English

Avrupa’da kadınlar erkeklerden 59 gün fazla çalışarak aynı parayı kazanıyor

Avrupa’da bir kadının bir erkekle aynı parayı kazanabilmesi için 59 gün daha fazla çalışması gerekiyor.

Yoksulluk ve haksızlıkla müca­dele etmeyi amaçlayan yardım ku­ruluşu Oxfam’ın “Avrupa’da Kadın ve Emek Yoksulluğu” raporu Av­rupa’daki iş piyasasında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortaya çıkardı.

Rapora göre kadınların erkeklere göre daha düşük maaş alma ihtimali çok yüksek. Rapora göre kadınla­rın yüzde 21’ine karşı erkeklerin yal­nızca yüzde 13’ü olması gerektiğin­den düşük ücret alabilir. Rapor bu durumun sebebini kadınların top­lumdaki rolüyle bağlantılandırıyor.

Raporun hazırlanmasına katkı veren aktivist Ana Claver, kadın­ların çoğunun yarı zamanlı işlerde çalışmak durumunda kaldığına dik­kat çekti ve bu durumun kadınların belli sektörlerde ve belli işlerde yo­ğunlaşmasına yol açtığını belirtti.

Claver kadınların ev işlerini ya­parken para kazanmadıklarına da vurgu yapıyor. Oxfam raporuna göre kadınlar genelikle hizmet sek­töründe, restoranlarda ya da temiz­lik ve bakım gibi düşük ücretli iş­lerde çalışıyor.

Dominik Cumhuriyeti’nden gele­rek İspanya’da temizlik sektöründe çalışan Rafaela Pimental ise en çok sosyal güvenlik boyutunda hak ih­lali olduğuna, tatil ya da dinlenme zamanı olmadan çalışmanın zorluk­larına dikkat çekiyor.

Kadınlar arasında en çok göç­menler, gençler ve tek ebeveynli aileler zorluk çekiyor.

Rapor İspanya başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da kadınlarla gerçekleş­tirilen mülakatların değerlendir­mesini sunuyor. Buna göre görüş verenlerin büyük çoğunluğu emek yoksulluğunun fiziksel ve psikolojik baskı yarattığını belirtiyor. Ev işleri ya da para kazandıkları işlerde sü­rekli stres ve endişe halinin ya da ay sonunu getirememenin fiziki, ruhsal ve duygusal yorgunluğunu taşıdıklarını ifade ediyor.

Raporda ayrıca yaptıkları işle­rin tehlikeleri, kişisel zamanın az­lığı ve daha çok çalışma karşılığında daha az maaş almanın yarattığı mo­ral bozukluğunun kadınları sosyal yalnızlığa ittiği ifade ediliyor. Rapor bu sorunların özellikle göçmenler, gençler ve tek ebeveynli ailelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

İngiltere’de sendikaların yeni önerisi: Hafta sonu tatili üç gün olsun

TUC gelişen teknoloji sayesinde bir işi yapmak için harcanan süre­nin azaldığını ve verimliliğin arttı­ğını öne sürdü. Çalışanların maa­şında kesinti yapılmaksızın haftada dört gün işbaşı yapılması gerekti­ğini iddia etti.

TUC Genel Sekreteri Fran­ces O’Grady yaptığı açıklamada “19’uncu yüzyılda sendikalar günde sekiz saat mesai için kampanya baş­lattı. 20’nci yüzyılda ise iki günlük hafta sonu tatili ve ücretli izin hak­kını elde ettik.” dedi. Sözlerine “Bu asır da aynı maaş ile haftada dört iş günü çalışmayı kabul ettireceği­mize inanıyorum.” diye devam eden O’Grady ayrıca “Şu an teknolojinin zenginliklerinden yararlanma vakti, sadece en üsttekiler kazanmamalı.” dedi.

Sendika tarafından yapılan araş­tırmada şu an 1,4 milyondan fazla İngilizin haftada yedi gün çalıştığı, 3,3 milyon kişinin ise haftada 45 saatten fazla çalıştığı tespit edildi. Araştırmaya katılan işçilerin çoğu maaştan sonra en büyük endişele­rinin stres ve uzun çalışma saatleri olduğunu söyledi. Yüzde 51’i aynı zamanda yönetici ve hissedarların yeni teknolojinin faydalarından is­tifade edeceğinden endişe duyduk­larını dile getirdi.

Bu konu hakkında mücadele ve­rilmesi gerektiğini belirten TUC, çalışma koşulları kritik tarışmalara yol açan teknolojii devi Amazon’u örnek vererek kurucusu Jeff Bezos’un dünyanın en zengin adamı olmasına dikkat çekti. Ülkenin diğer sendikası GMB’nin 2017’de yaptığı bir araştırmada Amazon çalışanla­rının yüzde 91’i bu şirkette çalış­mayı başkasına tavsiye etmeyece­ğini söylerken, yüzde 89’u da şirket tarafından sömürüldüğünü düşün­düğünü söyledi.

TUC ayrıca Fransa ve Almanya’da mesai saatleri dışında işle ilgilen­meme hakkı için hükümet ve şir­ketlerle anlaşan sendikaların ça­lışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeni Zelandalı bir şirket uygula­maya öncü oldu.

Sene başında Yeni Zelanda’da hafta sonu tatilini üç güne çıkaran bir şirketin yöneticisi uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

230 çalışanı olan Perpetual Gu­ardians şirketinin tüm personelinin dahil olduğu sekiz haftalık deneyde stres seviyesi, iş-yaşam dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Dört gün iş başı yapılan şirkette verimliliğinin değişmediği gözlem­lendi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İşletmeler Brexit’e odaklandı İşletmeler Brexit’e odaklandı

Ülke genelinde hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de büyük şir­ketler, Brexit müzakerelerinde iler­leme kaydedilememesi nedeniyle sı­kıntılı dönemler geçiriyor.

Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır

Başbakan May ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını düzenleyen antlaşmanın neredeyse tamamlan­dığını söyledi. Anlaşmazlık konula­rının başında ise Kuzey İrlanda’nın statüsü geliyor.

Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor

Son dönemlerde internet ban­kacılığında yaşanan artış nede­niyle, İngiltere genelinde birçok banka şubesi kapatılıyor ve bir­çoğu da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi

Bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, çocuk­larının sağlıklı olması için üreme öncesinde spor yapmasının ge­rekebileceğini söylüyor.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Kalp krizi riski erken yaşta teşhis edilecek

Yapılan yeni bir çalışmada, daha yüksek kalp krizi riskiyle doğanların bir kerelik gen testiyle belirlenebi­leceği sonucuna ulaşıldı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Koray Avcı Londra’da Indigo O2’da konser verdi

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son yıllara damgasını vuran Koray Avcı, Londra’da Divaa Events organizesi ile düzenlenen konserde birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Ceftus Yedi̇nci̇ Yılını Londra’da Büyük Bi̇r Gala İle Kutladı

Düşünce kuruluşu Centre for Turkey Studies yedinci yılını büyük bir gala ile kutladı. Gecede 2018 yılının ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter