English

Avrupa’da kadınlar erkeklerden 59 gün fazla çalışarak aynı parayı kazanıyor

Avrupa’da bir kadının bir erkekle aynı parayı kazanabilmesi için 59 gün daha fazla çalışması gerekiyor.

Yoksulluk ve haksızlıkla müca­dele etmeyi amaçlayan yardım ku­ruluşu Oxfam’ın “Avrupa’da Kadın ve Emek Yoksulluğu” raporu Av­rupa’daki iş piyasasında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortaya çıkardı.

Rapora göre kadınların erkeklere göre daha düşük maaş alma ihtimali çok yüksek. Rapora göre kadınla­rın yüzde 21’ine karşı erkeklerin yal­nızca yüzde 13’ü olması gerektiğin­den düşük ücret alabilir. Rapor bu durumun sebebini kadınların top­lumdaki rolüyle bağlantılandırıyor.

Raporun hazırlanmasına katkı veren aktivist Ana Claver, kadın­ların çoğunun yarı zamanlı işlerde çalışmak durumunda kaldığına dik­kat çekti ve bu durumun kadınların belli sektörlerde ve belli işlerde yo­ğunlaşmasına yol açtığını belirtti.

Claver kadınların ev işlerini ya­parken para kazanmadıklarına da vurgu yapıyor. Oxfam raporuna göre kadınlar genelikle hizmet sek­töründe, restoranlarda ya da temiz­lik ve bakım gibi düşük ücretli iş­lerde çalışıyor.

Dominik Cumhuriyeti’nden gele­rek İspanya’da temizlik sektöründe çalışan Rafaela Pimental ise en çok sosyal güvenlik boyutunda hak ih­lali olduğuna, tatil ya da dinlenme zamanı olmadan çalışmanın zorluk­larına dikkat çekiyor.

Kadınlar arasında en çok göç­menler, gençler ve tek ebeveynli aileler zorluk çekiyor.

Rapor İspanya başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da kadınlarla gerçekleş­tirilen mülakatların değerlendir­mesini sunuyor. Buna göre görüş verenlerin büyük çoğunluğu emek yoksulluğunun fiziksel ve psikolojik baskı yarattığını belirtiyor. Ev işleri ya da para kazandıkları işlerde sü­rekli stres ve endişe halinin ya da ay sonunu getirememenin fiziki, ruhsal ve duygusal yorgunluğunu taşıdıklarını ifade ediyor.

Raporda ayrıca yaptıkları işle­rin tehlikeleri, kişisel zamanın az­lığı ve daha çok çalışma karşılığında daha az maaş almanın yarattığı mo­ral bozukluğunun kadınları sosyal yalnızlığa ittiği ifade ediliyor. Rapor bu sorunların özellikle göçmenler, gençler ve tek ebeveynli ailelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

İngiltere’de sendikaların yeni önerisi: Hafta sonu tatili üç gün olsun

TUC gelişen teknoloji sayesinde bir işi yapmak için harcanan süre­nin azaldığını ve verimliliğin arttı­ğını öne sürdü. Çalışanların maa­şında kesinti yapılmaksızın haftada dört gün işbaşı yapılması gerekti­ğini iddia etti.

TUC Genel Sekreteri Fran­ces O’Grady yaptığı açıklamada “19’uncu yüzyılda sendikalar günde sekiz saat mesai için kampanya baş­lattı. 20’nci yüzyılda ise iki günlük hafta sonu tatili ve ücretli izin hak­kını elde ettik.” dedi. Sözlerine “Bu asır da aynı maaş ile haftada dört iş günü çalışmayı kabul ettireceği­mize inanıyorum.” diye devam eden O’Grady ayrıca “Şu an teknolojinin zenginliklerinden yararlanma vakti, sadece en üsttekiler kazanmamalı.” dedi.

Sendika tarafından yapılan araş­tırmada şu an 1,4 milyondan fazla İngilizin haftada yedi gün çalıştığı, 3,3 milyon kişinin ise haftada 45 saatten fazla çalıştığı tespit edildi. Araştırmaya katılan işçilerin çoğu maaştan sonra en büyük endişele­rinin stres ve uzun çalışma saatleri olduğunu söyledi. Yüzde 51’i aynı zamanda yönetici ve hissedarların yeni teknolojinin faydalarından is­tifade edeceğinden endişe duyduk­larını dile getirdi.

Bu konu hakkında mücadele ve­rilmesi gerektiğini belirten TUC, çalışma koşulları kritik tarışmalara yol açan teknolojii devi Amazon’u örnek vererek kurucusu Jeff Bezos’un dünyanın en zengin adamı olmasına dikkat çekti. Ülkenin diğer sendikası GMB’nin 2017’de yaptığı bir araştırmada Amazon çalışanla­rının yüzde 91’i bu şirkette çalış­mayı başkasına tavsiye etmeyece­ğini söylerken, yüzde 89’u da şirket tarafından sömürüldüğünü düşün­düğünü söyledi.

TUC ayrıca Fransa ve Almanya’da mesai saatleri dışında işle ilgilen­meme hakkı için hükümet ve şir­ketlerle anlaşan sendikaların ça­lışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeni Zelandalı bir şirket uygula­maya öncü oldu.

Sene başında Yeni Zelanda’da hafta sonu tatilini üç güne çıkaran bir şirketin yöneticisi uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

230 çalışanı olan Perpetual Gu­ardians şirketinin tüm personelinin dahil olduğu sekiz haftalık deneyde stres seviyesi, iş-yaşam dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Dört gün iş başı yapılan şirkette verimliliğinin değişmediği gözlem­lendi.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

‘Council tax’ artışı geliyor

Buna rağmen belediye hizmetlerinde kesinti yapılması planlanıyor.

‘Avrupa ile İngiltere ilişkileri tehdit altında’

İngiltere Dışişleri Bakanı Je­remy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, “İki tarafın da güven ve vizyona ih­tiyacı var. Çünkü İngiltere’nin gele­cek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

KTGBİ Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti; Türk okulları bizler için çok önemli

İngiltere’de doğup büyü­yen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen genç­lerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Dar iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayıları azalıyor

Massachusetts General Hospital’da , 656 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, dar külot giyen erkeklerin hem sperm yoğunluğunun ve hem de total sperm sayılarının boksör külot gi­yenlere göre daha az olduğu ancak bu azalmaya rağmen sperm sayıla­rının çocuk sahibi olmak için ye­terli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Konsey Başkanı’nın evinde kitap tanıtımı

İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, 28 Ocak Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs kökenli yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un kitap tanıtımı için evinde resepsiyon verdi. Etkinliğe KKTC Eğitim ve Kültür Ataşemiz Gülgün Özçelik de katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter