English

Avrupa’da kadınlar erkeklerden 59 gün fazla çalışarak aynı parayı kazanıyor

Avrupa’da bir kadının bir erkekle aynı parayı kazanabilmesi için 59 gün daha fazla çalışması gerekiyor.

Yoksulluk ve haksızlıkla müca­dele etmeyi amaçlayan yardım ku­ruluşu Oxfam’ın “Avrupa’da Kadın ve Emek Yoksulluğu” raporu Av­rupa’daki iş piyasasında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortaya çıkardı.

Rapora göre kadınların erkeklere göre daha düşük maaş alma ihtimali çok yüksek. Rapora göre kadınla­rın yüzde 21’ine karşı erkeklerin yal­nızca yüzde 13’ü olması gerektiğin­den düşük ücret alabilir. Rapor bu durumun sebebini kadınların top­lumdaki rolüyle bağlantılandırıyor.

Raporun hazırlanmasına katkı veren aktivist Ana Claver, kadın­ların çoğunun yarı zamanlı işlerde çalışmak durumunda kaldığına dik­kat çekti ve bu durumun kadınların belli sektörlerde ve belli işlerde yo­ğunlaşmasına yol açtığını belirtti.

Claver kadınların ev işlerini ya­parken para kazanmadıklarına da vurgu yapıyor. Oxfam raporuna göre kadınlar genelikle hizmet sek­töründe, restoranlarda ya da temiz­lik ve bakım gibi düşük ücretli iş­lerde çalışıyor.

Dominik Cumhuriyeti’nden gele­rek İspanya’da temizlik sektöründe çalışan Rafaela Pimental ise en çok sosyal güvenlik boyutunda hak ih­lali olduğuna, tatil ya da dinlenme zamanı olmadan çalışmanın zorluk­larına dikkat çekiyor.

Kadınlar arasında en çok göç­menler, gençler ve tek ebeveynli aileler zorluk çekiyor.

Rapor İspanya başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da kadınlarla gerçekleş­tirilen mülakatların değerlendir­mesini sunuyor. Buna göre görüş verenlerin büyük çoğunluğu emek yoksulluğunun fiziksel ve psikolojik baskı yarattığını belirtiyor. Ev işleri ya da para kazandıkları işlerde sü­rekli stres ve endişe halinin ya da ay sonunu getirememenin fiziki, ruhsal ve duygusal yorgunluğunu taşıdıklarını ifade ediyor.

Raporda ayrıca yaptıkları işle­rin tehlikeleri, kişisel zamanın az­lığı ve daha çok çalışma karşılığında daha az maaş almanın yarattığı mo­ral bozukluğunun kadınları sosyal yalnızlığa ittiği ifade ediliyor. Rapor bu sorunların özellikle göçmenler, gençler ve tek ebeveynli ailelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

İngiltere’de sendikaların yeni önerisi: Hafta sonu tatili üç gün olsun

TUC gelişen teknoloji sayesinde bir işi yapmak için harcanan süre­nin azaldığını ve verimliliğin arttı­ğını öne sürdü. Çalışanların maa­şında kesinti yapılmaksızın haftada dört gün işbaşı yapılması gerekti­ğini iddia etti.

TUC Genel Sekreteri Fran­ces O’Grady yaptığı açıklamada “19’uncu yüzyılda sendikalar günde sekiz saat mesai için kampanya baş­lattı. 20’nci yüzyılda ise iki günlük hafta sonu tatili ve ücretli izin hak­kını elde ettik.” dedi. Sözlerine “Bu asır da aynı maaş ile haftada dört iş günü çalışmayı kabul ettireceği­mize inanıyorum.” diye devam eden O’Grady ayrıca “Şu an teknolojinin zenginliklerinden yararlanma vakti, sadece en üsttekiler kazanmamalı.” dedi.

Sendika tarafından yapılan araş­tırmada şu an 1,4 milyondan fazla İngilizin haftada yedi gün çalıştığı, 3,3 milyon kişinin ise haftada 45 saatten fazla çalıştığı tespit edildi. Araştırmaya katılan işçilerin çoğu maaştan sonra en büyük endişele­rinin stres ve uzun çalışma saatleri olduğunu söyledi. Yüzde 51’i aynı zamanda yönetici ve hissedarların yeni teknolojinin faydalarından is­tifade edeceğinden endişe duyduk­larını dile getirdi.

Bu konu hakkında mücadele ve­rilmesi gerektiğini belirten TUC, çalışma koşulları kritik tarışmalara yol açan teknolojii devi Amazon’u örnek vererek kurucusu Jeff Bezos’un dünyanın en zengin adamı olmasına dikkat çekti. Ülkenin diğer sendikası GMB’nin 2017’de yaptığı bir araştırmada Amazon çalışanla­rının yüzde 91’i bu şirkette çalış­mayı başkasına tavsiye etmeyece­ğini söylerken, yüzde 89’u da şirket tarafından sömürüldüğünü düşün­düğünü söyledi.

TUC ayrıca Fransa ve Almanya’da mesai saatleri dışında işle ilgilen­meme hakkı için hükümet ve şir­ketlerle anlaşan sendikaların ça­lışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeni Zelandalı bir şirket uygula­maya öncü oldu.

Sene başında Yeni Zelanda’da hafta sonu tatilini üç güne çıkaran bir şirketin yöneticisi uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

230 çalışanı olan Perpetual Gu­ardians şirketinin tüm personelinin dahil olduğu sekiz haftalık deneyde stres seviyesi, iş-yaşam dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Dört gün iş başı yapılan şirkette verimliliğinin değişmediği gözlem­lendi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Designed by: Olay Gazeter