English

‘Dünya bu vahşete sessiz kaldı’

Centre for Turkey Studies (CEFTUS) / Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından Britanya parlamentosu’nda organize edilen bir programda Rohingya krizi hakkında konuşmak üzere siyasetçiler, akademisyenler ve düşünce kuruluşları bir araya geldiler.

29 Kasımda ev sahipliğini Gölge Adalet Bakanı Yasmin Qureshi’nin yaptığı programda Qureshi Arakan eyaletinde Müslüman azınlık olan Rohingyalılara karşı yapılan devlet zulmüne Britanya dahil tüm devlet­ler ve uluslararası kuruluşlar tara­fından daha ciddi karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Bolton South East bölgesi Mil­letvekili Qureshi Rohingya krizinin 1970’lerden beri süre geldiğini ve kendisinin ilk kez 5 yıl kadar önce bölgesindeki bir vatandaşın durum konusunda yardım istemesiyle ha­berdar olduğunu söyledi. Qureshi Rohingyalıların erkek kadın çocuk demeden öldürüldüğünü, kitlesel tecavüzlerin olduğunu ve gıda/sağ­lık yardımlarının kesildiğini söyler­ken Myanmar / Burma askeri hü­kümetinin soykırım düzeyinde bir operasyon yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin ve Britanya’nın yapabileceği çok şey olduğunu söyleyen Qureshi Dışiş­leri Bakanı Boris Johson’un yaşa­nanları soykırım olarak dile getir­mediğini belirtti. Jeremy Corbyn’in ise bu konuyu gündemde tutacağını sözlerine ekledi.Diğer konuşmacı­lar arasında bulunan Queen Mary Üniversitesi Hukuk ve Küresel­leşme Profesörü ve International State Crime İnitiative (Uluslararası Devlet Suçları Girişimi) Direktörü Penny Green ve Ceza Hukuku Avu­katı Thomas McMannus Rohingya­lılara yapılanları 2000’li yılların ba­şından beri incelediklerini ve son dönemde Bangladeş’teki kampları ziyaret ettiklerini söylediler.

Profesör Green kamplardaki du­rumun vehametini açıklarken diğer yandan da yaşananların bir devlet suçu yani bir soykırım olduğunu sa­vundu. Soykırım teorisinde çeşitli aşamaların olduğunu ötekileştirme, vatandaşlık haklarını inkar etme ve devlet tarafından gruplar arası şiddetin teşvik edilmesi gibi aşa­maların çoktan geçildiğini Burma ordusunun sistematik bir şekilde katliam ve yerinden etme yaptıkla­rını söyledi.

İslamafobiye karşı çalışmalar yapan Müslim Engagement and De­velopment kuruluşunun kurucusu Sufyan İsmail de dünya kamuoyu­nun bu vahşete sessiz kalmasını an­layamadığını ve Srebrenitsa’da ol­duğu gibi vahşetin çok geç durdu­rulmasından korktuklarını söyledi. 288 köyün tümden yok edildiğini ve Rohingyalıların var olduğuna dair tüm izlerin silinme çabasının oldu­ğunu söyleyen İsmail Burma’nın 1948’den beri Birleşmiş Milletler üyesi olduğunu ve BM’nin Burma’yı durdurmamasını anlayamadığını belirtti.Konuşmacılar bu vahşetin durdurulmasının en hızlı ve en et­kili yolunun yapılanların soykırım olarak tanımlanması gerektiğini savundular. Zira soykırım yapıl­dığı kabul edilirse ülkeler ulusla­rarası anlaşmalar gereği Birleşmiş Milletlerle gerekli koruma ve kur­tarma desteğini göndermekle mü­kellef olacaklardır diyen Profesör Green Rohingyalıların gelişmekte olan bir ülke olan Bangladeş’te de uzun dönemde rahata eremeyece­ğini düşündüğünü söyledi.Program sonrası CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş ise Türkiye’nin bu zulme karşı insanı yardımda liderlik yap­ması ile bu krizin son durumu ve gelecek adımların tartışılması ge­rektiğine inandıkları için Miletve­killeri, düşünce kuruluşları ve aka­demisyenlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter