English

Büyük Britanya’da Alevi vatandaşlara hizmet veren kurum sayısı 18’e yükseldi

Britanya Alevi Federasyonu: İbadethaneden ziyade kültürel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet edilecek.Londra’da özellikle kültürel ve eği­tim konusunda Alevi toplumuna hizmet etmek üzere düzenlenen Enfield’deki Britanya Alevi Fedeasyonu (BAF) Ge­nel Merkezi’nde, aynı adı taşıyan Alevi Kültür Merkezi’nin (EAKM) kurulduğu açıklandı.

Yeni oluşumun kurucular meclisi ta­rafından yapılan açıklamada, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bünyesindeki merkezin, ibadethaneden ziyade kültü­rel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet vereceği belirtildi. Enfield Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Britanya’daki Alevi vatandaşlara hizmet eden kurum sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Bundan böyle toplam 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Fe­derasyonu olarak hizmetlerine devam edecek. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Yeni oluşum ile birlikte Londra’da hizmet eden kurum sayımız 5’e yükseldi. İhti­yaç duyulan yeni merkezlerimizi açmak veya açılısına yardımcı olmak için çalış­malarımız devam edecek” dedi.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin ta­nıtımı ve işlevliği ile ilgili Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’nde pazar günü düzenlenen basın toplantısının açılış konuşması EAKM Eş Başkanları Zeynep Demir ve Dilek İncedal tara­fından yapıldı. Akabinde Genel Sekre­ter Miray Kaplan, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması şöyle: “Değerli Can­lar, 1970’lerden itibaren İngiltere top­raklarına göç etmiş olan biz Aleviler ancak 1993’den itibaren inanç kimliği­mizle örgütlenebildik. 1993 yılında he­nüz insanlarımız bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlardı ve zor koşullarda Dalston bölgesinde küçük bir mekanda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) adı ile kurulduk ve burada iba­detlerimizi yapmaya başladık. Madımak katliamı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de Alevi toplumunun bir ve beraber olma duyarlılığı sonucu daha geniş mekanlara ve kurumsallaş­maya ihtiyaç duyuldu.

15 yıl sonra Dalston bölgesindeki Ce­mevimiz tüm bölgelere ulaşmakta güç­lük çekmeye başladı. 2008’den itibaren Glasgow başta olmak üzere Coventry, Güney Londra, Croydon, Nottingham, Bournemouth, Harrow, Doncaster, Sheffield, Hull, Leicester, Edinburgh, Northamptonshire, York, Newcastle, Manchester, Liverpool ve Galler şehir­lerinde yeni Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerimiz açıldı.

2013 yılından itibaren Alevi kültür merkezleri ve Cemevleri yöneticilerimiz bir araya gelerek Britanya Alevi Fede­rasyonu çatı kurumunu oluşturdu. Av­rupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Demokratik Alevi kurumları olarak inan­cımızda önemli olan bir, iri ve diri olma şiarını gerçekleştirdik.

2017 yılı ikinci yarısında Enfield böl­gesinde Britanya Alevi Federasyonu ge­nel merkez binamız açıldı. Yeni genel merkezimizin sahip olduğu alanımız, imkanlar doğrultusunda yöre dernek­lerimiz ve eğitim kurumlarımız ile bir­likte paylaşılmaya başlandı. Kısa za­manda yeni merkezin Enfield ve bölge­sinde yaşayan Aleviler için bir buluşma noktası haline gelmesi, faaliyetlerimize yüksek katılımın olması ve bölgede ya­şayan Alevi toplumunun yoğun talebi üzerine kurumsallaşmaya ihtiyaç ol­duğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık.

Bu amaçla yapılan 27 Kasım, 4 Ara­lık, toplantılarından sonra Federasyo­numuza başvuru yaptık. BAF 10 Aralık Edinburgh toplantımızda, federasyonu­muzun onayını aldıktan sonra 11 Aralık ve 18 Aralık toplantılarımızda kurucu meclis görev dağılımı yaparak Enfield Alevi Kültür Merkezi oluşumu gerçek­leşti. Uzun yıllardır inşaası süren Wood Green Dergahımız kapsamlı bir ibadet­hane ve eğitim merkezi olarak açılmak üzeredir. 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Wood Green Cemevimizde rızalık lokmalarımız, Hakk’a uğurlama hizmet­lerimiz ve Cem erkanlarımız cümle can­lara en güzel hizmeti sunacak bir der­gah olarak hazırlandı. Dalston Cemevi­miz ve Enfield Alevi Kültür Merkezimiz, Doğu ve Kuzey Londra’da yaşayan can­larımızın tüm inanç ve kültür hizmetleri konusunda Wood Green Dergahımıza omuz verecek ve yardımcı olacak. Bu nedenle Enfield Alevi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve eğitim konusunda Alevi toplumunun hizmetinde olacak.

Londra en büyük ilk dört başkent­ten birisidir ve Alevi toplumunun yo­ğun olarak yaşadığı alanların başında gelmektedir. Şehir içinde ulaşım çok kolay olmadığı için ailelerimizin ibadet­hanelerimize ve kültür merkezlerimize erişimi oldukça zordur. Londra dışında olduğu gibi Londra içinde de Aleviler olarak hâlâ entegrasyon ve asimilasyon gibi sorunları olan bir toplumuz ve yeni mekanlara ihtiyaç duymaktayız. Croy­don, Dalston, Harrow, Wood Green ve Enfield merkezlerimizden sonra acil ola­rak Chingford ve Waltham Cross gibi alanlarda da yeni merkezler açılması hayati bir önem taşımaktadır.

Yıllardır gençlerimizin karşı kar­şıya kaldıkları sorunlar sadece gençli­ğin ürettiği sorunlar değil tam aksine gençlerin yaşadıkları bu sorunlarla yalnız bırakılmasından kaynaklanmak­tadır. Gençlerimizin kurumlarımıza gelmesini beklemek yerine örgütlü ke­simlerin gençlerimize ulaşmasının ko­şulları oluşturulmalıdır. Gençlerimizin kendi inancı ve kimliği ile buluşmaması bir kader olmaktan çıkarılmalı ve son Alevi canımıza ulaşana kadar çaba har­camamız gerekmektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun yoğun olarak yaşa­dığı her bölgede kurumlar oluşturmak ve halkımızla buluşmak zorundayız.

Kendi birlikteliklerimiz ve örgüt­lenme süreci tamamlanması ile bera­ber dışımızdaki kurumlarla ve toplum­larla da Aleviliğin evrensel değerlerini buluşturmak boynumuzun borcudur. Bu bilinçle kurduğumuz Enfield Alevi Kültür Merkezi, başta Alevi sekreter­yası ve Alevi kurumlarının müsahibi olan ve Aleviler adına önemli faaliyet­ler yürüten Westminster Üniversitesi ile birlikte çalışacaktır. Enfield belediyesi, yakın belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte gençlik, kadın, çocuk, eğitim, sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor ve yaş­lılarımıza yönelik hizmetler sunacaktır.

Kerbela direnişi onurumuzdur! Alevi mürşitleri ve uluları rehberimiz ve Yol’umuzu aydınlatan ışığımızdır. Hün­kar Hacı Bektaş Veli bilinci ve Pir Sultan Abdal direnci rehberimizdir! Britanya Alevi Federasyonumuzun oluşturduğu büyük ailemizin bir parçası olacağız ve faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz.

Alevi toplumunun olduğu her alan bizimdir ve tüm demokratik kurumları­mızla kurumsal ilişkilerimiz olacak. Ül­kemizde verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine omuz vereceğiz. Irkçı ve gerici yobazlara karşı mücadeleyi yük­selteceğiz. Britanya’da faaliyet yürüten demokratik ve savaş karşıtı sivil toplum kurumları ile faaliyetlerimizi ortaklaştı­racağız.!”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı

İngiltere’de Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum hakkı kal­dırıldı. Bu karar, ‘self employed’ (kendi işinde çalışan) kategorisinde İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunan kişileri etkiliyor; Ankara An­laşması ile işçi olarak çalışan kişileri kapsamıyor.

‘Kök hücre nakli MS hastalığını durdurabilir’ ‘Kök hücre nakli MS hastalığını durdurabilir’

Bilim insanları, kök hücre nak­linin MS (multiple skleroz) hasta­lığının ilerleyişini durdurabildiğini ve semptomları azaltabildiğini or­taya koydu. Tıp uzmanları, bu buluşun MS tedavisinde bir dönüm noktası ola­bileceğini söyledi.

Banka kartlarında dolandırıcılık arttı Banka kartlarında dolandırıcılık arttı

2017 yılında ‘contactless’ kart he­saplarından çalınan para miktarının toplamda 14 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, kayıp bir kart bulan hır­sızların dört haneli pin kodunu tah­min etmeyi denemeyeceklerini,

MFÖ Londra’yı Coşturdu

Londra’da, Türkiye’nin efsane grubu Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), ilk kez konser verdi. Most Production’un düzenlediği konser Indigo O2’de, pazar gecesi gerçekleştirildi.

Day-Mer: Irkçılığa karşı ayağa kalkma zamanı

DAY-MER geleneksel aylık kah­valtısında sonrasında yönetim ku­rulu çalışma programını açıkladı. DAY-MER’de yapılan geleneksel aylık kahvaltı sonrasında konuşan Oktay Şahbaz, yeni yönetimin daha geniş bir kadroyla daha kapsamlı bir çalışma programı oluşturdu­ğunu söyledi.

Gençler için ev almak neredeyse imkansız Gençler için ev almak neredeyse imkansız

İnşaat firmaları ve belediyeler, ülke genelinde yeteri kadar ev inşa edilmediği gerekçesiyle hükümet tarafından tehdit edildi. Ev yapımında yavaş hareket ederek, ileride değer kazanacağı için ellerindeki boş arazilerde inşa­ata başlamayan inşaat firmalarına, gelecekte inşaat izni verilmeyebile­ceği belirtildi.

Doktor Turan Çömez; Yakında topluma profesyonel olarak hizmet veren bir kliniğin açılışını yapacağız

İngiltere’de genel cerrahi uz­manı olarak görev yapan AK Parti eski Milletvekili- Ergenekon sanığı, doktor Turhan Çömez, 10 yıl önce siyasetten fiili olarak ayrıldığı gün­den beri ‘ilk’ defa, Bozca-Der’de ko­nuştu.

Danimarka, Iraklı mülteci kızla resmen dalga geçti

Sınırlı sayıda mülteci aldığı halde, güvenlik görevlilerinin mülteci çocuk­larla oynadığı fotoğrafları yayınlaya­rak gösteriş yapan Danimarka yöne­timi, şov malzemesi yaptığı Iraklı kızı sınırdışı etti.

Gençler için ev almak neredeyse imkansız

İnşaat firmaları ve belediyeler, ülke genelinde yeteri kadar ev inşa edilmediği gerekçesiyle hükümet tarafından tehdit edildi. Ev yapımında yavaş hareket ederek, ileride değer kazanacağı için ellerindeki boş arazilerde inşa­ata başlamayan inşaat firmalarına, gelecekte inşaat izni verilmeyebile­ceği belirtildi.

İngiltere’de süresiz oturum hakkı kaldırıldı

İngiltere’de Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum hakkı kal­dırıldı. Bu karar, ‘self employed’ (kendi işinde çalışan) kategorisinde İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunan kişileri etkiliyor; Ankara An­laşması ile işçi olarak çalışan kişileri kapsamıyor.

Londra’da çocuklarla sağlıklı iletişim ve sağlıklı beslenmenin yolları anlatılacak

Psikolog Özden Bayraktar ile Diyetisyen Öykü Uman tarafından düzenlenecek seminerde iki uzman katılımcıları, çocuklarıyla iletişim kurma ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirecek.

Ti̇yatro öğrenci̇leri̇ “deli̇ler gi̇bi̇” oynayacak

Umut Ulaş Er şunları söyledi: “Öğren­cilerimin Londra Saz Okulu’nun deste­ğiyle gerçekleşen bu atölyedeki ilk ça­lışmalarında yazılmış hazır bir metni oynamaları yerine bir tiyatro oyununun

Kraliyet düğününe halk da davet edildi

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın mayıs ayındaki düğününe halktan da davetliler ka­tılacak.

Türkiye’ni̇n efsane grubu MFÖ 18 mart’ta Londra’da

Eğlence sektöründe hem Türkiye’de hem de dünya çapındaki başarılı projeleriyle bilinen Most Pro­duction UK ,Türkiye’nin kült müzik grupların­dan MFÖ’yü ve ardından Sıla’yı Lond­ralılarla buluşturuyor.

Londra’da Kebap Oscar’ları Gecesi̇

Londra’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebab Awards) pazartesi akşamı gerçekleştirilen ışıltılı bir törenle dağıtıldı.

Londra’da Profesyonel Bi̇r Kli̇ni̇k Açacağız

Mesleğini Londra’da sürdüren doktor Turhan Çömez, Bozca-Der’de düzenlenen bir etkinliğe katılarak, vatandaşların sağlık alanında karşılaştıkları sorunları dinleyerek, “Yakında topluma hizmet veren bir kliniğin açılışını yapacağız” dedi.

Tüm i̇nsanlığın bi̇r umuda i̇hti̇yaci var

Hornsey Atatürk Okulu öğrencileri öncülüğünde başlatılan ‘Aklın Yolu Sevgidir’ projesi kapsamında 2018 yılı ‘Sevgi ve Barış Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede okul öğretmeni Sevinç Çağlar, bir grup öğrenci ve veli, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i ziyaret etti.

Ni̇lgün Belgün: Kadının bi̇r duruşu olmalı

Britanya Türk Kadınları Derneği’nin düzenlediği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliğinde sahne alan Nilgün Belgün, sahneye koyduğu oyunu ile davetlilere neşeli dakikalar yaşattı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter