English

Londra’da Cumhuri̇yet Coşkusu

Londra’da, 26 Ekim gecesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize armağan ettiği, Cum­huriyetimizin 95. yılı ilk günkü coşkuyla kutlandı. 21 adet der­neği bünyesinde barındıran İngil­tere Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF) tarafından düzenlenen ge­leneksel 29 Ekim Resepsiyon ve Balosu’na yaklaşık 400 kişi katıldı.

Londra’nın kuzeyinde Wood Gre­en’deki Grand Palace Banqueting Suite’te gerçekleştirilen gecenin onur konukları arasında KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, AKUT Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı Ali Nasuh Mah­ruki, İngiltere’nin Cambridge şeh­rinde yaşayan dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay, İşçi Partisi Enfield Lideri Nesil Çalışkan, İTDF Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar ve Eşref Yılmaz vardı. Pi­yanist Onay, eşi Cambridge Üni­versitesi Cebir ve Sayı Teorisi Pro­fesörü Tony Scholl’in katılamadığı geceye ortak arkadaşlıkları olan Andrew Clarke ile katıldı.

Davetliler arasında Enfield Be­lediye Meclis Üyesi Yasemin Brett, Prof. Belma Baskett, Hounslow Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yük. Mimar Mustafa Erdem, Y.K. Üyesi Ersel Oymak, Hornsey Ata­türk Okulları Başkanı Türker Ça­kıcı, Yazar- Sosyolog ve Belgesel Yapımcısı Semra Eren-Nijhar, Şair- Yazar Sonay Yakup Yakupsoy,

Limasollular Derneği (UK) Baş­kanı Arife Redvan, Hoş Seda Kül­tür ve Sanat Merkezi Başkanı Di­lek Altunkaş, Uluslararası Çeşitlik Festivali Eşbaşkanı Mustafa Aydın, Azarbaycanlı bir grup Türk genci ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Ön­der Şahan’da yer aldı.

Türk, KKTC ve Azerbaycan bay­rakları ve Atatürk posterlerinin süslediği 29 Ekim balosunun su­nuculuğunu Melek Yalçın üstlendi. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

“Değerli Atatürk ve Cumhu­riyet Sevdalıları” diye başladığı açılış konuşmasında Federasyon Başkanı Jale Özer şunları söy­ledi; “Bugün ,Türk Milletinin ye­niden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’deki kuruluş felsefesini yeniden milletçe yarata­cağımıza olan inancımla, 95.yılını kutlamanın onur ve gururunu bü­yük bir coşkuyla yaşamaktayız. Bu en büyük bayramımız olan ‘Cum­huriyet Bayramı‘ hepimize kutlu olsun. Bugün Birleşik Krallık’ ta yaşayan Türk toplumuna her za­mankinden daha büyük bir görev düşüyor.”

Konsolos Ülkü Alemdar; “ Ön­celikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünü hep be­raber, bayram havası içinde kut­lamak için buraya gelen herkese, ben de hoşgeldiniz demek istiyo­rum. Şüphesiz anavatanlarımız­dan binlerce kilometre uzakta ve başka bir ülkenin topraklarında olmamıza rağmen, bu kadar ka­labalık bir toplulukla, böyle milli bir atmosferde bulunmak ve bu havayı solumak bile, kendi başına bir bayram sevinci sebebidir. Bu nedenle, sözlerime başlarken, he­pinizi birlik- beraberlik ve vatan­severliğinizden dolayı kutlamak istiyorum” dedi.

Gecenin sürpriz davetlilerin­den Piyanist Gülsin Onay “Atam, kurduğun Cumhuriyet’in 95.yılına eriştik. Senin yaptığın devrim­lerin yetiştirdiği gençler olarak, artık gençleri yetiştirme, onlara destek olma ve yol açma görevi bizde. Ruhun huzurlu olsun. Bin­lerce aydın, yetenekli, ilime ve sanata inanan genç senin açtığın yoldan ilerliyor. Cumhuriyetimiz emin ellerde. Umudumuz, senden aldığımız güçle her zaman taze. Bu akşam bu anlamlı buluşmayı dü­zenleyen herkese teşekkür ediyo­rum ve 95. yaşındaki Türkiye Cum­huriyeti’imiz kutlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

AKUT Vakfı Başkanı Ali Na­suh Mahruki de: “Atatürk’ün Türk Milleti’ne en büyük armağanı, en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’mızın 95. yılını, ne yazık ki Cumhuriyetimizin geleceğiyle ilgili büyük endişelerimizle birlikte kutlu­yoruz. Atatürk; ’Bütün ümidim genç­liktedir’, der. Atatürk’ün bütün bun­ları yaparken tek güvencesi geleceği emanet ettiği Türk Gençliğiydi. Türk Genci’nin geleceğe sahip çıkması ge­rektiğini sayısız kereler dile getir­mişti. Atatürk, koşullar ne kadar ağır olursa olsun hiçbir zaman umudunu yitirmez. ’Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç bir zaman umudumu yitirmedim’, der. ‘Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır’, der. Cumhuriyeti kuran, geliştiren ve koruyan değerler Ata­türkçülük adı altında toplanmıştır. Savaşçı, komutan, lider, devlet ku­rucusu, dahi Atatürk’ün düşünce sisteminde, şaşırtıcı şekilde göze çarpan en güçlü tema insanlık sev­gisidir. Atatürk yalnız içinden çıktığı kendi milletinin değil insanlığın da kurtuluşuna kafa yoran bir liderdir” dedi.

Konuşmalar ardından Türk top­lumuna katkılarından dolayı Ali Nasuh Mahruki’ye, Federasyon Başkanı Jale Özer; Semra Eren Nijar’a, Konsolos Ülkü Alemdar; Semra Eren-Nijhar’a; Enfield Bele­diyesi Lideri Nesil Çalışkan, Dilek Livaneli’ye; Gülsin Onay, Hoş Seda Grubu Başkanı Dilek Altunkaş’a; Dr. Ali Tekin Atalar, Melek Yalçın’a, ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Önder Şahan, BTKD Kurucu Başkanı Se­miha Todd’a, plaket takdim etti.

Londra’nın sevilen sanatçıları Tuğba Özcivan, Ercüment İbra­him, Hüseyin Cemgünal ve Özgür Canyurt, Atatürk’ün sevdiği şarkı­lar başta olmak üzere sevilen Türk müziklerini seslendirdi. Ardından Hoş Seda Sanat Müziği Korosu en nadide eserleri Şef Baha Yetkin yö­netiminde dile getirdi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter