English

Prof. Dr. Alper Çeli̇k “gıda fi̇rmalarinın denetlenmesi̇ gereki̇yor”

Dünyanın en önemli doktorları Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington’da dünyada hızla artan obeziteye dikkat çekmek için bir araya geldi.

ABD’de her yıl gerçekleştiri­len Obeziteye karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan“Obezite Haftası” kapsamında başkent Washington’da dört gün bo­yunca birçok etkinlik gerçekleş­tirildi. Uluslararası büyük önem taşıyan ve Amerika Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir ya­nından konusunda uzman tıp alanında isim yapmış bilim in­sanları katıldı.

Etkinlikte ülkemizi Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Yöne­tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Al­per Çelik temsil etti.

PROF. DR ÇELİK İLGİYLE İZLENDİ

Etkinlik kapsamında gerçekleş­tirilen konferanslarda dünyanın ta­nınmış cerrahları bir araya gelerek şeker hastalığı ve obezite ile mü­cadelede etkin ameliyat yöntem­lerini tartıştı. Türkiye’yi konuş­macı olarak temsil eden dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Çelik iseTürkiye’de şeker hastalarına uyguladığı başarılı ameliyatların sonuçlarını anlatan etkili bir ko­nuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr Çelik’in Türkiye’de gerçekleştir­diği başarılı ameliyatlarının so­nuçlarını anlattığı oturum büyük ilgiyle izlendi.

“SORUN MİDE DEĞİL İNCE BAĞIRSAK HORMONLARI”

Türkiye’de Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Alper Çelik, dile getirilen konuların hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya ça­pındaki gelişimi adına önemli baş­lıklar olduğunu, gelecekte şeker ameliyatları ve metabolik cerrahi uygulamalarının daha da yaygınla­şacağını umut ettiğini ifade ederek, “Hem kilo problemi olan hem de ciddi kilo problemi olmayan şeker hastalarında içinde bulundukları tablonun ameliyatla tedavisi ve bunlara ait sonuçları aktardık. Meslektaşlarımız sonuçlarımızı son derece çarpıcı ve önemli bul­duklarını ifade ettiler. Kilonun en önemli sorun olmadığı, önemli ola­nın ince bağırsak hormonlarındaki dengesizlik olduğunu bilim cami­ası giderek artan bir farkındalıkla öğrenecektir. Umudum bu. Konfe­ransta dile getirilen konular hem Türkiye hem de metabolik cerrahi­nin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklardı” dedi.

“GIDA FİRMALARI­NIN DENETLENMESİ GEREKİYOR”

Dünyada ve Türkiye’de hızla ar­tan obezite sorununa da dikkati çe­ken, Prof. Dr Alper Çelik, dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Obezite artık dün­yada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş durumda. Obezite sadece dok­torların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmaları­nın kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Onaylanmamış gıda içe­riklerinin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle yapay tatlandırıcıların, ya­pay katkı maddelerinin kullanılırken muhakkak iki defa düşünülmesi, bun­ların uzun dönem sonuçları mutlaka bilinerek gıdalara konulması sağlan­malı. Asıl mesele çevrecilik, belediye­cilik, şehirleşme konusundaki yanlış uygulamaların değişmesi. İnsanlara spor yapabilecekleri çevrelerin sağ­lanması ve gıda firmalarına yapay tatlandırıclar ve gıda içerikleri ko­nusunda yaptırımların sağlanması. Çocuklarımızın kötü yiyeceklerden uzak tutulması gerekiyor. Farkında­lık böyle başlar” diye konuştu.

“MİDE AMELİYATLARI MUCİZE DEĞİL

Mevcut tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda cer­rahi uygulamalar ve ameliyatların da son derece önemli bir şeçenek olduğunu hatırlatan Çelik, “Pek çok platformda sanki mide ame­liyatları mucizeymiş, her şeyin sonuymuş gibi vurgulanıyor, bu doğru değil. Sorun çünkü bir sin­dirim sistemi sorunu ve bu sadece mideyle aşılabilecek bir mesele değil. Çoğunlukla şeker hastalığı başladıktan sonra ince bağırsak­larınızın, iç organları, karaciğer, pankreas ve beyin tabanındaki önemli merkezlerle iletişimi bo­zuluyor. Aslında değişmesi gere­ken şey ince bağırsak hormonla­rıdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Zaten metabolik carrahi de bunu vurgulamak bilinmesi için ortaya konulmuş bir antitedir” dedi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Konut piyasası gençler için hala yerinde sayıyor Konut piyasası gençler için hala yerinde sayıyor

Maliye Bakanı Philip Hammond kasım ayındaki Bütçe açıklamasında, ilk kez ev alanların, değeri 300,000 sterline kadar olan evler için stamp duty (damga vergisi) ödemeyeceğini açıklamıştı.

Aralık ayında perakende satışlarında yüzde 1.5 düşüş yaşandı Aralık ayında perakende satışlarında yüzde 1.5 düşüş yaşandı

Maaş artışlarının enflasyonun ge­risinde kalması nedeniyle tüketiciler üzerinde oluşan baskılar, harcama­ları kısıtlayarak, 2017’nin perakende satışları açısından 2013 yılından beri en zayıf yıl olmasına sebep oldu.

‘Ergenlik artık 24 yaşına kadar sürebiliyor’ ‘Ergenlik artık 24 yaşına kadar sürebiliyor’

Dünyanın önde gelen tıp der­gilerinden Lancet’in yayımladığı yeni bir araştırmaya göre ergen­lik artık 10 ve 24 yaşları arasında yaşanıyor.Ergenliğin çocukluk ve yetişkin­lik arasındaki döneme denk gel­diğini belirten araştırmacılar, he­men hemen dünyanın her yerinde ergenliğin artık 20’li yaşların baş­larına kadar uzandığını aktarıyor.

Kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaşıldı Kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaşıldı

Bilim insanları tıbbın en büyük hedeflerinden biri olan kanser için evrensel kan testine bir adım daha yaklaştı.ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki bir ekip, kanse­rin sekiz farklı çeşidini

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter