English

“Doğal varlıkları korumalı ve onları gelecek nesillere teslim etmeliyiz”

İngiltere Atatürkçü Düşünce Der­neği (İADD) ve Amerika Atatürk Der­neği – ASA , Kaz Dağları’nda yaşanan doğa katliamına sert tepki gösterdi.

İki dernek adına yapılan açıkla­manın tam metni şöyle: Tüm birey­leri, STK’ları ve yetkilileri, Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold’un Türkiye’deki Kaz Dağları’nda (ya da Homer’in epik destanı Ilyad’da belir­tildiği gibi İda Dağı) ciddi dökülme veya sızıntı riski taşıyan, öldürücü bir toksin olan siyanür kullanarak altın arama maden çalışmaları plan­larına karşı çıkmaya çağırıyoruz!

Alamos Gold, Türk Yetkililerinin izniyle, şimdiye kadar Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda beyan edilen rakamın dört katı büyüklü­ğünde bir sayı olan 195.000’den fazla ağaç kesti. Türk hükümetinin çevre koruma geçmişi, 2000’li yılların ba­şından bu yana ülke çapında bir­çok ormanı sistematik olarak tahrip eden, oldukça ihmal edici bir kayıt­tır.. 2002’den sonra yanlış politika­lar sonucu yeniden düzenlenen Ma­den Kanunu, daha sonraları holding şirketleri tarafından işletme lisans­larına dönüştürülen maden arama ruhsatları hakkını verdi. Türkiyenin Batı’sında Kaz Dağları’nın yer aldığı Çanakkale bölgesindeki yerel halk ve Türk çevreciler, o zamanlardan beri, ormansızlaşma konusundaki endişelerini dile getirip protesto­lar düzenleyerek yasal yollara baş­vurdular. Ancak altın madeninin kurulma hazırlıklarına geçilmesi, daha mahkeme kararı verilmeden önce başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Tarım Bakanlığı, sözde gözeti­minde gerçekleşen çevresel fela­keti inkar etmekte. Halkın şeffaflık ve bu tür gelişmeler hakkında bilgi alma hakkı, hükümetin medya ve in­ternet kaynaklarına yönelik toplam sansürü tarafından engelleniyor ve baskı altına alınıyor. Üstelik Bakan­lık, Türkiye’nin diğer bölgelerinde, hepsi ekonomik kalkınma adına ger­çekleşen pek çok ormansızlaşma fe­laketinin de gerçekleşmesine adeta olanak vermiştir. Buna bir başka örnek de, kamuya açık alanda 1000 odalı Cumhurbaşkanlığı sarayı inşa edilmesi için koruyucu mahkeme kararları olmasına rağmen, yakla­şık 10 bin ağacın kesilmesidir.

5 Ağustos itibariyle, çocuklar ve yaşlılar dahil her yaştan 5.000’den fazla insan, maden sahası yakın­larındaki Kirazlı ilçesi çevresinde toplanmaya başladı; Madenin bu­lunduğu Çanakkale Belediyesi’nin desteğiyle çevre kirliliğini barışçıl ve başarılı bir şekilde protesto edi­yorlar. Protestocuların hedefleri: “Alamos Gold şirketinin çevresel sorumluluklarını kabul etmesi, pro­jeden istifa etmesi ve Kaz Dağları ormanlarını yalnız bırakması!”dır.

Mart 2019’da onaylanan proje­nin zaten çevre üzerinde çok büyük olumsuz etkileri oldu. Mitolojik ve tarihi bir hazine olan Kaz Dağları, M.Ö. sekizinci yüzyılda Homer’in İlyad epik destanında bahsi geçen, Türkiye’nin en seçkin doğal güzel­lik alanlarından biridir. Bozulmamış ormanları, binlerce su kaynağı ile, 18 memeli türü, 41 kuş türü, 10 sü­rüngen türü, 117 böcek türüne, ve 283 bitki türüne ev sahipliği yap­maktadır. İnsanlığın geleceği, ha­yatta kalmak için vahşi yaşamın ihtiyaç duyduğu habitatların ko­runmasına ve iyi muhafaza edilme­sine bağlıdır … Doğal varlıklarımızı korumalı ve onları gelecek nesillere teslim etmeliyiz!

Derneklerimiz, tutkulu bir çev­reci olan ve hatta bir çınar ağa­cını budayıp kesmektense kendi köşkünü oynatıp taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus­tafa Kemal Atatürk’ün (1881-1938) uluslararası refah ve barış felsefe­sini desteklemekten gurur duyuyor. Atatürk’ün Yalova’daki bahsettiği­miz köşkü, 1929 yılında inşa edil­mişti. Atatürk, ilk defa bir yat gezisi sırasında köşkü görmüş ve yanında büyüyen çınar ağacının gölgesinde dinlenmişti. Daha sonra, ağacın dal­ları zamanla konağa zarar vermeye başlayıp bahçıvan onları budamayı önerince, Atatürk ağacın dallarını budamaktansa, köşkün taşınma­sını emretti. Köşk dört metre do­ğuya taşındı. Bu kadar hassas bir çevreci tarafından oluşturulan cum­huriyetin çocukları olarak, mevcut hükümetin bu cumhuriyetin doğal kaynaklarını böylesine yok etme­sine izin veremeyiz!

Kazdağları Kardeşliği Grubu, Ka­nada merkezli Alamos Gold’un yü­rüttüğü proje hakkında şunları söy­ledi: “Bu Altın madeni, Türkiye’nin en önemli biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından birine zarar vermek yolunda… Çanakkale’deki tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı drenaj havzası, madencilik sürecin­den doğrudan etkilenecektir. Kaza durumunda tüm şehir bir su kayna­ğını kaybetme riski taşıyor. ”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Belediyeler sıkıntılı durumdaki ana caddeleri canlandırmak için harekete geçti Caddeleri kurtarma operasyonu

Online alışverişlerin yaygınlaş­ması, “business rate” ücretleri ve işçi maaşları nedeniyle oluşan mas­rafların da giderek artmasıyla, İn­giltere genelinde günde 16 dükkan kepenk indiriyor.

Boris Johnson’a hastanede tepki: Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok

Britanya başbakanı Boris John­son, dün ziyaret için gittiği hasta­nede bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Ev fiyatlarındaki artış son 7 yılın en düşüğünde

Birleşik Krallık genelindeki ev fiyatlarının, Eylül 2012’den bu yana görülen en yavaş seviyede artıyor.

Parlamentonun askıya alınması protesto edildi; Hemen açılsın

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye baş­ladı.

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için £30 bin harcadı

İngiltere’de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

The Guardian: Bakanların gizli belgeleri yayımlamak zorunda kalmasının ardından anlaşmasız Brexit kaosuna dair korkular artıyor

Milletvekillerinin oylaması so­nucu bakanların kamuoyu ile pay­laşmak zorunda kaldığı “Opera­tion Yellowhammer” adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında so­kaklarda isyanların çıkması, gıda fi­yatlarının yükselmesi ve tıbbi mal­zemeler ile ilaç tedariğinin kesin­tiye uğraması yer alıyor.

Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek

İngiltere’de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun ol­duktan sonra iş bulmaları için ül­kede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım paketi devreye sürecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage’dan Başbakan Johnson’a teklif: Anlaşmasız Brexit sözü ver, sana çoğunluğu kazandıralım

Britanya’nın aşırı sağcı Brexit Partisi’nin Genel Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’a bir “saldırmazlık anlaşması” teklif etti.

Johnson’un önünde 5 Brexit senaryosu var

Brexit krizi giderek büyüyor; İn­giltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti.

Londralılar iş bulmak için ‘Kraliçe İngilizcesi’ konuşmaya çalışıyor

Londra’da yaşayanların üçte biri daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce konuşurken aksanlarını değiştirdiklerini söyledi.

Londra’daki “Bilim Galerisi” ilk yılını kutluyor

Eylül 2018’de açılan ve uzun zamandır merakla beklenen yepyeni “Bilim Müzesi”, Londra’da geçirdiği ilk senesinde büyük başarılara imza attı.

İki milyon sterline alıcı bulması bekleniyor

Britanya’da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu arar­ken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şem­panzelerle dolu bir şekilde göste­ren eseri Londra’da açık arttırmaya çıkartılacak.

21’inci yüzyılın en iyi 100 filmi listesi yayınlandı: Türkiye’den tek film var

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı.

YouTube Modaya El Attı: Karşınızda YouTube Fashion

Birçok farklı alanı içerisinde barındıran ve medya devlerini de platforma dâhil etmek için çalışan YouTube, en sonunda moda tarafına da elini attı ve YouTube.com/Fashion’ı tanıttı.

Designed by: Olay Gazeter