English

Büyük Britanya’da Alevi vatandaşlara hizmet veren kurum sayısı 18’e yükseldi

Britanya Alevi Federasyonu: İbadethaneden ziyade kültürel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet edilecek.Londra’da özellikle kültürel ve eği­tim konusunda Alevi toplumuna hizmet etmek üzere düzenlenen Enfield’deki Britanya Alevi Fedeasyonu (BAF) Ge­nel Merkezi’nde, aynı adı taşıyan Alevi Kültür Merkezi’nin (EAKM) kurulduğu açıklandı.

Yeni oluşumun kurucular meclisi ta­rafından yapılan açıklamada, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bünyesindeki merkezin, ibadethaneden ziyade kültü­rel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet vereceği belirtildi. Enfield Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Britanya’daki Alevi vatandaşlara hizmet eden kurum sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Bundan böyle toplam 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Fe­derasyonu olarak hizmetlerine devam edecek. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Yeni oluşum ile birlikte Londra’da hizmet eden kurum sayımız 5’e yükseldi. İhti­yaç duyulan yeni merkezlerimizi açmak veya açılısına yardımcı olmak için çalış­malarımız devam edecek” dedi.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin ta­nıtımı ve işlevliği ile ilgili Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’nde pazar günü düzenlenen basın toplantısının açılış konuşması EAKM Eş Başkanları Zeynep Demir ve Dilek İncedal tara­fından yapıldı. Akabinde Genel Sekre­ter Miray Kaplan, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması şöyle: “Değerli Can­lar, 1970’lerden itibaren İngiltere top­raklarına göç etmiş olan biz Aleviler ancak 1993’den itibaren inanç kimliği­mizle örgütlenebildik. 1993 yılında he­nüz insanlarımız bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlardı ve zor koşullarda Dalston bölgesinde küçük bir mekanda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) adı ile kurulduk ve burada iba­detlerimizi yapmaya başladık. Madımak katliamı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de Alevi toplumunun bir ve beraber olma duyarlılığı sonucu daha geniş mekanlara ve kurumsallaş­maya ihtiyaç duyuldu.

15 yıl sonra Dalston bölgesindeki Ce­mevimiz tüm bölgelere ulaşmakta güç­lük çekmeye başladı. 2008’den itibaren Glasgow başta olmak üzere Coventry, Güney Londra, Croydon, Nottingham, Bournemouth, Harrow, Doncaster, Sheffield, Hull, Leicester, Edinburgh, Northamptonshire, York, Newcastle, Manchester, Liverpool ve Galler şehir­lerinde yeni Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerimiz açıldı.

2013 yılından itibaren Alevi kültür merkezleri ve Cemevleri yöneticilerimiz bir araya gelerek Britanya Alevi Fede­rasyonu çatı kurumunu oluşturdu. Av­rupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Demokratik Alevi kurumları olarak inan­cımızda önemli olan bir, iri ve diri olma şiarını gerçekleştirdik.

2017 yılı ikinci yarısında Enfield böl­gesinde Britanya Alevi Federasyonu ge­nel merkez binamız açıldı. Yeni genel merkezimizin sahip olduğu alanımız, imkanlar doğrultusunda yöre dernek­lerimiz ve eğitim kurumlarımız ile bir­likte paylaşılmaya başlandı. Kısa za­manda yeni merkezin Enfield ve bölge­sinde yaşayan Aleviler için bir buluşma noktası haline gelmesi, faaliyetlerimize yüksek katılımın olması ve bölgede ya­şayan Alevi toplumunun yoğun talebi üzerine kurumsallaşmaya ihtiyaç ol­duğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık.

Bu amaçla yapılan 27 Kasım, 4 Ara­lık, toplantılarından sonra Federasyo­numuza başvuru yaptık. BAF 10 Aralık Edinburgh toplantımızda, federasyonu­muzun onayını aldıktan sonra 11 Aralık ve 18 Aralık toplantılarımızda kurucu meclis görev dağılımı yaparak Enfield Alevi Kültür Merkezi oluşumu gerçek­leşti. Uzun yıllardır inşaası süren Wood Green Dergahımız kapsamlı bir ibadet­hane ve eğitim merkezi olarak açılmak üzeredir. 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Wood Green Cemevimizde rızalık lokmalarımız, Hakk’a uğurlama hizmet­lerimiz ve Cem erkanlarımız cümle can­lara en güzel hizmeti sunacak bir der­gah olarak hazırlandı. Dalston Cemevi­miz ve Enfield Alevi Kültür Merkezimiz, Doğu ve Kuzey Londra’da yaşayan can­larımızın tüm inanç ve kültür hizmetleri konusunda Wood Green Dergahımıza omuz verecek ve yardımcı olacak. Bu nedenle Enfield Alevi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve eğitim konusunda Alevi toplumunun hizmetinde olacak.

Londra en büyük ilk dört başkent­ten birisidir ve Alevi toplumunun yo­ğun olarak yaşadığı alanların başında gelmektedir. Şehir içinde ulaşım çok kolay olmadığı için ailelerimizin ibadet­hanelerimize ve kültür merkezlerimize erişimi oldukça zordur. Londra dışında olduğu gibi Londra içinde de Aleviler olarak hâlâ entegrasyon ve asimilasyon gibi sorunları olan bir toplumuz ve yeni mekanlara ihtiyaç duymaktayız. Croy­don, Dalston, Harrow, Wood Green ve Enfield merkezlerimizden sonra acil ola­rak Chingford ve Waltham Cross gibi alanlarda da yeni merkezler açılması hayati bir önem taşımaktadır.

Yıllardır gençlerimizin karşı kar­şıya kaldıkları sorunlar sadece gençli­ğin ürettiği sorunlar değil tam aksine gençlerin yaşadıkları bu sorunlarla yalnız bırakılmasından kaynaklanmak­tadır. Gençlerimizin kurumlarımıza gelmesini beklemek yerine örgütlü ke­simlerin gençlerimize ulaşmasının ko­şulları oluşturulmalıdır. Gençlerimizin kendi inancı ve kimliği ile buluşmaması bir kader olmaktan çıkarılmalı ve son Alevi canımıza ulaşana kadar çaba har­camamız gerekmektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun yoğun olarak yaşa­dığı her bölgede kurumlar oluşturmak ve halkımızla buluşmak zorundayız.

Kendi birlikteliklerimiz ve örgüt­lenme süreci tamamlanması ile bera­ber dışımızdaki kurumlarla ve toplum­larla da Aleviliğin evrensel değerlerini buluşturmak boynumuzun borcudur. Bu bilinçle kurduğumuz Enfield Alevi Kültür Merkezi, başta Alevi sekreter­yası ve Alevi kurumlarının müsahibi olan ve Aleviler adına önemli faaliyet­ler yürüten Westminster Üniversitesi ile birlikte çalışacaktır. Enfield belediyesi, yakın belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte gençlik, kadın, çocuk, eğitim, sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor ve yaş­lılarımıza yönelik hizmetler sunacaktır.

Kerbela direnişi onurumuzdur! Alevi mürşitleri ve uluları rehberimiz ve Yol’umuzu aydınlatan ışığımızdır. Hün­kar Hacı Bektaş Veli bilinci ve Pir Sultan Abdal direnci rehberimizdir! Britanya Alevi Federasyonumuzun oluşturduğu büyük ailemizin bir parçası olacağız ve faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz.

Alevi toplumunun olduğu her alan bizimdir ve tüm demokratik kurumları­mızla kurumsal ilişkilerimiz olacak. Ül­kemizde verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine omuz vereceğiz. Irkçı ve gerici yobazlara karşı mücadeleyi yük­selteceğiz. Britanya’da faaliyet yürüten demokratik ve savaş karşıtı sivil toplum kurumları ile faaliyetlerimizi ortaklaştı­racağız.!”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Nesli̇han Doğan i̇le “ki̇şi̇sel ve ruhsal geli̇şi̇m sohbetleri̇ 30 hazi̇ran ‘da…

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Yazar Neslihan Doğan, 30 Hazi­ran Cumartesi günü Londra’da ka­dınlara yönelik vereceği bir semi­nerde duygu yönetiminin önemi, çekim yasası,

Birleşik Krallık’ta sandığa ilgi Avrupa ortalamasının altında

Birleşik Krallık’ta kayıtlı bulunan 99 bin 250 seçmenin 42 bin 731’i oy kullandı. Dış temsilciliklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı 47 bin 517’ye ulaştı.

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Zaza dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması hedefleniyor

Görseller eşliğinde Türkiye’de Zazalar adıyla, Zazaları İngilizce olarak anlatan broşür; Britanya Zaza Derneği tarafından Londra’da yayın­landı. Broşürün basına tanıtımı için

Hükümetin göçmen politikası yeniden gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Sajid Javid, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, hükümetin mevcut göçmen politikasındaki önemli kısımların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Yurt dışı oylarına KISA KISA üst düzey koruma

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye’ye ulaştırılacak.

Hackney’i̇n en köklü etki̇nli̇ği̇ Day-Mer festi̇vali̇ başladı

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY MER) Kültür Sanat Fes­tivali Londra Toplum Merkezi’nde ya­pılan açılış resepsiyonu ile başladı. Toplumdaki en köklü festivalin açılış

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Mübarek Ramazan Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz

Geleneksel Eid Festi̇val Haftasonu Trafalgar Meydanı’nda!

Ramazan Bayramı’nı (Eid) kutlamak amacıyla geleneksel olarak, Londra Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Eid Festival, ülkenin dört bir yanından katılacak

KKTC Kültür Sanat Festivali

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun bir araya gelerek organize ettiği “1. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” 10 Haziran Pazar günü Lea Valley Park’ta birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirildi.

İngiltere’de oy verme sürecinde son gün

Londra’daki seçmen, 24 Haziran’da Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi için “Olympia London”da sandığa gitmeyi sürdürüyor. Londra’da 16 Haziran’da “Hammersmith Road, Kensington W14 8UX” adresindeki “Olympia London”da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran Salı saat 21’e kadar sürecek.

Türk vatandaşlarına yeniden süresiz oturum hakkı geliyor

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere’de beş yıl aralıksız yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum almak için başvuru yapabilecek.

29’ncu Day-Mer Kültür Sanat Festi̇vali̇ Başladı

DAY-MER Kültür Sanat Festivali Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı. Birincisi 1990 yılında yapılan festivalin resepsiyonuna sendika, kitle örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanısıra DAY-MER üyelerinden kalabalık bir katılım oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter