English

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Nitelikli turisti çekebilmek için gerekli adımları hep birlikte atacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri, Londra’da yapılan Dünya Seya­hat Fuarı’nda (WTM) Türkiye’nin ta­nıtımın yapıldığı stantları ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuş­mada, Türkiye turizmi açısından 2018’in çıkışın yakalandığı bir dö­nem olduğunu belirterek, “Batılı ülkelerde sayının çok hızlı şekilde artmaya başladığı bir dönem. Özel­likle İngiltere’den gelen sayısında çok ciddi artış var. Ben de gelme­den önce büyük tur operatörlerin­deki arkadaşlarımı aradım. Çok ciddi erken rezervasyon artışı var. Biz İngiltere’den önümüzdeki sene için yaklaşık yüzde 30-35’lik bir bü­yüme öngörmüştük. Böyle giderse bu sanki gerçekleşecek gibi.” şek­linde konuştu.

Türkiye’nin turizmde hedefle­rine değinen Ersoy, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz 40 milyonu ge­çeriz demiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteri­yor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23’lük bir artış bekliyorum açıkçası. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum. Her zaman söylediğim gibi bundan sonraki hedefimiz bi­zim kişiler ve sayılar olmaması la­zım. Türkiye rekorları kırıldı. Krizin bize şöyle avantajı oldu biliyorsu­nuz. Belli pazarlarda çok ciddi ve hızlı bir daralmalar olunca, başka pazarlara kafamızı çevirdik.

Bunu bizim kişi başı gelire yansıt­mamız gerekiyor. Bundan son kon­santrasyon noktamızın bir tek bu olması lazım. Önemli olan bundan sonra gelen turistin nitelikli turist olması için çaba harcamamız lazım. Konaklama dışında harcama yapa­bilecek gelir durumu yüksek turist­leri hedeflememiz lazım. O yüzden de 2019 itibarıyla tanıtım pazarlama politikalarımızı bu seviyede yapıyo­ruz. Bir değişiklik daha yapacağız 2019’da istatistik verilerini değişti­receğiz. Biliyorsunuz biz tamamen kişi başı gelire endeksliyiz ama kişi başı gelir gecelik gelir olmadan bir şey ifade etmiyor. Biz bunları 2019’da gecelik kişi başı gelir üze­rine konuşmaya başlayacağız. Des­tinasyon bazında kişi başı gecelik gelir üzerine olacak.”

Türkiye’de son 10 yıldır turizmin ciddi bir şekilde çeşitlendiğine dik­kati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

“Daha önce ağırlıklı olarak resort turizm konuşulurken ki ortalaması 10 gecedir biliyorsunuz şimdi al­ternatif olarak şehir turizmleri, kül­tür turizmleri, sağlık turizmleri gibi farklı turizmlere yönelmiş durum­dayız. Bunların da gecelemeleri ge­nelde daha düşük oluyor. Kişi başı gelir diye baktığımız zaman çok da gerçekçi gelir elde etmiş olmuyorsu­nuz. Kişi gece gelirini bundan sonra kıstas almaya başlarsak ki 2019 itiba­rıyla onu baz alacağız, ayrıca buna destinasyon bazında, seyahat ettik­leri nokta bazında kişi gece geliri olarak sınıflandırırsak daha doğru politikalar üreteceğimizi düşünüyo­ruz. Bakanlık olarak 2019 itibarıyla destinasyon bazında kişi, gece, gelir verilerini sizlerle paylaşmaya başla­yacağız. Doğru verilerin de bu oldu­ğunu düşünüyoruz.”

Nitelikli turisti çekebilmek için ge­rekli adımların hep birlikte atılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, “Kriz durumlarından maalesef fiyatı kırmak beş dakika, fiyatı sonra tek­rar yukarı çıkarmak beş yıl. Biraz bu acemi deneyimini yaşamamız gere­kiyor. Bir daha başımıza gelirse beş dakikada fiyat kırmayacak bir sistem yaratmamız gerekiyor.” değerlendir­mesinde bulundu.

Bakan Ersoy, “Yılbaşı itibarıyla tekrar bireysel tanıtıma başlıyoruz. Nokta nokta operasyonel tanıtıma başlıyoruz. Yılbaşından itibaren özellikle İngiltere ve Almanya ana temsil noktalarımız olacak. Daha sonra buna Rusça konuşan ülke­leri ve Arap ülkelerini ekleyeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin tanıtımı için yeni bir fonun hazırlıklarının yapıldığını be­lirten Bakan Ersoy, “Yılbaşına kadar özellikle Türkiye tanıtımı için yeni bir fonu oluşturmaya çalışıyoruz. Özel sektör turizm tanıtım ve yatı­rımlarında kendisini daha çok his­settirecek bu fonla birlikte. Bu za­ten bizim keşfettiğimiz olay değil. Daha önce Dubai’de, Singapur’da, İngiltere’de birçok noktada hayata geçirilmiş bir proje. Biz bunu inşal­lah yılbaşına kadar tamamlayıp, ya­salaştırıp 2019’dan itibaren Türkiye turizmi açısından hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye bir çıkış yaka­ladı. Şimdi hedefimiz kişi başı geliri artırmak.” ifadesini kullandı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter