English

Londra’da Cumhuri̇yet Coşkusu

Londra’da, 26 Ekim gecesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize armağan ettiği, Cum­huriyetimizin 95. yılı ilk günkü coşkuyla kutlandı. 21 adet der­neği bünyesinde barındıran İngil­tere Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF) tarafından düzenlenen ge­leneksel 29 Ekim Resepsiyon ve Balosu’na yaklaşık 400 kişi katıldı.

Londra’nın kuzeyinde Wood Gre­en’deki Grand Palace Banqueting Suite’te gerçekleştirilen gecenin onur konukları arasında KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, AKUT Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı Ali Nasuh Mah­ruki, İngiltere’nin Cambridge şeh­rinde yaşayan dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay, İşçi Partisi Enfield Lideri Nesil Çalışkan, İTDF Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar ve Eşref Yılmaz vardı. Pi­yanist Onay, eşi Cambridge Üni­versitesi Cebir ve Sayı Teorisi Pro­fesörü Tony Scholl’in katılamadığı geceye ortak arkadaşlıkları olan Andrew Clarke ile katıldı.

Davetliler arasında Enfield Be­lediye Meclis Üyesi Yasemin Brett, Prof. Belma Baskett, Hounslow Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yük. Mimar Mustafa Erdem, Y.K. Üyesi Ersel Oymak, Hornsey Ata­türk Okulları Başkanı Türker Ça­kıcı, Yazar- Sosyolog ve Belgesel Yapımcısı Semra Eren-Nijhar, Şair- Yazar Sonay Yakup Yakupsoy,

Limasollular Derneği (UK) Baş­kanı Arife Redvan, Hoş Seda Kül­tür ve Sanat Merkezi Başkanı Di­lek Altunkaş, Uluslararası Çeşitlik Festivali Eşbaşkanı Mustafa Aydın, Azarbaycanlı bir grup Türk genci ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Ön­der Şahan’da yer aldı.

Türk, KKTC ve Azerbaycan bay­rakları ve Atatürk posterlerinin süslediği 29 Ekim balosunun su­nuculuğunu Melek Yalçın üstlendi. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

“Değerli Atatürk ve Cumhu­riyet Sevdalıları” diye başladığı açılış konuşmasında Federasyon Başkanı Jale Özer şunları söy­ledi; “Bugün ,Türk Milletinin ye­niden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’deki kuruluş felsefesini yeniden milletçe yarata­cağımıza olan inancımla, 95.yılını kutlamanın onur ve gururunu bü­yük bir coşkuyla yaşamaktayız. Bu en büyük bayramımız olan ‘Cum­huriyet Bayramı‘ hepimize kutlu olsun. Bugün Birleşik Krallık’ ta yaşayan Türk toplumuna her za­mankinden daha büyük bir görev düşüyor.”

Konsolos Ülkü Alemdar; “ Ön­celikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünü hep be­raber, bayram havası içinde kut­lamak için buraya gelen herkese, ben de hoşgeldiniz demek istiyo­rum. Şüphesiz anavatanlarımız­dan binlerce kilometre uzakta ve başka bir ülkenin topraklarında olmamıza rağmen, bu kadar ka­labalık bir toplulukla, böyle milli bir atmosferde bulunmak ve bu havayı solumak bile, kendi başına bir bayram sevinci sebebidir. Bu nedenle, sözlerime başlarken, he­pinizi birlik- beraberlik ve vatan­severliğinizden dolayı kutlamak istiyorum” dedi.

Gecenin sürpriz davetlilerin­den Piyanist Gülsin Onay “Atam, kurduğun Cumhuriyet’in 95.yılına eriştik. Senin yaptığın devrim­lerin yetiştirdiği gençler olarak, artık gençleri yetiştirme, onlara destek olma ve yol açma görevi bizde. Ruhun huzurlu olsun. Bin­lerce aydın, yetenekli, ilime ve sanata inanan genç senin açtığın yoldan ilerliyor. Cumhuriyetimiz emin ellerde. Umudumuz, senden aldığımız güçle her zaman taze. Bu akşam bu anlamlı buluşmayı dü­zenleyen herkese teşekkür ediyo­rum ve 95. yaşındaki Türkiye Cum­huriyeti’imiz kutlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

AKUT Vakfı Başkanı Ali Na­suh Mahruki de: “Atatürk’ün Türk Milleti’ne en büyük armağanı, en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’mızın 95. yılını, ne yazık ki Cumhuriyetimizin geleceğiyle ilgili büyük endişelerimizle birlikte kutlu­yoruz. Atatürk; ’Bütün ümidim genç­liktedir’, der. Atatürk’ün bütün bun­ları yaparken tek güvencesi geleceği emanet ettiği Türk Gençliğiydi. Türk Genci’nin geleceğe sahip çıkması ge­rektiğini sayısız kereler dile getir­mişti. Atatürk, koşullar ne kadar ağır olursa olsun hiçbir zaman umudunu yitirmez. ’Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç bir zaman umudumu yitirmedim’, der. ‘Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır’, der. Cumhuriyeti kuran, geliştiren ve koruyan değerler Ata­türkçülük adı altında toplanmıştır. Savaşçı, komutan, lider, devlet ku­rucusu, dahi Atatürk’ün düşünce sisteminde, şaşırtıcı şekilde göze çarpan en güçlü tema insanlık sev­gisidir. Atatürk yalnız içinden çıktığı kendi milletinin değil insanlığın da kurtuluşuna kafa yoran bir liderdir” dedi.

Konuşmalar ardından Türk top­lumuna katkılarından dolayı Ali Nasuh Mahruki’ye, Federasyon Başkanı Jale Özer; Semra Eren Nijar’a, Konsolos Ülkü Alemdar; Semra Eren-Nijhar’a; Enfield Bele­diyesi Lideri Nesil Çalışkan, Dilek Livaneli’ye; Gülsin Onay, Hoş Seda Grubu Başkanı Dilek Altunkaş’a; Dr. Ali Tekin Atalar, Melek Yalçın’a, ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Önder Şahan, BTKD Kurucu Başkanı Se­miha Todd’a, plaket takdim etti.

Londra’nın sevilen sanatçıları Tuğba Özcivan, Ercüment İbra­him, Hüseyin Cemgünal ve Özgür Canyurt, Atatürk’ün sevdiği şarkı­lar başta olmak üzere sevilen Türk müziklerini seslendirdi. Ardından Hoş Seda Sanat Müziği Korosu en nadide eserleri Şef Baha Yetkin yö­netiminde dile getirdi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

AB vatandaşlarının çalışma hakkı sorgulanacak

Göçmenlik Bakanı tarafından ya­pılan açıklamalara göre, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde İngiltere genelindeki iş­verenlerin, tüm AB vatandaşı ça­lışanları için derhal çalışma hakkı kontrolü yapması gerekecek.

Erkin Güney; 13 yıldır babamızı gömemiyoruz

İngiltere Türk İslam Vakfı Baş­kanı Erkin Güney, Kıbrıs’ta 2 Ka­sım 2006’da öldürüldüğünü öne sürdüğü işadamı babası Ramadan Güney’in cenazesini hukuki süre­cin tamamlanamadığı için bir türlü

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

“Toplumun kişisel çekemezliklerle, negatif enerjiyle tüketecek zamanı yoktur”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’ne yeniden Büyü­kelçi olarak atanan Oya Tuncalı, “Biz Kıbrıs Türküyüz.. Bu toplumun kişi­sel çekemezliklerle, negative ener­jiyle tüketecek zamanı yoktur” dedi.

Londra’da Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği düzenlendi

Londra’da Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Gençlik Şöleni çeşitli etkinlikle kutlandı. İngiltere Alevi Kültür Mer­kezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Genç­lik Kolları tarafından geleneksel olarak düzenlenen

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Londra’da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında
resepsiyon verildi. Geceye İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter