English

Ermeni sorununu inceleyen RED belgeseli 3 Kasım’da

Ermeni sorununu inceleyen RED belgeseli 3 Kasım’da saat 13’te Ku­zey Londra “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Toplum Merkezi’nde (DAY MER) gösterilecek.

Film gösterimi sonrasında yönet­men ve “Paramaz” kitabının yazarı Kadir Akın, soruları yanıtlayacak ve kitabını imzalayacak. Türkiye’de Kadıköy Sineması’nda yoğun ilgi gören film daha önce de belgese­lin ham halinin basın için özel bir gösterimi yapılmıştı.

Kadir Akın’ın yapımcısı ve yönet­meni olduğu belgesel RED filmi, Os­manlı demokratik aydın hareketini ve 93 harbi sonrası Berlin anlaşması ile aktüel hale gelen Ermeni soru­nunu inceliyor. Belgeselde bu anlaş­madan doğan hakları için mücadele eden Ermeni partileri anlatılıyor.

Kumkapı, Sasun, Zeytun isyanla­rını ve Osmanlı Bankası baskınını tarihsel belge ve bilgilerle anlatan film 1908’de ilan edilen Meşrutiyet sonrası yeniden açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ındaki Ermeni vekillerini ve onların sosyal haklar için verdikleri mücadeleyi örnekle­riyle belgeliyor.

Belgeselde Ermenilerin birlikte yaşama iradesine karşın İttihat ve Terakki iktidarının soykırımcı poli­tikalarına yer veriliyor. Belgeselde soykırımın entelektüel ve kültürel birikimi yok ettiği gibi bu topraklar­daki sosyalist hareketin köklerine de zarar verdiği anlatılıyor.

Kurgusu 1915’in Haziran ayında 19 arkadaşıyla birlikte Beyazıt mey­danında idam edilen Paramaz’ın ha­yatı üzerinden gelişen belgesel, Ce­nevre, Basel, Beyrut ve İstanbul’un değişik yerlerinde yapılan çekimler­den oluşuyor. Toplam süresi 56 da­kika olan ve HD olarak çekilen film, kimi röportaj ve belgelerle de zen­ginleştirilmiş.

Belgeselin yoğun ilgi gören ilk gösterimi sonrası sorunlarımızı yanıtlayan “Ermeni Devrimci, Pa­ramaz” adlı kitabın da yazarı olan Kadir Akın şunları belirtti:

“Belgeselin bu kadar ilgi görmesi elbette beni sevindirdi, çünkü bu belgesel unutulan ve yok sayılan bir tarihin tekrar hatırlanmasına vesile olacaktır. Ve özellikle sosyalist ha­reketin hafızasız, deneysiz, tecrü­besiz kalmasını belgelemesi bakı­mından da önemli görüyorum.

Bu ülkedeki anti demokratik uygulamaların, etnik kırımın, 100 yıl önce bir entelektüel birikimin, kültürel zenginliğin ortadan kaldı­rılmasının, yok edilmesinin, nasıl bir çoraklığa sebep olduğunu bu­günlerden bakarak daha iyi anlaya­bilmek bakımından da bu belgeseli önemli görüyorum.

100 yıl önce bu topraklarda mü­cadele eden Ermeni sosyalistleri­nin taleplerinin hala bizim talep­lerimiz olması, bugün hala bunla­rın güncel ve aktüel talepler olarak savunuluyor olması dikkat çekici.

Belgeselin bir başka özelliği de aslında 100 yıl önce ve 100 yıl son­rasının sorgulanmasını, benzerlik­lerin ortaya konulmasını göster­mesi. İçinde bulunduğumuz kon­jonktürün hem bölgesel olarak, hem de ülkenin karşı karşıya ol­duğu sorunlar bakımından 100 yıl öncesine ne kadar benzediğini an­latmaya çalışıyor. Ama belgeselin asıl vurguladığı yan tabii bu top­raklardaki entelektüel ve kültürel mirasın yok olmasının ve sosyalist hareketin köklerinin zarar uğratıl­masının, sosyalist hareketi nasıl deneysiz, tecrübesiz ve hafızasız bıraktığını anlatması.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter