English

Kıbrıs’ta Çözüm için Yeni Fikirler Gerekli

Kıbrıs Müzakerelerinin Crans Montana’da kopmasına ve çökme­sine neden olanın, Anastasiadis’in isteklerinin hiç bitmemesi oldu­ğunu söylemiştim geçen haftaki yazımda.

Karşısında her istediklerini ver­meye hazır bir muhatap görünce, bir türlü isteklerinin sonunu ge­tirmeyip, aldıkları ile yetinmedi. İşledikleri hunharca cinayetleri, yaktıkları köyleri, yağmaladıkları Türk mallarını unuttuğumuzu sa­nıp “Sıfır garanti, Sıfır Güvenlik” isteyince de masa Anastasiadis’in başına çöküverdi. “Görüşmelerin çökmesine neden olan adam” ola­rak itham edilen Rum lider, şimdi “Ben masaya oturmaya ve müza­kereleri sürdürmeye hazırım” diye dört dönüyor etrafta.

Halen daha Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibi de Kıbrıs konu­sunda Federal ve Rumlarla ortak bir devletin olamayacağını bir türlü kavrayamayıp, Federasyon hedefli müzakereleri sürdürmek ve taviz vermek peşindeler. Bu­nun getirisinin ne olacağı da, ger­çekte belli. Anastasaidis’in verdiği garanti sözüne inanılırsa, BM gü­venceli Girit ile AB üyesi bir ülke olan Yunanistan’ın Batı Trakya’da yaşayan kardeşlerimize uyguladığı insanlık suçları ve hukuku çiğne­yen davranışlarının aynısını bizler Kıbrıslı Türklere de yaşatacakları açık, hem de hiç ayırım yapmadan. Rumlar istedikleri biçimde, kendi idareleri altındaki devleti aramız­daki Federasyon hayranlarının yar­dımları ve destekleri ile kurduktan sonra bizleri koyacakları kefenin içine bir müddet sonra bunları da koyacaklar hiç gözlerinin yaşına bakmadan. Ki, bunu anlayabilmek ve görebilmek için tarihi biraz ka­rıştırmak yeterli.

Uluslararası konjonktür, bölge­deki siyasi dengeler, Türkiye’nin bölgede lider konumuna yük­selmesi, Rusya ile ABD’nin Orta Doğu’ya ve Doğu Akdeniz’e bakış­larının değişmiş olması nedeniyle adada kalıcı bir barışa yönelik çö­zümün yeni fikirlerden ve oluşum­dan geçtiğinin artık herkes farkına varmış durumda. Ortak düşünce, müzakereler yeniden başlaya­caksa bunun, eskinin tekrarı olma­yacak bir zemin, içerik ve hedefte olması yönünde. Bu yeni içeriğin içinde Doğu Akdeniz bölgesinde bulunduğu iddia edilen doğalgaz da yer almak zorunda. Nasıl çıka­rılacağı, kimlerin söz sahibi olacağı ve satışlardan elde edilecek gelirin nasıl paylaşılacağına ilaveten Tür­kiye ana kıtası ile Kıbrıs adasının Münhasır Ekonomik Bölgelerinin tespiti de olmalı. Türkiye’nin onayı olmadan tek taraflı olarak Rum Yö­netiminin ilan ettiği Münhasır Eko­nomik Bölgeden doğalgazın çıkarıl­ması ve satışı olanaksız. Rumlar, ABD, AB, Çin veya Rus kökenli şir­ketleri bölgeye davet edip sondaj ve gaz çıkarım izni vererek onları yanına çekeceği yanılgısı içinde ancak ne herhangi bir AB ülkesi­nin, ne de ABD, Rusya veya Çin’in, Rumların hatırına Türkiye ile bıra­kın savaşa girmeyi, takışmayı bile göze almayacağını herkes biliyor.

Gelelim yine Kıbrıs’a; Son 50 yıl­dır süren sonuçsuz müzakereler­den sonra artık Kıbrıs adasında, 1977 Denktaş-Makarios Doruk An­laşmasından kaynaklanan, eşit ku­rucu ve yönetim haklarına sahip iki toplumdan oluşacak “Federas­yon” tipi devletin kurulamayacağı gerçeği ortaya çıktı. Buna rağmen Rum Yönetimi ısrarla “adayı ele geçireceğimiz uluslararası ortam oluşuncaya kadar müzakereleri uzatalım” felsefesini sadıkane bir şekilde yürütüyor. Bunun için de elden geleni ardına koymuyor.

Anastasiadis, adada sürekli barışı getirecek çözümün ada üzerinde iki egemen ve bağımsız devlet kurulması olduğunu ve iki toplumun siyaseten eşit haklara sahip olacağı ortak bir devletin kurulması yönünde gayret edece­ğine, olumsuz tutumları ve strate­jisi nedeni ile müzakerelerin içine düştüğü siyasi çıkmazı koz olarak kullanıp, hayallerinin peşinde koş­mayı tercih etmekte.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise hala daha Federasyon pe­şinde. Belirli şartların oluşması durumunda yeni bir müzakere sü­recinin başlamasının faydalı ola­cağı ve Kıbrıslı Türklerin “bunu denedik bitti, şimdi başka şeyler düşünelim” diyebilme lüksüne sa­hip olmadığı inancında.

Şimdi sıra bizde, yani Kıbrıs Türklerinde. Tarihi iyi okuyarak, geçmişten ders alarak, dünya kon­jonktür ve siyasetini iyi takip ede­rek, haklarımızı koruyacak, mevcu­diyetimizi tehdit eden boşlukları tı­kayacak bir çözümle geleceğimizi şekillendirmemiz gerektiği gerçe­ğinin, “Rum’a arka çıkma, Rum’un avukatlığına soyunma” fikriyle de­ğişmesi gerek ki, Kıbrıs Türklerinin çoğu bu görüşte.

Prof. Dr. (İnş. Müh.), Dr. (Ulus. İliş.) Ata ATUN

Akademisyen, Kıbrıs İlim Üniver­sitesi

KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı

e-mai l : ataatun@gmail . com (Kişisel),ataatun@csu.edu.tr (Aka­demik)

http://www.ataatun.org

Facebook: AtaAtun1

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Volkswagen’in Elektrikli Yarış Arabası Başka Bir Hız Rekoru Kırdı

Volkswagen’in elektrikli yarış arabası, en zor yarış pistlerinden birinde elektrikli araçlar arasında yeni bir rekor kırdı.

LSE: Ebeveynleri boşanan çocuklar kilo almaya daha yatkın gözüküyor

İngiltere’de yapılan bir araş­tırma, ebeveynleri boşanan çocuk­ların diğer çocuklara kıyasla kilo almaya daha çok meyilli oldukla­rını ortaya koydu.

Merkez Londra’yı bir günlüğüne araba trafiğine kapatma kararı

Londra Belediye Başkanı Sa­diq Khan, hava kirliliğiyle müca­dele kapsamında, Londra’da 20 kilometrelik yolu bir günlüğüne araba trafiğine kapatma planla­rını açıkladı.

UK’de enflasyon oranı hedeflenen seviyeye geriledi

Uçak bileti ve kıyafet fiyatları­nın düşmesi, İngiltere’de son dö­nemlerde artmakta olan enflasyon oranını tekrardan aşağıya çekti.

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

Gurbetçiler bu yaz Sırbistan sınırında karşılanıyor; Her türlü ihtiyaç için anında destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye’ye tatile gelen yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Sırbistan’da karşılıyor.

Keman sanatçısı Ezgi Sarıkcıoğlu’nun yıldızı Londra’da parlıyor

Uluslararası birçok ödülün sa­hibi olan genç Türk keman sanat­çısı Ezgi Sarıkcıoğlu müzik kariye­rini Master Programı kapsamında Londra’daki ünlü Royal College of Music’te sürdürürken, aldığı kon­ser teklifleri ile ‘yıldızı parlayan’ müzisyen olarak gösteriliyor.

‘Milyonlarca Kişi Nakitsiz Yaşamı Tercih Ediyor’

İngiltere genelinde beş milyondan fazla kişinin geçen yılın neredeyse ta­mamını nakit para kullanmadan geçir­diği ortaya çıktı.

İngiltere genelinde kiralık ev bulma krizi kapıda

Ev sahiplerinin piyasadan çıkmak istemesi uygun fiyata kiralık ev bulmayı zorlaştıracak

Bankaların ‘overdraft’ ücretlerine denetleme

100 sterlinlik plansız limit aşımının (overdraft) günlük ücreti 5 sterlinden 20 penny’e düşecek

Yılbaşından beri Londra’da bıçaklı saldırılarda 59 kişi hayatını kaybetti

Londra’da bıçakla işlenen suçlar korkutucu bir hızla artmaya devam ediyor. Bıçak ve kesici aletlerle işlenen suçlarla yılbaşından bu yana 59 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Londra’yı bir günlüğüne araba trafiğine kapatma kararı

Londra Belediye Başkanı Sa­diq Khan, hava kirliliğiyle müca­dele kapsamında, Londra’da 20 kilometrelik yolu bir günlüğüne araba trafiğine kapatma planla­rını açıkladı.

Keman sanatçısı Ezgi Sarıkcıoğlu’nun yıldızı Londra’da parlıyor

Uluslararası birçok ödülün sa­hibi olan genç Türk keman sanat­çısı Ezgi Sarıkcıoğlu müzik kariye­rini Master Programı kapsamında Londra’daki ünlü Royal College of Music’te sürdürürken, aldığı kon­ser teklifleri ile ‘yıldızı parlayan’ müzisyen olarak gösteriliyor.

Mayfair’in ortasında ‘mini müzik festivali’

Yaz sezonuyla açılan geniş çaplı müzik festivallerinin yanı sıra, Londra’da aynı zamanda daha alter­natif ve küçük ölçekli müzik festival­lerinin de tadı ayrı oluyor.

Londra Meydan Sahnesi yönetmeni Rahime Simpson: 30 yılda 500 oyuncuyla 30 bin seyirciye seslendik

DAY MER Londra Meydan Sahnesi yönetmeni Rahime Simpson, “30 yılda 500’e yakın oyuncuyla 50’ye yakın oyunda 30 bin seyirciye seslendik” dedi.0000

Olafur Eliasson Yeni Sergisi ile Tate’e Geri Dönüyor

Olafur Eliasson’un ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ama sanatını daha önce Tate Mo-dern’de görmüş olma ihtimaliniz yüksek.

Designed by: Olay Gazeter