English

“Turizmciler 2019’da daha çok gelir bekliyor”

NG Turizm Koordinatörü Kamil Berk turizm sektörünün fotoğrafını çekti. Duayen turizmci, dünya turizm­deki değişimi ve Türkiye’nin gelecek yıl ki beklentilerini anlattı. Berk, Türkiye’de turizmcilerin daha iyi bir gelir beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Berk ile söyleşimiz aynen şöyle:

– 2018’de dünya turizm sektörü nasıldı?

– Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO’nun “2018 Turizm Özetleri” raporuna göre turizm sek­törü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10’una, ticaretin yüzde 7’sine ve her 10 istihdamdan birine te­kabül ederek küresel ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor.

Bu yıl dünya genelinde toplam 1 mil­yar 323 milyon turist gelişi var. Buna göre 671 milyon turist ile Avrupa birinci sırada. Avrupa’yı, 324 milyon turist ile Asya-Pasifik, 207 milyon turist ile Ame­rika, 63 milyon turist ile Afrika ve 58 milyon turist ile Ortadoğu takip ediyor.

TÜROB’un verilerine göre uluslara­rası turizm gelirleri 2017 yılında reel ola­rak yüzde 4.9 oranında artarak 1.340 mil­yar dolar oldu. Dünya çapında ihracat kategorisi olarak turizm, kimyasallar ve yakıtlardan sonra ve otomotiv ürünle­rinden önce üçüncü sırada yer alıyor. Gelişmekte olan birçok ülkede turizm en çok ihracat yapan kategori olarak karşımıza çıkıyor.Yine UNWTO’nun ra­poruna göre de; Çin, dünya turizm har­camalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda. Çin’i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 mil­yar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.

Türkiye’nin dünya turizmindeki konumu nedir? Turizm gelirinin ağırlanan misafire oranı açısından ne diyebiliriz?

– Türkiye uluslararası turist sayısı ba­kımından 2017 dünya sıralamasında se­kizinci sırada yer aldı ve 2017 yılını 26.2 milyar dolar turizm geliriyle kapattı. Ön­ceki yıllarda altıncı sıraya kadar yüksel­diğimiz düşünüldüğünde 2016’daki dü­şüşten sonra toparlanma söz konusu. Bu yıl ise ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edilerek geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30.6’lık artış gerçek­leştirdi. Yine 2017’de kişi başı harcama 681 dolar olurken bu yılın ikinci çeyre­ğinde 638 dolara geriledi. Avrupa’ya baktığımızda, turizm ürünleri ve çeşit­liliği bakımından birincil rakiplerimiz­den olan İspanya’da turist başı harcama 1.050 Euro, yine rakibimiz konumun­daki İtalya’da 1.100 Euro, Fransa’da ise kişi başı harcama 1.400 Euro’nun üze­rine çıkıyor. Yani Türkiye’nin oldukça üstünde. Buradaki farkın en önemli se­beplerinden biri, Avrupa’da turiste şe­hir içinde eğlence, gastronomi, kültür/ sanat gibi alanlarda harcama yapacak­ları alternatifler sunuluyor olması. Bu gerçekler doğrultusunda ülkemizde de kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırmak amacıyla ürün çeşitliliğinin art­tırılması, niş pazarların geliştirilmesi ve kongre turizmine ağırlık verilmesi ge­rekiyor. Fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek zaman alacak gibi görünüyor.

– Türkiye geçen yıla kıyasla nasıl bir sezon yaşadı

– Bu yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 24,5 artış gerçekleşti ve 21 milyon 639 bin yabancı turist geldi. Bu memnuniyet verici bir gelişme. TÜROB’un Ülke Per­formans Raporu’na göre Türkiye’nin 2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı döne­miyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 58.5’ten yüzde 66.4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 Euro’dan 71.6 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerin­den odabaşı elde edilen gelirler ise 39.4 Euro’dan 47.5 Euro’ya yükseldi. 2018 yılı ilk 8 aylık performanslarına göre, Türkiye’nin doluluk oranında yüzde 13.5 ile en yüksek artışa ulaşan ülke olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte seneyi kapatırken firmaların kar zarar­larında rol oynayacak önemli faktörler­den biri de ağustos sonunda gerçekle­şen ekonomik parametrelerdeki oyna­mayla oluşan maliyet artışları olacaktır.

Son iki yıldır gerileyen Avrupalı tu­rist sayısında bu yıl yakaladığımız yüzde 29’luk artış sevindirici. Rusya pazarı, eski fiyat düzeyini yakalayamasa da turist sayısında eski volümü yakalamış görünüyor. Son iki yıldır İran pazarın­daki artış dikkat çekici. 2016’dan beri büyük düşüş yaşayan Çin pazarı, geçen yılın ilk 7 ayına kıyasla yüzde 89 gibi önemli bir artış gösterdi. Bu yıl İtalya’ da gerçekleştirilen 2018 Spa Summit’te de özel olarak vurgulanan Çin pazarına yönelik ülkemizde de tanıtım çalışma­larının yapılması, ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve iş birliği imkanlarını geliştirecek çalışma­lar yapılması gerektiği kanısındayım. Türkiye, Çin pazarında en fazla oran­sal artış gösteren 10 ülke arasında bu­lunuyor. Yani büyük bir potansiyel söz konusu.

– Bu yıl Türkiye turizmde “in” veya “out”lar nelerdi?

– Dünyada olduğu gibi ülkemizde de seyahat sektöründe önemli değişiklik­ler yaşanıyor. Lüks seyahat, artık sta­tükocu beklentiler yerine, deneyim top­lamak üzerine kurgulanıyor. Tatilciler, internet, sosyal medya gibi mecralar aracılığı ile dünyadaki trendleri takip ederek yeni lokasyonlar ve kültürleri keşfetmek istiyorlar. Klasik deniz, kum, güneş seyahatinin yanı sıra spa/well­ness, gastronomi ve kültür turizmi ön plana çıkmaya başladı. Spor ve tatili bir­leştiren maratonlar, ekstrem sporlarla adrenalini yükselten aktiviteleri kapsa­yan seyahatler de gün geçtikçe öne çı­kıyor. Hikayesi olan lokasyonlar, otan­tik yaşantıyı konuklarına yansıtan butik oteller de tercih edilmeye başlandı.

– NG nasıl bir yıl geçirdi? Gelecek stratejileri nedir?

– Bu yıl bizim otellerimiz açısın­dan başarılı bir sene oldu ve hedef­lerimiz doğrultusunda 2018’i kapatı­yoruz. Otellerimiz, Türkiye’deki spa/ wellness sektörünün öncülerinden ve önümüzdeki dönemde de kendimizi geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Sapanca’da doğa ile har­manlanmış spa deneyimi yaşatırken Afyon’da da lüks termal keyfi sunu­yoruz. İki otelimiz de ağırlıklı olarak iç pazardan misafir ağırlıyor. Bununla birlikte NG Sapanca’da Orta Doğu’lu misafirleri, NG Afyon’da özellikle yaz aylarında yurt dışında yaşayan Türk­leri ağırlıyoruz. Son dönemde NG Afyon’a Türkiye Cumhuriyetlerden termal kür için gelen misafirlerde de artış gözlemliyoruz. İç pazara yöne­lik çalışmalarımızın yanı sıra 2019’da yeni pazar geliştirmeye yönelik bir strateji izleyeceğiz. Yeni yatırımları­mız da devam ediyor. Sapanca’daki otelimizin yanında 300 odalı yeni bir otelin inşaatı sürüyor. Basın Ekspres yolunda yer alan İstanbul Marriott West’in kaba inşaatını tamamladık, proje iç dekorasyon aşamasında.

– Turizmcilerin genelde 2019 bek­lentileri nelerdir?

– 2019 yılı turizm sezonuna dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik söz konusu bu nedenle turizmcilerde önümüzdeki yıl gelir anlamında bu yıldan daha iyi bir gelir beklentisi var. Ayrıca yapısal reformların hızlandı­rılması, turizme büyük sekte vuran belirsizlik ortamının kalkması da tu­rizmcilerin beklentileri arasında.

– WTM’in turizm açısından önemi nedir?

– WTM, turizmin geleceği ile gözlem ve istişarelerde bulunmak, yeni global kontaklar edinmek ve trendleri takip etmek açısından turizm profesyonel­leri için önemli bir buluşma noktası. İngiltere, ülkemiz için 3. pazar konu­munda. Bu yılın ilk sekiz ayında ge­len turist sayısında yüzde 36 artış var. 2019 yılında Türkiye’ye talebin artacağı yönünde beklentiler var. İn­giliz tur operatörleri de uçak ve kol­tuk kontenjanlarını artırdılar. Bu bağ­lamda WTM yeni iş birliklerinin gelişti­rilmesi açısından önemli bir platform olmaya devam edecektir.

FARUK ESKİOĞLU

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Londra’da Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği düzenlendi

Londra’da Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinlikle kutlandı. İngiltere Alevi Kültür Mer­kezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Genç­lik Kolları tarafından geleneksel olarak düzenlenen

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Londra’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında
resepsiyon verildi. Geceye İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter