English

Büyük Britanya’da Alevi vatandaşlara hizmet veren kurum sayısı 18’e yükseldi

Britanya Alevi Federasyonu: İbadethaneden ziyade kültürel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet edilecek.Londra’da özellikle kültürel ve eği­tim konusunda Alevi toplumuna hizmet etmek üzere düzenlenen Enfield’deki Britanya Alevi Fedeasyonu (BAF) Ge­nel Merkezi’nde, aynı adı taşıyan Alevi Kültür Merkezi’nin (EAKM) kurulduğu açıklandı.

Yeni oluşumun kurucular meclisi ta­rafından yapılan açıklamada, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bünyesindeki merkezin, ibadethaneden ziyade kültü­rel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet vereceği belirtildi. Enfield Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Britanya’daki Alevi vatandaşlara hizmet eden kurum sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Bundan böyle toplam 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Fe­derasyonu olarak hizmetlerine devam edecek. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Yeni oluşum ile birlikte Londra’da hizmet eden kurum sayımız 5’e yükseldi. İhti­yaç duyulan yeni merkezlerimizi açmak veya açılısına yardımcı olmak için çalış­malarımız devam edecek” dedi.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin ta­nıtımı ve işlevliği ile ilgili Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’nde pazar günü düzenlenen basın toplantısının açılış konuşması EAKM Eş Başkanları Zeynep Demir ve Dilek İncedal tara­fından yapıldı. Akabinde Genel Sekre­ter Miray Kaplan, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması şöyle: “Değerli Can­lar, 1970’lerden itibaren İngiltere top­raklarına göç etmiş olan biz Aleviler ancak 1993’den itibaren inanç kimliği­mizle örgütlenebildik. 1993 yılında he­nüz insanlarımız bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlardı ve zor koşullarda Dalston bölgesinde küçük bir mekanda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) adı ile kurulduk ve burada iba­detlerimizi yapmaya başladık. Madımak katliamı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de Alevi toplumunun bir ve beraber olma duyarlılığı sonucu daha geniş mekanlara ve kurumsallaş­maya ihtiyaç duyuldu.

15 yıl sonra Dalston bölgesindeki Ce­mevimiz tüm bölgelere ulaşmakta güç­lük çekmeye başladı. 2008’den itibaren Glasgow başta olmak üzere Coventry, Güney Londra, Croydon, Nottingham, Bournemouth, Harrow, Doncaster, Sheffield, Hull, Leicester, Edinburgh, Northamptonshire, York, Newcastle, Manchester, Liverpool ve Galler şehir­lerinde yeni Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerimiz açıldı.

2013 yılından itibaren Alevi kültür merkezleri ve Cemevleri yöneticilerimiz bir araya gelerek Britanya Alevi Fede­rasyonu çatı kurumunu oluşturdu. Av­rupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Demokratik Alevi kurumları olarak inan­cımızda önemli olan bir, iri ve diri olma şiarını gerçekleştirdik.

2017 yılı ikinci yarısında Enfield böl­gesinde Britanya Alevi Federasyonu ge­nel merkez binamız açıldı. Yeni genel merkezimizin sahip olduğu alanımız, imkanlar doğrultusunda yöre dernek­lerimiz ve eğitim kurumlarımız ile bir­likte paylaşılmaya başlandı. Kısa za­manda yeni merkezin Enfield ve bölge­sinde yaşayan Aleviler için bir buluşma noktası haline gelmesi, faaliyetlerimize yüksek katılımın olması ve bölgede ya­şayan Alevi toplumunun yoğun talebi üzerine kurumsallaşmaya ihtiyaç ol­duğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık.

Bu amaçla yapılan 27 Kasım, 4 Ara­lık, toplantılarından sonra Federasyo­numuza başvuru yaptık. BAF 10 Aralık Edinburgh toplantımızda, federasyonu­muzun onayını aldıktan sonra 11 Aralık ve 18 Aralık toplantılarımızda kurucu meclis görev dağılımı yaparak Enfield Alevi Kültür Merkezi oluşumu gerçek­leşti. Uzun yıllardır inşaası süren Wood Green Dergahımız kapsamlı bir ibadet­hane ve eğitim merkezi olarak açılmak üzeredir. 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Wood Green Cemevimizde rızalık lokmalarımız, Hakk’a uğurlama hizmet­lerimiz ve Cem erkanlarımız cümle can­lara en güzel hizmeti sunacak bir der­gah olarak hazırlandı. Dalston Cemevi­miz ve Enfield Alevi Kültür Merkezimiz, Doğu ve Kuzey Londra’da yaşayan can­larımızın tüm inanç ve kültür hizmetleri konusunda Wood Green Dergahımıza omuz verecek ve yardımcı olacak. Bu nedenle Enfield Alevi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve eğitim konusunda Alevi toplumunun hizmetinde olacak.

Londra en büyük ilk dört başkent­ten birisidir ve Alevi toplumunun yo­ğun olarak yaşadığı alanların başında gelmektedir. Şehir içinde ulaşım çok kolay olmadığı için ailelerimizin ibadet­hanelerimize ve kültür merkezlerimize erişimi oldukça zordur. Londra dışında olduğu gibi Londra içinde de Aleviler olarak hâlâ entegrasyon ve asimilasyon gibi sorunları olan bir toplumuz ve yeni mekanlara ihtiyaç duymaktayız. Croy­don, Dalston, Harrow, Wood Green ve Enfield merkezlerimizden sonra acil ola­rak Chingford ve Waltham Cross gibi alanlarda da yeni merkezler açılması hayati bir önem taşımaktadır.

Yıllardır gençlerimizin karşı kar­şıya kaldıkları sorunlar sadece gençli­ğin ürettiği sorunlar değil tam aksine gençlerin yaşadıkları bu sorunlarla yalnız bırakılmasından kaynaklanmak­tadır. Gençlerimizin kurumlarımıza gelmesini beklemek yerine örgütlü ke­simlerin gençlerimize ulaşmasının ko­şulları oluşturulmalıdır. Gençlerimizin kendi inancı ve kimliği ile buluşmaması bir kader olmaktan çıkarılmalı ve son Alevi canımıza ulaşana kadar çaba har­camamız gerekmektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun yoğun olarak yaşa­dığı her bölgede kurumlar oluşturmak ve halkımızla buluşmak zorundayız.

Kendi birlikteliklerimiz ve örgüt­lenme süreci tamamlanması ile bera­ber dışımızdaki kurumlarla ve toplum­larla da Aleviliğin evrensel değerlerini buluşturmak boynumuzun borcudur. Bu bilinçle kurduğumuz Enfield Alevi Kültür Merkezi, başta Alevi sekreter­yası ve Alevi kurumlarının müsahibi olan ve Aleviler adına önemli faaliyet­ler yürüten Westminster Üniversitesi ile birlikte çalışacaktır. Enfield belediyesi, yakın belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte gençlik, kadın, çocuk, eğitim, sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor ve yaş­lılarımıza yönelik hizmetler sunacaktır.

Kerbela direnişi onurumuzdur! Alevi mürşitleri ve uluları rehberimiz ve Yol’umuzu aydınlatan ışığımızdır. Hün­kar Hacı Bektaş Veli bilinci ve Pir Sultan Abdal direnci rehberimizdir! Britanya Alevi Federasyonumuzun oluşturduğu büyük ailemizin bir parçası olacağız ve faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz.

Alevi toplumunun olduğu her alan bizimdir ve tüm demokratik kurumları­mızla kurumsal ilişkilerimiz olacak. Ül­kemizde verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine omuz vereceğiz. Irkçı ve gerici yobazlara karşı mücadeleyi yük­selteceğiz. Britanya’da faaliyet yürüten demokratik ve savaş karşıtı sivil toplum kurumları ile faaliyetlerimizi ortaklaştı­racağız.!”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Uygun fiyata konut almak kolaylaşacak Uygun fiyata konut almak kolaylaşacak

Başbakan Theresa May, İngiltere genelinde uygun fiyatlı ev yapımı için hükümetin 2 milyar sterlinlik yatırım yapacağını açıkladı.

Polisten vatandaşlara, ‘Çocuklarınıza sahip çıkın’ uyarısı

Londra’da yaşayan Türkiye kökenli toplumun sorunları tartışıldı. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) tarafından düzenlenen pa­nele

İAKM-Cemevi, 23 Eylül’de yapılacak aşure etkinliğine vatandaşları davet etti

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi), Muharrem Ayı’nda tutulan Muharrem orucu­nun ardından 23 Eylül Pazar günü saat 13’te İAKM-Cemevi’nin Wood Green’deki (19 Clarendon Road, N8 0DD) merkezinde Aşure Günü’ne toplumu davet etti.

Robotlar 2025 yılına kadar iş yükünün yüzde 52’sini üstlenecek

Robotların gelecekte insan gü­cünün yerini alacağı ve insanları işlerinden edeceğine inanılırken, Dünya Ekonomik Formu’nun (WEF) son araştırmasına göre, 2025 yılına kadar bugünkü işlerin yarısından fazlasını robotlar üstlenecek.

Kaynak Ailesi; THY’den özür bekliyoruz

Dört çocuklu anne İstanbul’dan Londra’ya uçmak için gittiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gişe gö­revlilerinin ihmali ve duyarsızlığı nedeniyle uçağa binemedikleri ve şikayetlerinin de dikkate alınmadı­ğından yakındı.

Eski başbakan Tony Blair’den Brexit eleştirisi; Parlamento Brexit planını reddedecek

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Theresa May’in Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) planını eleştirerek, atılan adımların hatalı bir istikamette yol aldığını söyledi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; 1. sırada Finlandiya var

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlan­diya olurken, Türkiye’nin mutlu­luk sıralamasında 74’üncü olduğu görüldü.

‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı ‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı

‘Self employed’ olarak bilinen kendi işinde çalışanlara yönelik vergi indirimleri, İngiltere hükümeti tarafından rafa kaldırıldı.

Eski başbakan Tony Blair’den Brexit eleştirisi; Parlamento Brexit planını reddedecek

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Theresa May’in Brexit (Avrupa Birliği’nden çıkış) planını eleştirerek, atılan adımların hatalı bir istikamette yol aldığını söyledi.

‘Self employed’ çalışanların vergi indirimi rafa kaldırıldı

‘Self employed’ olarak bilinen kendi işinde çalışanlara yönelik vergi indirimleri, İngiltere hükümeti tarafından rafa kaldırıldı.

Sürücülerin akaryakıt vergilerine artış yolda

Maliye Bakanı Philip Hammond, akaryakıt vergilerindeki 8 yıllık don­durulma sürecinin sonuna gelindiğini ifade ederek vergi artışı sinyali verdi.

Hareketsiz kalmak ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor

Yapılan yeni bir araştırma sonu­cunda, dünya nüfusunun dörtte bi­rinin yeterli düzeyde egzersiz yap­madığı ve bunun ölümcül hastalık­lara neden olabileceği sonucuna ulaşıldı.

“Miss England”, ilk defa bir başörtülü manken finalde yarıştı

Hukuk fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Sara Iftekhar, Miss England güzellik yarışmasında finale kalan ilk başörtülü kadın oldu. Huddersfield Üniversitesi’nde eğitim gören Iftekhar, Miss England 2018’de, 49 yarışmacıyla birlikte finalde yarıştı.

Belçim Bilgin Hollywood filminde

Belçim Bilgin’in dünyaca ünlü İngiliz yıldızlar Ben Kingsley ve Theo James ile başrolü paylaştığı Hollywood filmi ‘Komplo’ Türkiye’de de vizyona girdi.

Sanatçıların gözünden Michael Jackson

Londra’daki National Portrait Gallery, “Popun Kralı” Michael Jackson’ın çağdaş sanat üzerindeki etkisini merkeze alan “Michael Jackson: On the Wall” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Av Dönüşü’ne “En İyi Kısa Film” ödülü verildi

Yönetmen Recep Çavdar’ın “Av Dönüşü” filmi, Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali’nde “En İyi Kısa Film” ödülünü kazandı. Bristol şehrindeki Everyman Bristol Kültür Merkezi’nde

Adıyamanlı teyzenin organları 5 kişiye umut oldu

Kuzey Londra’nın Dalston bölgesinde elektirikli bisikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 56 yaşındaki Sakine Tezerdi, İngiltere’de organ bekleyen hastalara umut oldu.

Alevilikte önemli bir yeri olan Matem Oruçları başladı

Aleviler tarafından her yıl tutulan muharrem matem ayı bugün itibariye başladı. 72 ehlibeyit üyesinin Kerbala’da katledilmesi nedeniyle tutulan yas orucu, tam 12 gün sürecek.

Emine Erdoğan’a İnsani Hizmet Takdir Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, World Congress of Muslim Philanthropists tarafından Londra’da
düzenlenen Küresel Donörler Forumu kapsamında verilen “İnsani Hizmet Takdir Ödülü”ne layık görüldü.

Onur’un i̇lk single’ı ‘Beamin’ 10 Eylül’de

R&B ve soul müzikte sesini duyuran ses sanatçısı ve besteci ONUR (Sevigen)’in ilk single’ı “Beamin” 10 Eylül’de Spotify, iTunes ve Amazon gibi online müzik platformlarında piyasaya çıkıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter