English

Kuaför Sinan’ın kardeşi arkadaşlarına seslendi: Ne olur susmayın

Londra’da akşam saatlerinde evin­den çıkan ve 2 saat sonra Thames Nehri’nde cesedi bulunan kuaför Sinan Altuntaş’ın ölümü, gizemini koruyor. Türkiye’de yaşayan ailesi ise Sinan’ın arkadaşlarından bu ölümün aydınlana­bilmesi için yardımcı olmalarını istedi.

TOKAT doğumlu Sinan Altuntaş, 2 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında ev arkadaşına, “Canım sıkılıyor. Sigara al­mak için dışarıya çıkıyorum” diyerek ayrılmış, yaklaşık iki saat sonra da ce­sedi bulunmuştu. Cenazesi İstanbul’a gönderilen Sinan’ın acılı anne-ba­bası Ali ve Saniye Altuntaş, oğulla­rını toprağa verirken, ölümüyle ilgili bilinmeyenlerle ilgili Sinan’ı tanıyan­lara yardım çağrısı yaptılar. Kızkar­deşi Mahberi Altuntaş Çakır, Sinan’ın İngiltere’ye gelişi ve ailesiyle ilişkileri hakkında bilgi verirken, olayın aydın­latılması için bir hukuk firmasında gö­revli avukat Aynur Gökyıldız’a vekalet verildiğini açıkladı.Sinan’ın 12 yıl önce dil eğitimi için İngiltere’ye geldiğini ve daha sonra bu ülkede çalışmaya baş­ladığını anlatan Mahberi Çakır, şunları söyledi:

“Kardeşim zaman zaman Türkiye’ye gelir ve bizleri ziyaret ederdi. İngiltere’de kaldığı süre içinde hiçbir suça karışmadı. Sinan’ın intihar etme­sini gerektirecek bir durum yoktu. Po­lisin, Sinan’a ait olan cep telefonu gibi bazı özel eşyalara el koyduğunu ve so­ruşturma başlattığını biliyoruz. Ancak, olayın nasıl gerçekleştiği gibi konu­larda bir bilgi alamadık. Görgü tanığı, kamera kaydı, bıraktığı bir mektup, telefon görüşmesi ya da buna benzer delil niteliğinde hiçbir unsur yoktur. Avukatımızın bu konuda talep dilek­çeleri oldu, ancak yanıt alamıyoruz. İntihar ettiği şüphesi olsa da bilinen bir sorunu yoktu. Yaşam dolu, tüm ai­lesi ve arkadaşları tarafından çok sevi­len bir gençti. Son zamanlarda yaptığı­mız telefon görüşmelerinde Türkiye’ye gelme planı yapması, yine Türkiye’de yatırım yapmak istemesi gibi durum­lar, intihar iddialarıyla çelişiyor. Ce­nazeyle birlikte tarafımıza gönderilen resmi yazılarda, ölüm gerekçesi otopsi yapılmasına rağmen belirtilmemiş, tes­piti yapılmamış. Suda boğulma, travma ya da başka bir neden sunulamıyor. Ar­kadaşlarının çelişkili ifadelerde bulun­ması, net bilgi almayışımız gibi unsur­lar da eklenince, şüphelerimiz iyiden iyiye artıyor.”

“Taziyeye gelen insanlara bile ölüm nedenini söyleyemez durumdayız. Bir aile için, anne ve baba için hayattaki en büyük acıyı yaşamaktayız. Sinan, her­kese yardım eden, iyi kalpli bir gençtir. Bu özellikleri acımızı daha da katlamak­tadır. Sinan’ın sırlarla dolu ölümüyle il­gili yetkililerin bir an önce raporlarını, araştırmalarını tamamlamalarını, tam vekalet verdiğimiz avukatımıza bilgi ak­tarmalarını, işbirliği yapmalarını insan­lık adına talep etmekteyiz. Kafamızdaki soruları, endişelerimizi de eklemek is­tedim. O hayat dolu kardeşime ne oldu da böyle sonuçlandı? En son kimlerle görüştü? Kim gördü onu en son? En son kiminle konuştu? Ne anlatıyordu? Bil­mediğimiz ne sorunu vardı? Kimlerle arkadaştı? Mayıs’ta geleceğini söyledi bize, biz onu bekliyorduk neden cena­zesi geldi?”

“Sinan’ın, ‘Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’ adlı bir guruba üye olduğu öğrendik. Bu vakfın İstanbul’da ve Londra’da bir adresi olduğu söyle­niyor. İstanbul’da 6 bin üyeye sahip ol­duğu söyleniyor. Londra’da kaç kişiler, kaçı Sinan’ımızı tanıyor? Kaçı yakın ar­kadaşıydı, neden o gruptan bir kişi bile acımızı paylaşmak istemiyor? Neyden korkuyorlar? Neden bir taziye mesajı bile iletmediler? Ne amaç güdüyor bu grup, neyin peşindeler? Londra’da o gruptan daha önce 2 gencin ortadan yok olduğu bilgisine ulaştık. Neden masum evlatlarımız, kardeşlerimiz ölü­yor. Yüreğinde sevgiden başka bir şey bulunmayan gençlerimiz yaşamaktan nasıl vazgeçiyor? ‘Bilgi Kitabı’ isimli bir kitapları olduğunu, kitabı yaymaya ça­lıştıklarını duyduk. Kitap ne anlatıyor? Neden gençlerimizi depresyona sürük­lüyor. Kitabın yazarı kimdir?”

“En son 27 Mart’ta görüştük kar­deşimle. Türkiye’ye dönüp Bodrum’a yerleşmek isteğini söyledi. Mayıs ayında gelerek anne ve babama ev yaptırmak için arsa alacağını söyle­mişti. Ölmeden 2 gün önce tüm he­saplarını sıfırlamış. ‘Dünya Kardeşlik Birliği’ gurubundan 3-4 kişiye para transferi yapmış. Bu isimlerin banka­lar tarafından açıklanmasını bekliyo­ruz. Bu kurumla para ilişkisi nasıldı? Neden sürekli birilerine para trans­feri yapıyordu. Bu kuruma mensup insanlar kardeşimi hedef olarak alıp parası için mi beynini yıkadılar? Tüm parasını aldıktan sonra ölüme teşvik mi ettiler? Sen özel bir kişisin, seçil­miş kişisin sözleriyle büyük, ulusla­rarası bir şebekenin içine çektiler ve en sonunda ölüme sürüklenen kar­deşim oldu.”

“Onlarca arkadaşıyla konuştum, hepsi aynı şeyi söyledi. Evinde bulu­nan notları gördüm. Eylül 2017- Ocak 2018 aylarında geldiğinde bizzat bana ve anneme de bahsettiği bu vakfın çıkardığı ‘Bilgi Kitabı’ adlı bir kitap okumaya başlamış. Bize anlatımla­rından ve arkadaşlarına anlatımla­rından öncelikle masumane, pozitif, insanı içine çeken ve etkileyen bir şekilde başlıyormuş. Tabii ki bizler tehlikeyi sezmedik. Kitabın etkisini, insanı depresyona sürüklediğini, ye­tersiz ve beceriksiz hissettirdiğini, karmaşıklaşan anlatım dilini anlaya­mayanları derin bir depresyona sü­rüklediğini, reenkarnasyonu yüzde 100 gerçek olarak kitabın içinde ele aldığını, kuruluşun başındaki Vedia Bülent Çorak’ın ‘Mevlana’nın reen­karne’ hali olduğunu içeren bu kitap yüzünden kardeşim ölüme inanma­maya başlamış, suda bir ölüm halinde yeniden doğacağına inanıyormuş. Yeniden doğmak için köprüye gitmiş ve kendini sulara bırakmış. Sinan’ın arkadaşlarına sesleniyoruz. Susmak yerine olayla ilgili bildiklerini bizimle veya avukat Aynur Gökyıldız’la pay­laşsınlar.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter