English

“Türkiye’deki medya demokrasi sorunu”

DAY MER’in düzenlediği “Oto­riter Yönetim Altında Medya” top­lantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White Türki­ye’deki basın özgürlüğünün olma­masının bir demokrasi sorunu ol­duğu, ancak ülkenin demokratikleş­mesiyle sektörün de iyileşebileceği görüşünde birleştiler.

DAY MER, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Totten­ham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) düzenlediği söyleşiye 500’e yakın katılım oldu. Geniş güvenlik önlemi alınan toplantıyı Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş yönetti. Bektaş’ın yanı sıra katılımcıların da sorularını yanıtlayan konuşmacı ga­zeteciler, Türkiye medyasını İngil­tere ve Almanya başta olmak üzere batı medyasıyla da kıyasladılar. Ko­nuşmaları sırasında Can Dündar’ın Türkiye’de “Ajan provokatör” ve Deniz Yücel’in “Ajan terörist” ola­rak suçlandıkları belirtildiğinde ka­tılımcıların gülmeleri dikkati çekti. Konuşmalar sonunda ayakta alkış­lanan gazetecilere katılımcılar sevgi gösterisinde de bulundu.

Konuşmacılar özetle şunları söy­lediler:

– Türkiye’de bilgiye erişim kay­naklarının yüzde 95’i hükümetin elinde. Medya ne yazık ki devletin propaganda aracına dönüştürüldü.

– Merkez medya AKP öncesinde de matah değildi. Daha önce de as­kerler tarafından sistemi ayakta tut­mak için kullanıldı.

– Bizi siyaset yapmakla eleştiren­lere, biz mesleğimizin yanı sıra de­mokrasiyi de savunacağız. Batıların anlamakta zorluk çektikleri, bizim ülkemiz, evimiz yanıyor. Karşısına geçip fotoğraf çekip haberini yapa­mayız. Elbette yangına karşı su ta­şıyacağız, içeridekileri dışarı çıkarıp kurtaracağız.

– AİHM’in en büyük geliri Tür­kiye ve Rusya’dan gelen davalar­dır. AİHM’de büyük bir tiyatro oy­nanıyor. 40 bin dosya var denilse de aslında hepsi iki kategoride. Cum­hurbaşkanına hakaret ve düşünce suçları davası. AİHM’de birer örnek davayla bütün dosyalar çözüme ulaştırılabilir ama Türkiye gelir ka­pısı görüldüğünden bu yapılmıyor.

– Biz yurt dışından korkuyu kıra­bilir, Türkiye’ye daha demokratik bir ülke kurulabileceği mesajı taşı­yabiliriz.

– Bu tek başına bir medya so­runu değil, demokrasi sorunudur. Bizim sorunumuz “yazamamak” değil, demokrasi mücadelesinde basın cephesindeyiz. Bizim baş­lıca sorunumuz iktidar ve yandaş medya değildir. Trump ve Putin ile diğer ülkelerdeki otoriter rejimlerin global saldırısına karşı demokratik güçlerle demokrasiyi savunmak ol­malıdır.

DENİZ YÜCEL: BAĞIMSIZ MEDYA DESTEKLENMELİ

– Türkiye’de muhalif bağımsız medya zor durumda görev yapıyor.

– Okurlar bağımsız gazetelerin e-gazetelerine abone olarak deste­ğini göstermeli.

– Sivil toplum kuruluşlarının bas­kısıyla Almanya hükümeti serbest bırakılmamı istedi.

– Serbest bırakılmam iki ülkenin pazarlığından öte, ilişkilerin iyileşti­rilme çabasıydı.

AIDEN WHITE: BASIN ÖZGÜR­LÜĞÜNDEN DEMOKRASİ İÇİN VAZ­GEÇİLEMEZ

– Basın özgürlüğünden demok­rasi için vaz geçilemez.

– Bir gazeteci özgürce doğruyu yazabilmeli ve iktidarı eleştirebil­meli, baskı en kötüsü olan oto san­sürü doğurur.

– Gazeteciler entelektüel bir iş ya­pıyor ve ne yazacaklarını otoriteden soramazlar.

– Medyaya baskı olan bir ülkede demokrasi, inan hakları ve düşünce özgürlüğünden söz edemeyiz.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter