English

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

SGK’nın 2 Eylül’de yaptığı de­ğişiklik ile yurt dışında yaşayan gurbetçilerin artık sadece acil re­çeteleri karşılanacak. Değişiklik öncesinde, şartların yerine geti­rilmesiyle sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hak­ları bulunuyordu.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Say­dan, uygulamanın bir an önce dü­zeltilmesi gerektiğini belirterek “Ülkeye döviz girdisi sağlayan va­tandaşlarımızın ana vatana gelme­leri SGK tarafından ‘turistik gezi’ olarak kabul edilmekte ve ilaç pa­ralarını kendileri ceplerinden kar­şılamak zorunda kalmaktadırlar” dedi.

Saydan, yaptığı açıklamada, Türkiye ile sağlık alanında söz­leşme imzalamış ülkelerde ika­met edenlerin Türkiye’de geçirdiği süre boyunca yurt dışında bağlı ol­dukları sağlık sigortası şirketinden sağlık belgesi almaları şartı ile sağ­lık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma haklarının olduğunu ancak yapılan değişiklik ile bunun ortadan kaldırıldığını söyledi.

“Vatandaşa karşı güç durumda kalıyoruz”

Saydan, “Eczacılar olarak ku­rumdan uygulama değişikliklerini yaparken önce resmi duyuru yap­masını istiyoruz. Maalesef kurum önce uygulamaya başlıyor sonra­dan duyuru yayınlıyor. Vatandaşa karşı güç durumda kalıyoruz” di­yerek şöyle devam etti:

Suriyelilere bedava, gurbetçi­lere paralı

“Suriyeli misafirler ilaç katılım payı, muayene ücreti vs. ödeme­den tüm ilaçlarını alabilmekte an­cak, gurbet ellerde çalışan ülkeye döviz girdisi sağlayan vatandaşla­rımızın anavatana gelmeleri SGK tarafından “turistik gezi” olarak kabul edilmekte ve ilaç paralarını kendileri ceplerinden karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Eczane eczacılarının sendikası TEİS ola­rak, bu durumun eczanelerimiz­den kaynaklanmadığını, kurumun uygulaması olduğunu gurbetçi vatandaşlarımızın ve vatandaşla­rımızın bilgisine sunmak istiyor, bu uygulamanın da bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. “

ACİL SAĞLIK YARDIM­LARINA İLİŞKİN AÇIK­LAMA

YUPASS programı kapsamında yer alan Fransa’dan geçici ola­rak (turistik amaçlı) ülkemize ge­lenler için bu ülke ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde acil hal tanımı bulunmadığından Fransa sigortalıların hariç olmak üzere, Almanya için T/A11 sağlık yardım hakkı formüleri bulunan sigortalılara sadece acil hallerde sağlık yardımı verilecektir. Sağlık hizmet sunucuları tarafından acil haller dışında sağlık yardımı ve­rilmesi durumunda sağlık yardım masrafları Kurumumuzca karşılan­mayacaktır.

Sosyal güvenlik il müdürlük­leri sosyal güvenlik merkezlerine yukarıda belirtilen sağlık yardım hakkı formülerinden birini ibraz eden sözleşmeli ülke sigortalıla­rına, sağlık hizmet sunucularından sadece acil servislerinden sağlık hizmeti alabilecekleri hususunda bilgi verilecektir.

YUPASS numarası nedir?

Bu numara Türkiye ile sözleş­mesi imzalamış ülkelerde sigortalı olanların Türkiye’de sağlıktan ya­rarlanabilmeleri için verilen numa­radır. Yurtdışı Provizyon Aktivas­yon Sağlık Sistemi kelimelerinin baş harfinden oluşur. Bu kişiler için provizyon sorgulaması bu nu­mara üstünden yapılmaktadır. Şu şekilde ki normalde Türkiye’deki bir türk vatandaşı için hastaneler, doktorlar, eczaneler tarafınca pro­vizyon sorgulaması T.C. numarası ile yapılırken yurtdışı sigortalıları için YUPASS numarası ile yapılır. Bu kişiler için T.C. ile provizyon alınamaz. Devam eden belgesi olsa bile sistem T.C. numarası ile de­ğil yurtdışı numarası ile provizyon verir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Belediyeler sıkıntılı durumdaki ana caddeleri canlandırmak için harekete geçti Caddeleri kurtarma operasyonu

Online alışverişlerin yaygınlaş­ması, “business rate” ücretleri ve işçi maaşları nedeniyle oluşan mas­rafların da giderek artmasıyla, İn­giltere genelinde günde 16 dükkan kepenk indiriyor.

Boris Johnson’a hastanede tepki: Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok

Britanya başbakanı Boris John­son, dün ziyaret için gittiği hasta­nede bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Ev fiyatlarındaki artış son 7 yılın en düşüğünde

Birleşik Krallık genelindeki ev fiyatlarının, Eylül 2012’den bu yana görülen en yavaş seviyede artıyor.

Parlamentonun askıya alınması protesto edildi; Hemen açılsın

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye baş­ladı.

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için £30 bin harcadı

İngiltere’de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

The Guardian: Bakanların gizli belgeleri yayımlamak zorunda kalmasının ardından anlaşmasız Brexit kaosuna dair korkular artıyor

Milletvekillerinin oylaması so­nucu bakanların kamuoyu ile pay­laşmak zorunda kaldığı “Opera­tion Yellowhammer” adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında so­kaklarda isyanların çıkması, gıda fi­yatlarının yükselmesi ve tıbbi mal­zemeler ile ilaç tedariğinin kesin­tiye uğraması yer alıyor.

Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek

İngiltere’de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun ol­duktan sonra iş bulmaları için ül­kede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım paketi devreye sürecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage’dan Başbakan Johnson’a teklif: Anlaşmasız Brexit sözü ver, sana çoğunluğu kazandıralım

Britanya’nın aşırı sağcı Brexit Partisi’nin Genel Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’a bir “saldırmazlık anlaşması” teklif etti.

Johnson’un önünde 5 Brexit senaryosu var

Brexit krizi giderek büyüyor; İn­giltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti.

Londralılar iş bulmak için ‘Kraliçe İngilizcesi’ konuşmaya çalışıyor

Londra’da yaşayanların üçte biri daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce konuşurken aksanlarını değiştirdiklerini söyledi.

Londra’daki “Bilim Galerisi” ilk yılını kutluyor

Eylül 2018’de açılan ve uzun zamandır merakla beklenen yepyeni “Bilim Müzesi”, Londra’da geçirdiği ilk senesinde büyük başarılara imza attı.

İki milyon sterline alıcı bulması bekleniyor

Britanya’da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu arar­ken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şem­panzelerle dolu bir şekilde göste­ren eseri Londra’da açık arttırmaya çıkartılacak.

21’inci yüzyılın en iyi 100 filmi listesi yayınlandı: Türkiye’den tek film var

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı.

YouTube Modaya El Attı: Karşınızda YouTube Fashion

Birçok farklı alanı içerisinde barındıran ve medya devlerini de platforma dâhil etmek için çalışan YouTube, en sonunda moda tarafına da elini attı ve YouTube.com/Fashion’ı tanıttı.

Designed by: Olay Gazeter