English

İngiltere’de hükümetin katı göç politikası çöktü

İçişleri Bakanlığı tarafından uygula­nan katı göçmen politikalarının yol aç­tığı kriz sonrasında İçişleri Bakanı Am­ber Rudd, yoğun baskı altında kalarak istifa etmek zorunda kaldı.

Rudd, istifa etmeden önce, İçişleri Bakanlığı’nın göçmenleri sınır dışı etme hedeflerinin kaldırılacağı sözünü ver­mişti. Amber Rudd’un yerine göreve getirilen ve İngiltere’deki etnik azınlık toplumlarından çıkan ilk İçişleri Bakanı olan Sajid Javid de göçmen politikala­rının adil ve makul olmasını istediğini açıkladı. Javid, insanlara saygı çerçe­vesinde muamele edildiğinden emin olmak için hükümetin göçmen politi­kalarını gözden geçireceğini söyledi.

Bununla birlikte, son yaşanan olay­lar, Brexit sonrasında Avrupa Birliği vatandaşı olan göçmenleri ne gibi bir süreç beklediği konusunda da soru işa­retleri oluşmasına sebep oldu.

Şu an Birleşik Krallık’ta yaşayan üç milyonu aşkın AB vatandaşının, Brexit sonrasında nasıl bir konumda olacak­larını belirlemeye yönelik sürecin bu yılın sonlarında başlaması bekleniyor. 2020’de sona erecek olan geçiş süreci sonrasında AB vatandaşlarına karşı uy­gulanacak göçmen politikalarından da İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak. Bunla­rın yanında, Amber Rudd’un istifa etme­siyle Theresa May hükümeti bir darbe daha almış oldu.

Rudd’un istifası, geçen yıl yapılan erken genel seçim sonrasında Theresa May hükümetini oluşturan kabinede gerçekleşen beşinci istifa olarak göze çarpıyor. Rudd’u istifa kararına götüren konu, son haftalarda İngiltere gündemine oturmuş olan ve ‘Windrush skandalı’ olarak anılan gelişmeler oldu. 1940’ların ikinci yarı­sından 1970’li yıllara kadarki dönemde İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapat­mak üzere Britanya Adası’na gelen ve eski İngiliz kolonisi ülkelerin vatandaş­ları olan kesimlere kısaca ‘Windrush nesli’ deniyor.

Nisan ayının sonlarında İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Wind­rush neslinden göçmenleri sınır dışı et­meye çalıştığı, buna gerekçe olarak da göçmenlerin gerekli belgelerinin olma­masını gösterdiği ülke basınına yansıdı.

Basına konuşan Windrush neslinden göçmenler, hükümetin sistematik bir baskı uyguladığını ve bu nedenle işlerini kaybettiklerini, sağlık hizmetlerinden ya­rarlanamaz hale geldiklerini ifade etti.

Windrush skandalı, İngiltere’deki Muhafazakâr Parti azınlık hükümeti­nin göç politikasının da ciddi biçimde sorgulanmasına yol açmış durumda. Parlamento’nun İçişleri Komisyonu’nda milletvekillerinin karşısına geçen İçişleri Bakanı Amber Rudd, ‘Bakanlığın göç­menleri sınır dışı etme kotası var mı?’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını vermişti.

Ancak daha sonra yerel idarelerin göçmenlerin sınır dışı edilmesi konu­sunda hedefler belirlediğini doğrula­mış, kendisinin bu hedeflerden haber­siz olduğunu ifade etmişti. Financial Times gazetesi, son mali yıl için İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği sınır dışı hede­finin 8,337 olduğunu yazdı.

Guardian gazetesi ise geçen hafta İçişleri Bakanı Rudd’un Başbakan May’e 2017’de yazdığı bir mektubu haberleş­tirdi.Basına sızdırılan mektupta Rudd’un sınır dışı hedeflerinden haberdar olduğu anlaşılıyor ve May’e göçmen sınır dışı hedeflerinin %10 artırılabileceği taahhü­dünü veriyor.

Rudd daha sonra da bu hedeflerin kaldırılacağını, İçişleri Bakanlığı’nın göçmenlerin sınır dışı edilip edilme­mesi konusunun dosya bazında incele­nerek karara bağlanacağını söylemişti.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise İçişleri Bakanı’nın önce inkâr ettiği hedefleri ortadan kaldıracağını söylediğine dik­kat çekerek Rudd’ı istifaya çağırmıştı.

İçişleri Bakanı’nın istifasının ar­dından İşçi Partisi Milletvekili David Lammy, “Amber Rudd istifa etti çünkü daha kendi bakanlığında ne olup bit­tiğinden dahi haberi yok. Ayrıca al­tında çalışan bürokratların güvenini de tamamen yitirmiştir. Ancak asıl so­run göçmenlere düşmanca bakan bu politikalardır. İçişleri Bakanlığı bir an önce bu politikalardan vazgeçmeli ve Windrush nesline vatandaşlık verme­lidir” dedi. İşçi Partisi’nin başkan yar­dımcısı Tom Watson ise Twitter me­sajında “Görünen o ki Amber Rudd bu işin asıl sorumlusu yerine  çöpü dışarı çıkaran kişi” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter