrofizik dalında lisans ve yüksek lisansını birincilikle bitirdi. Ortaokul A level seviyelerini Hackney ve Islington bölgelerinde birinci olarak bitirdi. GCSE seviyesine kadar her türlü science eğitimini vermektedir. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi bünye­sinde iki yıldır science derslerini verme­nin yanında zakirlik yapmaktadır.

Barış Baran: Bağlama eğitimini Arif Sağ Müzik Merkezi’nde Erol Par­lak ve Mehmet Erenler gibi isimlerden aldı. 12 yıldır verdiği bağlama eğitimi­nin son 3 senesini cemevinde geçirdi. Uzun süredir Alevilik hakkında araş­tırma ve zakirlik geleneğinin devamı için öğrencileriyle çalışmalar yapmak­tadır. Öğrencilerine bağlamanın yanı sıra Alevilik geleneklerini yaşatmayı amaçlamaktadır.

Saffet Yürükel: Asıl mesleği ti­yatro oyunculuğudur. Ankara Devlet Tiyatrolarında 15 yıl görev yaptı. Şu an 29 yıldır aralıksız devam ettiği semah çalışmalarını Britanya’da yürütmekte­dir. İAKM bünyesinde Harman Semah topluluğu ile Tiyatro ve Semah çalış­maları 3. Yılına girdi aynı zamanda eşinin kaleme aldığı, kendisinin hem oynayıp hem de yönettiği “Yunus’un dilinden bade-i aşk” oyunuyla semah­larımızda olduğu gibi inanç önderle­rini tanıtma gayreti içerisindedir. Her pazartesi günü İAKM- Cemevi çatısı altında çalışmaları devam etmektedir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter