English

Prof. Dr. Alper Çeli̇k “gıda fi̇rmalarinın denetlenmesi̇ gereki̇yor”

Dünyanın en önemli doktorları Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington’da dünyada hızla artan obeziteye dikkat çekmek için bir araya geldi.

ABD’de her yıl gerçekleştiri­len Obeziteye karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan“Obezite Haftası” kapsamında başkent Washington’da dört gün bo­yunca birçok etkinlik gerçekleş­tirildi. Uluslararası büyük önem taşıyan ve Amerika Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir ya­nından konusunda uzman tıp alanında isim yapmış bilim in­sanları katıldı.

Etkinlikte ülkemizi Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Yöne­tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Al­per Çelik temsil etti.

PROF. DR ÇELİK İLGİYLE İZLENDİ

Etkinlik kapsamında gerçekleş­tirilen konferanslarda dünyanın ta­nınmış cerrahları bir araya gelerek şeker hastalığı ve obezite ile mü­cadelede etkin ameliyat yöntem­lerini tartıştı. Türkiye’yi konuş­macı olarak temsil eden dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Çelik iseTürkiye’de şeker hastalarına uyguladığı başarılı ameliyatların sonuçlarını anlatan etkili bir ko­nuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr Çelik’in Türkiye’de gerçekleştir­diği başarılı ameliyatlarının so­nuçlarını anlattığı oturum büyük ilgiyle izlendi.

“SORUN MİDE DEĞİL İNCE BAĞIRSAK HORMONLARI”

Türkiye’de Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Alper Çelik, dile getirilen konuların hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya ça­pındaki gelişimi adına önemli baş­lıklar olduğunu, gelecekte şeker ameliyatları ve metabolik cerrahi uygulamalarının daha da yaygınla­şacağını umut ettiğini ifade ederek, “Hem kilo problemi olan hem de ciddi kilo problemi olmayan şeker hastalarında içinde bulundukları tablonun ameliyatla tedavisi ve bunlara ait sonuçları aktardık. Meslektaşlarımız sonuçlarımızı son derece çarpıcı ve önemli bul­duklarını ifade ettiler. Kilonun en önemli sorun olmadığı, önemli ola­nın ince bağırsak hormonlarındaki dengesizlik olduğunu bilim cami­ası giderek artan bir farkındalıkla öğrenecektir. Umudum bu. Konfe­ransta dile getirilen konular hem Türkiye hem de metabolik cerrahi­nin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklardı” dedi.

“GIDA FİRMALARI­NIN DENETLENMESİ GEREKİYOR”

Dünyada ve Türkiye’de hızla ar­tan obezite sorununa da dikkati çe­ken, Prof. Dr Alper Çelik, dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Obezite artık dün­yada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş durumda. Obezite sadece dok­torların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmaları­nın kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Onaylanmamış gıda içe­riklerinin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle yapay tatlandırıcıların, ya­pay katkı maddelerinin kullanılırken muhakkak iki defa düşünülmesi, bun­ların uzun dönem sonuçları mutlaka bilinerek gıdalara konulması sağlan­malı. Asıl mesele çevrecilik, belediye­cilik, şehirleşme konusundaki yanlış uygulamaların değişmesi. İnsanlara spor yapabilecekleri çevrelerin sağ­lanması ve gıda firmalarına yapay tatlandırıclar ve gıda içerikleri ko­nusunda yaptırımların sağlanması. Çocuklarımızın kötü yiyeceklerden uzak tutulması gerekiyor. Farkında­lık böyle başlar” diye konuştu.

“MİDE AMELİYATLARI MUCİZE DEĞİL

Mevcut tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda cer­rahi uygulamalar ve ameliyatların da son derece önemli bir şeçenek olduğunu hatırlatan Çelik, “Pek çok platformda sanki mide ame­liyatları mucizeymiş, her şeyin sonuymuş gibi vurgulanıyor, bu doğru değil. Sorun çünkü bir sin­dirim sistemi sorunu ve bu sadece mideyle aşılabilecek bir mesele değil. Çoğunlukla şeker hastalığı başladıktan sonra ince bağırsak­larınızın, iç organları, karaciğer, pankreas ve beyin tabanındaki önemli merkezlerle iletişimi bo­zuluyor. Aslında değişmesi gere­ken şey ince bağırsak hormonla­rıdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Zaten metabolik carrahi de bunu vurgulamak bilinmesi için ortaya konulmuş bir antitedir” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor Evde yemek yapmak giderek pahalılaşıyor

Balık, süt ürünleri, yağ ve sebze fi­yatlarının büyük oranda artmasıyla, Birleşik Krallık’ta gıda alışverişi yap­mak git gide pahalılaşmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan resmi veriler, gıda fiyatlarının 2013 yılından bu yana görülen en büyük seviyede artarak, bir yıl öncesine göre yüzde 4.2 ora­nında yükseldiğini gösteriyor.

‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’ ‘Theresa May Brexit tazminatını arttıracak’

Başbakan Theresa May, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında ticari ilişkilerin geleceğine yönelik, müzakerelerin aralık ayında başla­masını sağlamak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü İngiltere’de perakende satışları 2013’ten beri yıllık olarak ilk kez düştü

Giderek yükselmekte olan gıda fiyatları ve ekonomik belirsizlik­ler, Birleşik Krallık’taki tüketici­leri harcama konusunda daha dikkatli davranmaya itiyor.

Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede Konut yapımını arttırmak için yeni plan devrede

Hükümet tarafından geliştirilen yeni planlarla birlikte, konut der­neklerini borç alarak yeni ev inşaa­tına yatırım yapmaya teşvik etmek hedefleniyor.

Çocuklarımız Aldıkları Eği̇ti̇m İle Geleceğe Güvenle Yürüyor

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) haftasonu okulunda çocuklara ve gençlere yö­nelik çeşitli dallarda kurslar devam ediyor. Burada her biri kendi dalında uzman olan öğretmenler, gençlerimizi eğitim ile yukarı taşımak için canla başla çalışmaktalar.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı ‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit AB’li işçi sayısını azaltmaya devam ediyor

Geçen yıl yapılan Brexit refe­randumundan bu yana, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen işçiler Birleşik Krallık’ta işe girmekten vazgeçmeye başladı. Bu nedenle, ülke genelindeki şirketlerin uygun eleman bulma konusunda karşı­laştığı sorunlar git gide büyümeye devam ediyor.

‘Yaşama Ücreti’ ülke genelinde arttırıldı

Birleşik Krallık genelinde Ya­şama Ücreti’nin (Living Wgae) saat başına 8.75 sterline yükseltil­mesiyle, 150,000’den fazla işçinin maaşı enflasyon oranının üzerinde artış gösterdi.

‘Yurt dışında yaşamak zorunda kalan hiç bir vatandaşımız yalnız değil’

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Bölgesi (UETD UK) tarafından hazırlanan halk buluşmaları programlarına katılmak üzere gittiği İngiltere’de 3 farklı kentte Aksaraylı vatandaşlarla buluştu.

Brexit için altıncı tur süreci başladı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin müza­kerelerin 6. turu Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Heyetler arası görüşmelerin iki gün süreceği Brüksel’deki müzakereleri, AB Komisyonu Brexit Başmüzakere­cisi Michel Barnier ve Brexit Bakanı David Davis himayelerindeki teknik ekipler sürdürüyor.

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da sahne alacak

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla Sertab Erener, 28 Ocak ak­şamı O2 indigo’da dinleyicisiyle bulu­şuyor.

Özlem Çelik, İngiliz Operada sahne alacak

Londra’da ‘English National Opera’ ile ‘Formations’ adı altında sahnelene­cek ‘Mad King Suibhne’ Operasında Türk klarnet sanatçısı Özlem Çelik sahne alacak.

Aşk en güzel kusuruymuş hayatın!

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt’un pay­laştığı romantik komedi sinema filmi ‘Mutluluk Zamanı’ Londra’da sinema izleyicisiyle buluştu.

İngi̇ltere’de 400 yıllık Festi̇val Şenli̇k Ateşi̇

Birleşik Krallık Parlamentosunu 5 Kasım 1605’te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes’un yakalanışının kutlandığı, “Şenlik Ateşi” adlı festival, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Türki̇ye Ve KKTC World Travel Market London’da

Londra’da her yıl düzenlenen dünyanın en büyük ‘İkinci’ turizm fuarı World Travel Market (WTM), bu yıl 39’uncu kez kapılarını açtı. 8 Kasım’a kadar açık olacak WTM’de Türkiye ve KKTC güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

İstanbul Meets London İki̇nci̇ Kez Açıldı

Londra’da yaşayan moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober`in himayeleri, Devrim Karabulut`un organizatörlüğü ve Gülce İlken`in sanat danışmanlığında düzenlenen sergi 5th Base Gallery`de açıldı.

Türki̇ye Turi̇zmi̇ Bi̇r Atılım Dönemi̇ne Gi̇rmi̇şti̇r

Dünya Turizm Fuarı’na (WTM) katılan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin turizm hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş, “Geçtiğimiz
15 yıllık süre içerisinde turizm ile ilgili alt yapı çalışmalarını çok büyük oranda tamamlamış olan bir ülkeyiz.” dedi.

Derman Bi̇r Yıl İçi̇nde 4.428 Ki̇şi̇ye Sağlık Danışmanlığı Hi̇zmeti̇ Verdi̇

Derman Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Turan, “Geçen yıl 4.428 kişiye birebir doktorları ile olan randevularında sağlık danışmanlığı hizmeti verildi. Yaklaşık 800 kişiye de sosyal haklar danışmanlığı servisi verildi” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter