English

Prof. Dr. Alper Çeli̇k “gıda fi̇rmalarinın denetlenmesi̇ gereki̇yor”

Dünyanın en önemli doktorları Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington’da dünyada hızla artan obeziteye dikkat çekmek için bir araya geldi.

ABD’de her yıl gerçekleştiri­len Obeziteye karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan“Obezite Haftası” kapsamında başkent Washington’da dört gün bo­yunca birçok etkinlik gerçekleş­tirildi. Uluslararası büyük önem taşıyan ve Amerika Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir ya­nından konusunda uzman tıp alanında isim yapmış bilim in­sanları katıldı.

Etkinlikte ülkemizi Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Yöne­tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Al­per Çelik temsil etti.

PROF. DR ÇELİK İLGİYLE İZLENDİ

Etkinlik kapsamında gerçekleş­tirilen konferanslarda dünyanın ta­nınmış cerrahları bir araya gelerek şeker hastalığı ve obezite ile mü­cadelede etkin ameliyat yöntem­lerini tartıştı. Türkiye’yi konuş­macı olarak temsil eden dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Çelik iseTürkiye’de şeker hastalarına uyguladığı başarılı ameliyatların sonuçlarını anlatan etkili bir ko­nuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr Çelik’in Türkiye’de gerçekleştir­diği başarılı ameliyatlarının so­nuçlarını anlattığı oturum büyük ilgiyle izlendi.

“SORUN MİDE DEĞİL İNCE BAĞIRSAK HORMONLARI”

Türkiye’de Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Alper Çelik, dile getirilen konuların hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya ça­pındaki gelişimi adına önemli baş­lıklar olduğunu, gelecekte şeker ameliyatları ve metabolik cerrahi uygulamalarının daha da yaygınla­şacağını umut ettiğini ifade ederek, “Hem kilo problemi olan hem de ciddi kilo problemi olmayan şeker hastalarında içinde bulundukları tablonun ameliyatla tedavisi ve bunlara ait sonuçları aktardık. Meslektaşlarımız sonuçlarımızı son derece çarpıcı ve önemli bul­duklarını ifade ettiler. Kilonun en önemli sorun olmadığı, önemli ola­nın ince bağırsak hormonlarındaki dengesizlik olduğunu bilim cami­ası giderek artan bir farkındalıkla öğrenecektir. Umudum bu. Konfe­ransta dile getirilen konular hem Türkiye hem de metabolik cerrahi­nin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklardı” dedi.

“GIDA FİRMALARI­NIN DENETLENMESİ GEREKİYOR”

Dünyada ve Türkiye’de hızla ar­tan obezite sorununa da dikkati çe­ken, Prof. Dr Alper Çelik, dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Obezite artık dün­yada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş durumda. Obezite sadece dok­torların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmaları­nın kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Onaylanmamış gıda içe­riklerinin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle yapay tatlandırıcıların, ya­pay katkı maddelerinin kullanılırken muhakkak iki defa düşünülmesi, bun­ların uzun dönem sonuçları mutlaka bilinerek gıdalara konulması sağlan­malı. Asıl mesele çevrecilik, belediye­cilik, şehirleşme konusundaki yanlış uygulamaların değişmesi. İnsanlara spor yapabilecekleri çevrelerin sağ­lanması ve gıda firmalarına yapay tatlandırıclar ve gıda içerikleri ko­nusunda yaptırımların sağlanması. Çocuklarımızın kötü yiyeceklerden uzak tutulması gerekiyor. Farkında­lık böyle başlar” diye konuştu.

“MİDE AMELİYATLARI MUCİZE DEĞİL

Mevcut tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda cer­rahi uygulamalar ve ameliyatların da son derece önemli bir şeçenek olduğunu hatırlatan Çelik, “Pek çok platformda sanki mide ame­liyatları mucizeymiş, her şeyin sonuymuş gibi vurgulanıyor, bu doğru değil. Sorun çünkü bir sin­dirim sistemi sorunu ve bu sadece mideyle aşılabilecek bir mesele değil. Çoğunlukla şeker hastalığı başladıktan sonra ince bağırsak­larınızın, iç organları, karaciğer, pankreas ve beyin tabanındaki önemli merkezlerle iletişimi bo­zuluyor. Aslında değişmesi gere­ken şey ince bağırsak hormonla­rıdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Zaten metabolik carrahi de bunu vurgulamak bilinmesi için ortaya konulmuş bir antitedir” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter