English

Londra’da Cumhuri̇yet Coşkusu

Londra’da, 26 Ekim gecesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize armağan ettiği, Cum­huriyetimizin 95. yılı ilk günkü coşkuyla kutlandı. 21 adet der­neği bünyesinde barındıran İngil­tere Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF) tarafından düzenlenen ge­leneksel 29 Ekim Resepsiyon ve Balosu’na yaklaşık 400 kişi katıldı.

Londra’nın kuzeyinde Wood Gre­en’deki Grand Palace Banqueting Suite’te gerçekleştirilen gecenin onur konukları arasında KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, AKUT Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı Ali Nasuh Mah­ruki, İngiltere’nin Cambridge şeh­rinde yaşayan dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay, İşçi Partisi Enfield Lideri Nesil Çalışkan, İTDF Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar ve Eşref Yılmaz vardı. Pi­yanist Onay, eşi Cambridge Üni­versitesi Cebir ve Sayı Teorisi Pro­fesörü Tony Scholl’in katılamadığı geceye ortak arkadaşlıkları olan Andrew Clarke ile katıldı.

Davetliler arasında Enfield Be­lediye Meclis Üyesi Yasemin Brett, Prof. Belma Baskett, Hounslow Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yük. Mimar Mustafa Erdem, Y.K. Üyesi Ersel Oymak, Hornsey Ata­türk Okulları Başkanı Türker Ça­kıcı, Yazar- Sosyolog ve Belgesel Yapımcısı Semra Eren-Nijhar, Şair- Yazar Sonay Yakup Yakupsoy,

Limasollular Derneği (UK) Baş­kanı Arife Redvan, Hoş Seda Kül­tür ve Sanat Merkezi Başkanı Di­lek Altunkaş, Uluslararası Çeşitlik Festivali Eşbaşkanı Mustafa Aydın, Azarbaycanlı bir grup Türk genci ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Ön­der Şahan’da yer aldı.

Türk, KKTC ve Azerbaycan bay­rakları ve Atatürk posterlerinin süslediği 29 Ekim balosunun su­nuculuğunu Melek Yalçın üstlendi. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

“Değerli Atatürk ve Cumhu­riyet Sevdalıları” diye başladığı açılış konuşmasında Federasyon Başkanı Jale Özer şunları söy­ledi; “Bugün ,Türk Milletinin ye­niden doğuşu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’deki kuruluş felsefesini yeniden milletçe yarata­cağımıza olan inancımla, 95.yılını kutlamanın onur ve gururunu bü­yük bir coşkuyla yaşamaktayız. Bu en büyük bayramımız olan ‘Cum­huriyet Bayramı‘ hepimize kutlu olsun. Bugün Birleşik Krallık’ ta yaşayan Türk toplumuna her za­mankinden daha büyük bir görev düşüyor.”

Konsolos Ülkü Alemdar; “ Ön­celikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünü hep be­raber, bayram havası içinde kut­lamak için buraya gelen herkese, ben de hoşgeldiniz demek istiyo­rum. Şüphesiz anavatanlarımız­dan binlerce kilometre uzakta ve başka bir ülkenin topraklarında olmamıza rağmen, bu kadar ka­labalık bir toplulukla, böyle milli bir atmosferde bulunmak ve bu havayı solumak bile, kendi başına bir bayram sevinci sebebidir. Bu nedenle, sözlerime başlarken, he­pinizi birlik- beraberlik ve vatan­severliğinizden dolayı kutlamak istiyorum” dedi.

Gecenin sürpriz davetlilerin­den Piyanist Gülsin Onay “Atam, kurduğun Cumhuriyet’in 95.yılına eriştik. Senin yaptığın devrim­lerin yetiştirdiği gençler olarak, artık gençleri yetiştirme, onlara destek olma ve yol açma görevi bizde. Ruhun huzurlu olsun. Bin­lerce aydın, yetenekli, ilime ve sanata inanan genç senin açtığın yoldan ilerliyor. Cumhuriyetimiz emin ellerde. Umudumuz, senden aldığımız güçle her zaman taze. Bu akşam bu anlamlı buluşmayı dü­zenleyen herkese teşekkür ediyo­rum ve 95. yaşındaki Türkiye Cum­huriyeti’imiz kutlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

AKUT Vakfı Başkanı Ali Na­suh Mahruki de: “Atatürk’ün Türk Milleti’ne en büyük armağanı, en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’mızın 95. yılını, ne yazık ki Cumhuriyetimizin geleceğiyle ilgili büyük endişelerimizle birlikte kutlu­yoruz. Atatürk; ’Bütün ümidim genç­liktedir’, der. Atatürk’ün bütün bun­ları yaparken tek güvencesi geleceği emanet ettiği Türk Gençliğiydi. Türk Genci’nin geleceğe sahip çıkması ge­rektiğini sayısız kereler dile getir­mişti. Atatürk, koşullar ne kadar ağır olursa olsun hiçbir zaman umudunu yitirmez. ’Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç bir zaman umudumu yitirmedim’, der. ‘Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır’, der. Cumhuriyeti kuran, geliştiren ve koruyan değerler Ata­türkçülük adı altında toplanmıştır. Savaşçı, komutan, lider, devlet ku­rucusu, dahi Atatürk’ün düşünce sisteminde, şaşırtıcı şekilde göze çarpan en güçlü tema insanlık sev­gisidir. Atatürk yalnız içinden çıktığı kendi milletinin değil insanlığın da kurtuluşuna kafa yoran bir liderdir” dedi.

Konuşmalar ardından Türk top­lumuna katkılarından dolayı Ali Nasuh Mahruki’ye, Federasyon Başkanı Jale Özer; Semra Eren Nijar’a, Konsolos Ülkü Alemdar; Semra Eren-Nijhar’a; Enfield Bele­diyesi Lideri Nesil Çalışkan, Dilek Livaneli’ye; Gülsin Onay, Hoş Seda Grubu Başkanı Dilek Altunkaş’a; Dr. Ali Tekin Atalar, Melek Yalçın’a, ve Tas Şirketler Grubu Başkanı Önder Şahan, BTKD Kurucu Başkanı Se­miha Todd’a, plaket takdim etti.

Londra’nın sevilen sanatçıları Tuğba Özcivan, Ercüment İbra­him, Hüseyin Cemgünal ve Özgür Canyurt, Atatürk’ün sevdiği şarkı­lar başta olmak üzere sevilen Türk müziklerini seslendirdi. Ardından Hoş Seda Sanat Müziği Korosu en nadide eserleri Şef Baha Yetkin yö­netiminde dile getirdi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter