English

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Nitelikli turisti çekebilmek için gerekli adımları hep birlikte atacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri, Londra’da yapılan Dünya Seya­hat Fuarı’nda (WTM) Türkiye’nin ta­nıtımın yapıldığı stantları ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuş­mada, Türkiye turizmi açısından 2018’in çıkışın yakalandığı bir dö­nem olduğunu belirterek, “Batılı ülkelerde sayının çok hızlı şekilde artmaya başladığı bir dönem. Özel­likle İngiltere’den gelen sayısında çok ciddi artış var. Ben de gelme­den önce büyük tur operatörlerin­deki arkadaşlarımı aradım. Çok ciddi erken rezervasyon artışı var. Biz İngiltere’den önümüzdeki sene için yaklaşık yüzde 30-35’lik bir bü­yüme öngörmüştük. Böyle giderse bu sanki gerçekleşecek gibi.” şek­linde konuştu.

Türkiye’nin turizmde hedefle­rine değinen Ersoy, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz 40 milyonu ge­çeriz demiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteri­yor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23’lük bir artış bekliyorum açıkçası. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum. Her zaman söylediğim gibi bundan sonraki hedefimiz bi­zim kişiler ve sayılar olmaması la­zım. Türkiye rekorları kırıldı. Krizin bize şöyle avantajı oldu biliyorsu­nuz. Belli pazarlarda çok ciddi ve hızlı bir daralmalar olunca, başka pazarlara kafamızı çevirdik.

Bunu bizim kişi başı gelire yansıt­mamız gerekiyor. Bundan son kon­santrasyon noktamızın bir tek bu olması lazım. Önemli olan bundan sonra gelen turistin nitelikli turist olması için çaba harcamamız lazım. Konaklama dışında harcama yapa­bilecek gelir durumu yüksek turist­leri hedeflememiz lazım. O yüzden de 2019 itibarıyla tanıtım pazarlama politikalarımızı bu seviyede yapıyo­ruz. Bir değişiklik daha yapacağız 2019’da istatistik verilerini değişti­receğiz. Biliyorsunuz biz tamamen kişi başı gelire endeksliyiz ama kişi başı gelir gecelik gelir olmadan bir şey ifade etmiyor. Biz bunları 2019’da gecelik kişi başı gelir üze­rine konuşmaya başlayacağız. Des­tinasyon bazında kişi başı gecelik gelir üzerine olacak.”

Türkiye’de son 10 yıldır turizmin ciddi bir şekilde çeşitlendiğine dik­kati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

“Daha önce ağırlıklı olarak resort turizm konuşulurken ki ortalaması 10 gecedir biliyorsunuz şimdi al­ternatif olarak şehir turizmleri, kül­tür turizmleri, sağlık turizmleri gibi farklı turizmlere yönelmiş durum­dayız. Bunların da gecelemeleri ge­nelde daha düşük oluyor. Kişi başı gelir diye baktığımız zaman çok da gerçekçi gelir elde etmiş olmuyorsu­nuz. Kişi gece gelirini bundan sonra kıstas almaya başlarsak ki 2019 itiba­rıyla onu baz alacağız, ayrıca buna destinasyon bazında, seyahat ettik­leri nokta bazında kişi gece geliri olarak sınıflandırırsak daha doğru politikalar üreteceğimizi düşünüyo­ruz. Bakanlık olarak 2019 itibarıyla destinasyon bazında kişi, gece, gelir verilerini sizlerle paylaşmaya başla­yacağız. Doğru verilerin de bu oldu­ğunu düşünüyoruz.”

Nitelikli turisti çekebilmek için ge­rekli adımların hep birlikte atılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, “Kriz durumlarından maalesef fiyatı kırmak beş dakika, fiyatı sonra tek­rar yukarı çıkarmak beş yıl. Biraz bu acemi deneyimini yaşamamız gere­kiyor. Bir daha başımıza gelirse beş dakikada fiyat kırmayacak bir sistem yaratmamız gerekiyor.” değerlendir­mesinde bulundu.

Bakan Ersoy, “Yılbaşı itibarıyla tekrar bireysel tanıtıma başlıyoruz. Nokta nokta operasyonel tanıtıma başlıyoruz. Yılbaşından itibaren özellikle İngiltere ve Almanya ana temsil noktalarımız olacak. Daha sonra buna Rusça konuşan ülke­leri ve Arap ülkelerini ekleyeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin tanıtımı için yeni bir fonun hazırlıklarının yapıldığını be­lirten Bakan Ersoy, “Yılbaşına kadar özellikle Türkiye tanıtımı için yeni bir fonu oluşturmaya çalışıyoruz. Özel sektör turizm tanıtım ve yatı­rımlarında kendisini daha çok his­settirecek bu fonla birlikte. Bu za­ten bizim keşfettiğimiz olay değil. Daha önce Dubai’de, Singapur’da, İngiltere’de birçok noktada hayata geçirilmiş bir proje. Biz bunu inşal­lah yılbaşına kadar tamamlayıp, ya­salaştırıp 2019’dan itibaren Türkiye turizmi açısından hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye bir çıkış yaka­ladı. Şimdi hedefimiz kişi başı geliri artırmak.” ifadesini kullandı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter