English

Hayat pahalılığı gelirleri aştı

Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumundan sonra İngiltere genelindeki hayat pahalılığının artmaya başlaması, aileleri finan­sal açıdan baskı altına almaya de­vam ediyor.

Yayınlanan resmi verilerde, Ekim 2016’dan Aralık 2018’e kadar geçen süre boyunca ülke genelin­deki ortalama bir ailenin harcama­larının, gelirlerini aştığı görülüyor.

Brexit referandumu sonrasında sterlinin değerinin ani bir şekilde düşmesi, yurt dışından ithal edilen ürünlerin fiyatını yükseltti.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ta­rafından yapılan açıklamalara göre, bu dönemden sonra satın alma gücü düşmeye başladı ve aileler finansal açıdan oldukça darbe aldı.

2008 yılındaki finansal kriz son­rasında maaş artışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle aileler Brexit referandumu öncesinde de finan­sal zorluklar yaşamaktaydı.

Son dönemde maaş artışları hız­lanmaya başlasa da ortalama reel maaşlar hala 2007 yılında görülen seviyenin altında.

ONS istatistiklerine göre, 2018 yılının son üç aylık döneminde ailelerin net borçlanma oranı, gayri safi yurt içi hasılanın (GDP) yüzde 0,6’sı kadardı. Bunun, aile­lerin kazandıklarından daha fazla harcama yapma eğiliminin devam ettiği anlamına geldiği belirtiliyor.

Buna rağmen, durumun bir ön­ceki üç aylık döneme göre daha iyi olduğu görülüyor.

Bir önceki üç aylık dönemde net borçlanma oranının yüzde 1,1 ol­duğu ifade ediliyor. ONS’ye göre bu, reel maaşların

giderek artış göstermesini yan­sıtıyor. Bunun yanında, İngiltere genelinde asgari ücret kazanan iki milyon kişinin de maaşları dün iti­barı ile arttı. 25 yaşında veya daha büyük olup ‘National Living Wage’ (Ulusal Geçim Ücreti) üzerinden maaş ödenen kişiler, yüzde 4,9 ora­nında bir artış almış oldu.

Buna göre, saat başına ödenen ‘National Living Wage’ ücreti 7,89 sterlinden 8,21 sterline çıktı. Artış­lar, asgari ücret alan daha genç çalı­şanların maaşlarına da yansıyacak. Buna rağmen, ödenmesi gereken bazı faturaların ücretleri de dün­den itibaren artmış bulunuyor.

‘Council tax’ ücretlerinden ‘TV licence’ ücretlerine kadar bazı fatu­ralar artık daha pahalı olacak.

Milyonlarca kişinin ödeyeceği ‘council tax’ ücretleri, enflasyonun üzerinde bir artış gösterdi.

1 Nisan’dan itibaren ‘Band D’ sı­nıfındaki evler için ödenecek ‘coun­cil tax’ ücreti ortalama olarak 78 sterlin yükseldi. Ülke genelinde gaz ve elektrik fiyatlarına uygulanan sı­nır da yükseltiliyor.

Buna göre, değişken veya ‘de­fault’ tarifeleri olan müşterilerin ödeyeceği ücretler yılda 117 ster­lin artıyor.

‘TV li­cence’ için ödenecek olan yıl­lık ücret ise 150,50 sterlinden 1 5 4 , 5 0 sterline çıktı. Bunlar dışında su faturaları, araç vergileri ve bazı şirketlerin telefon ve internet fa­turaları gibi başka ücretlerde de artış olacak. Dünyadaki ge­lişmiş ülkelerle kıyaslandığında, İngiltere’nin, en yüksek asgari üc­rete sahip ülkelerden biri olduğu görülüyor.

Konuyla ilgili hükümet tarafın­dan yapılan açıklamalarda, düşük maaşları bitirmekte kararlı olun­duğu belirtildi. Buna rağmen, İşçi Sendikaları Kongresi (TUC), asgari ücret seviyelerinin hala düşük ol­duğunu ve 21 ile 24 yaş aralığındaki işçilerin de aynı miktarda asgari ücret alması gerektiğini söylüyor.

TUC Genel Sekreteri Frances O’Grady, konuyla ilgili şu açıkla­malarda bulundu:

“Genç işçiler maaş konusunda hala haksızlığa uğruyor. Onların ödedikleri faturalar daha ucuz de­ğil ama daha az parayla geçinmek zorundalar. Bu hiç adil değil.”

 

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı Çocuklar için kızamık aşısı hayat kurtarıcı

Sosyal medyada giderek yayılan aşı karşıtı içerikler, ailelerin aşı yap­tırmaya şüpheyle yaklaşmasına ne­den olmuş durumda. İngiltere’de yarım milyondan fazla çocuğun, oldukça önemli olan kızamık aşısını yaptırmadığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanları, çocukların kızamık hastalığından tamamen ko­runabilmek için iki doz aşı olması gerektiğini söylüyor. Kızamık hastalığının oldukça bu­laşıcı olduğu ve ciddi sağlık sorun­larına yol açabileceği belirtiliyor. Hastalığın…

Aydın: Halkımız 23kg bagaj hakkını 30kg olarak kullanabilecek

Right Holidays, birçok projede birlikte hareket ettiği Caria Holidays ile bu projeye de birlikte imza attılar

Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi Sainsbury’s ve Asda birleşmesi reddedildi

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme­sine onay verilmediğini açıkladı.

Ara Güler sergisi Saatchi Galeri’de açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafın­dan düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

“Pir Sultan Abdal, Pir” oyunu bu cumartesi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) Da­nışma Kurulu, Okan Şenozan’ın “Pir Sultan Abdal, Pir ve Geçmiş­ten geleceğe bir çığlık” başlıklı tek kişilik oyunu Londra’da sanat se­verlerle buluşturacak.

Designed by: Olay Gazeter