English

“Turizmciler 2019’da daha çok gelir bekliyor”

NG Turizm Koordinatörü Kamil Berk turizm sektörünün fotoğrafını çekti. Duayen turizmci, dünya turizm­deki değişimi ve Türkiye’nin gelecek yıl ki beklentilerini anlattı. Berk, Türkiye’de turizmcilerin daha iyi bir gelir beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Berk ile söyleşimiz aynen şöyle:

– 2018’de dünya turizm sektörü nasıldı?

– Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO’nun “2018 Turizm Özetleri” raporuna göre turizm sek­törü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10’una, ticaretin yüzde 7’sine ve her 10 istihdamdan birine te­kabül ederek küresel ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor.

Bu yıl dünya genelinde toplam 1 mil­yar 323 milyon turist gelişi var. Buna göre 671 milyon turist ile Avrupa birinci sırada. Avrupa’yı, 324 milyon turist ile Asya-Pasifik, 207 milyon turist ile Ame­rika, 63 milyon turist ile Afrika ve 58 milyon turist ile Ortadoğu takip ediyor.

TÜROB’un verilerine göre uluslara­rası turizm gelirleri 2017 yılında reel ola­rak yüzde 4.9 oranında artarak 1.340 mil­yar dolar oldu. Dünya çapında ihracat kategorisi olarak turizm, kimyasallar ve yakıtlardan sonra ve otomotiv ürünle­rinden önce üçüncü sırada yer alıyor. Gelişmekte olan birçok ülkede turizm en çok ihracat yapan kategori olarak karşımıza çıkıyor.Yine UNWTO’nun ra­poruna göre de; Çin, dünya turizm har­camalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda. Çin’i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 mil­yar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.

Türkiye’nin dünya turizmindeki konumu nedir? Turizm gelirinin ağırlanan misafire oranı açısından ne diyebiliriz?

– Türkiye uluslararası turist sayısı ba­kımından 2017 dünya sıralamasında se­kizinci sırada yer aldı ve 2017 yılını 26.2 milyar dolar turizm geliriyle kapattı. Ön­ceki yıllarda altıncı sıraya kadar yüksel­diğimiz düşünüldüğünde 2016’daki dü­şüşten sonra toparlanma söz konusu. Bu yıl ise ilk 6 ayda 11 milyar 469 milyon dolarlık gelir elde edilerek geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 30.6’lık artış gerçek­leştirdi. Yine 2017’de kişi başı harcama 681 dolar olurken bu yılın ikinci çeyre­ğinde 638 dolara geriledi. Avrupa’ya baktığımızda, turizm ürünleri ve çeşit­liliği bakımından birincil rakiplerimiz­den olan İspanya’da turist başı harcama 1.050 Euro, yine rakibimiz konumun­daki İtalya’da 1.100 Euro, Fransa’da ise kişi başı harcama 1.400 Euro’nun üze­rine çıkıyor. Yani Türkiye’nin oldukça üstünde. Buradaki farkın en önemli se­beplerinden biri, Avrupa’da turiste şe­hir içinde eğlence, gastronomi, kültür/ sanat gibi alanlarda harcama yapacak­ları alternatifler sunuluyor olması. Bu gerçekler doğrultusunda ülkemizde de kişi başı harcamayı dolayısıyla gelirleri artırmak amacıyla ürün çeşitliliğinin art­tırılması, niş pazarların geliştirilmesi ve kongre turizmine ağırlık verilmesi ge­rekiyor. Fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek zaman alacak gibi görünüyor.

– Türkiye geçen yıla kıyasla nasıl bir sezon yaşadı

– Bu yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 24,5 artış gerçekleşti ve 21 milyon 639 bin yabancı turist geldi. Bu memnuniyet verici bir gelişme. TÜROB’un Ülke Per­formans Raporu’na göre Türkiye’nin 2018 yılbaşından Ağustos sonuna kadar geçen sürede ise geçen yılın aynı döne­miyle karşılaştırıldığında doluluk oranı yüzde 58.5’ten yüzde 66.4’e, ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 Euro’dan 71.6 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerin­den odabaşı elde edilen gelirler ise 39.4 Euro’dan 47.5 Euro’ya yükseldi. 2018 yılı ilk 8 aylık performanslarına göre, Türkiye’nin doluluk oranında yüzde 13.5 ile en yüksek artışa ulaşan ülke olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte seneyi kapatırken firmaların kar zarar­larında rol oynayacak önemli faktörler­den biri de ağustos sonunda gerçekle­şen ekonomik parametrelerdeki oyna­mayla oluşan maliyet artışları olacaktır.

Son iki yıldır gerileyen Avrupalı tu­rist sayısında bu yıl yakaladığımız yüzde 29’luk artış sevindirici. Rusya pazarı, eski fiyat düzeyini yakalayamasa da turist sayısında eski volümü yakalamış görünüyor. Son iki yıldır İran pazarın­daki artış dikkat çekici. 2016’dan beri büyük düşüş yaşayan Çin pazarı, geçen yılın ilk 7 ayına kıyasla yüzde 89 gibi önemli bir artış gösterdi. Bu yıl İtalya’ da gerçekleştirilen 2018 Spa Summit’te de özel olarak vurgulanan Çin pazarına yönelik ülkemizde de tanıtım çalışma­larının yapılması, ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve iş birliği imkanlarını geliştirecek çalışma­lar yapılması gerektiği kanısındayım. Türkiye, Çin pazarında en fazla oran­sal artış gösteren 10 ülke arasında bu­lunuyor. Yani büyük bir potansiyel söz konusu.

– Bu yıl Türkiye turizmde “in” veya “out”lar nelerdi?

– Dünyada olduğu gibi ülkemizde de seyahat sektöründe önemli değişiklik­ler yaşanıyor. Lüks seyahat, artık sta­tükocu beklentiler yerine, deneyim top­lamak üzerine kurgulanıyor. Tatilciler, internet, sosyal medya gibi mecralar aracılığı ile dünyadaki trendleri takip ederek yeni lokasyonlar ve kültürleri keşfetmek istiyorlar. Klasik deniz, kum, güneş seyahatinin yanı sıra spa/well­ness, gastronomi ve kültür turizmi ön plana çıkmaya başladı. Spor ve tatili bir­leştiren maratonlar, ekstrem sporlarla adrenalini yükselten aktiviteleri kapsa­yan seyahatler de gün geçtikçe öne çı­kıyor. Hikayesi olan lokasyonlar, otan­tik yaşantıyı konuklarına yansıtan butik oteller de tercih edilmeye başlandı.

– NG nasıl bir yıl geçirdi? Gelecek stratejileri nedir?

– Bu yıl bizim otellerimiz açısın­dan başarılı bir sene oldu ve hedef­lerimiz doğrultusunda 2018’i kapatı­yoruz. Otellerimiz, Türkiye’deki spa/ wellness sektörünün öncülerinden ve önümüzdeki dönemde de kendimizi geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Sapanca’da doğa ile har­manlanmış spa deneyimi yaşatırken Afyon’da da lüks termal keyfi sunu­yoruz. İki otelimiz de ağırlıklı olarak iç pazardan misafir ağırlıyor. Bununla birlikte NG Sapanca’da Orta Doğu’lu misafirleri, NG Afyon’da özellikle yaz aylarında yurt dışında yaşayan Türk­leri ağırlıyoruz. Son dönemde NG Afyon’a Türkiye Cumhuriyetlerden termal kür için gelen misafirlerde de artış gözlemliyoruz. İç pazara yöne­lik çalışmalarımızın yanı sıra 2019’da yeni pazar geliştirmeye yönelik bir strateji izleyeceğiz. Yeni yatırımları­mız da devam ediyor. Sapanca’daki otelimizin yanında 300 odalı yeni bir otelin inşaatı sürüyor. Basın Ekspres yolunda yer alan İstanbul Marriott West’in kaba inşaatını tamamladık, proje iç dekorasyon aşamasında.

– Turizmcilerin genelde 2019 bek­lentileri nelerdir?

– 2019 yılı turizm sezonuna dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik söz konusu bu nedenle turizmcilerde önümüzdeki yıl gelir anlamında bu yıldan daha iyi bir gelir beklentisi var. Ayrıca yapısal reformların hızlandı­rılması, turizme büyük sekte vuran belirsizlik ortamının kalkması da tu­rizmcilerin beklentileri arasında.

– WTM’in turizm açısından önemi nedir?

– WTM, turizmin geleceği ile gözlem ve istişarelerde bulunmak, yeni global kontaklar edinmek ve trendleri takip etmek açısından turizm profesyonel­leri için önemli bir buluşma noktası. İngiltere, ülkemiz için 3. pazar konu­munda. Bu yılın ilk sekiz ayında ge­len turist sayısında yüzde 36 artış var. 2019 yılında Türkiye’ye talebin artacağı yönünde beklentiler var. İn­giliz tur operatörleri de uçak ve kol­tuk kontenjanlarını artırdılar. Bu bağ­lamda WTM yeni iş birliklerinin gelişti­rilmesi açısından önemli bir platform olmaya devam edecektir.

FARUK ESKİOĞLU

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İlk evini alanlar artışa geçti

Yeni mortgage anlaşmalarının aylık faizi, ortalama kira fiyatlarından yüzde 62 daha ucuz

Mercedes Araçlarına Konum Sensörü Yerleştirdiğini İtiraf Etti

Alman otomotiv devi Mercedes, ABD’de satılan yeni ve ikinci el oto­mobillerine nerede olduklarını tes­pit edebilmek için gizli sensörler koyduğunu itiraf etti.

Uzmanlar: Orta yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor” Uzmanlar: Orta yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor”

Uzmanlar, 30’lu yaşların orta­sındakilerin, beyin sağlıklarını ko­rumak için tansiyon değerlerine dikkat etmeleri uyarısında bulu­nuyor.

Johnson’dan somut öneri istedi

Berlin’de görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gündemi Brexit’ti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü toplam 5 ülkede temsilcilik açıyor

Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler, artık Türkiye’ye gelmeden tapu ve kadastro işlemlerini 5 ülkede açılacak temsilciliklerde yapabilecek.

İlk kez uygulanan sistem yurt dışında yaşayan gurbetçileri memnun etti

Yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için uygulamaya alınan park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

Milyonlarca ailenin gaz ve elektrik faturası 75 sterlin azalacak

Enerji sektörünün düzenleyici kurumu Ofgem, enerji faturaları için müşterilere uygulanabilecek maksi­mum fiyatları indirme kararı aldı.

Türkiye’nin Tekstil Yıldızı Maya Sonunda Londra’da!

Türkiye’nin tekstil alanında dünyaya açılan ve son kalite lüks ürünleri ile uluslarası çapta da büyük yankı uyandıran Maya Tekstil, yatak odası takımlarını ailelerle buluşturan ‘Penelope Bedroom’ ile Londra’da ilk showroom’larını açtı.

Birleşik Krallık’tan ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52 oldu

İskoçya’da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık’tan ayrılarak bağımsızlık is­tediğini ortaya koydu.

Brexitçilerden yeni anket: Çoğunluk her ne pahasına olursa olsun AB’den çıkmaktan yana

Brexitçi The Daily Telegraph gazetesi için ComRes’in yaptığı kamuoyu yoklamasında ibre, çoğunluğun Başbakan Boris Johnson’ın İngiltere’yi AB’den gerekirse anlaşmasız çıkarması gerektiğine inandığını gösterdi.

Milyonlarca ailenin gaz ve elektrik faturası 75 sterlin azalacak

Enerji sektörünün düzenleyici kurumu Ofgem, enerji faturaları için müşterilere uygulanabilecek maksi­mum fiyatları indirme kararı aldı.

‘Anlaşmasız Brexit olursa gıda fiyatları zamlı olacak’

University of Sussex araştır­macıları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan ay­rılması halinde, ülkedeki gıda fiyat­larının yılda 220 sterlin artacağını söyledi.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Ekibi Belli Oldu

Yüzüklerin Efendisi filminin TV dizisi uyarlaması merakla beklenirken, Amazon, yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunu açıkladı.

Trafalgar’ın yeni aslan figürü yenileniyor

Soho, Regent’s Street, Oxford Cir­cus ve Carnaby Street’i birbirine bağlayan Trafalgar Meydanı, ikon­laşmış aslan figürleri ile meşhur­dur diyebiliriz.

The Matrix 20 yıl sonra sinemaya dönüyor

Vizyona girdiği dönemde gişe rekorlarını altüst eden bilim kurgu klasiği The Matrix, bir haftalığına beyaz perdeye dönüyor.

Kraliyet üyeleri arasında 6. sırada

İngiltere’de en çok sevilen Kraliyet ailesi üyeleri anketi düzenlendi.

Designed by: Olay Gazeter