English

Büyük Britanya’da Alevi vatandaşlara hizmet veren kurum sayısı 18’e yükseldi

Britanya Alevi Federasyonu: İbadethaneden ziyade kültürel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet edilecek.Londra’da özellikle kültürel ve eği­tim konusunda Alevi toplumuna hizmet etmek üzere düzenlenen Enfield’deki Britanya Alevi Fedeasyonu (BAF) Ge­nel Merkezi’nde, aynı adı taşıyan Alevi Kültür Merkezi’nin (EAKM) kurulduğu açıklandı.

Yeni oluşumun kurucular meclisi ta­rafından yapılan açıklamada, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bünyesindeki merkezin, ibadethaneden ziyade kültü­rel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet vereceği belirtildi. Enfield Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Britanya’daki Alevi vatandaşlara hizmet eden kurum sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Bundan böyle toplam 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Fe­derasyonu olarak hizmetlerine devam edecek. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Yeni oluşum ile birlikte Londra’da hizmet eden kurum sayımız 5’e yükseldi. İhti­yaç duyulan yeni merkezlerimizi açmak veya açılısına yardımcı olmak için çalış­malarımız devam edecek” dedi.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin ta­nıtımı ve işlevliği ile ilgili Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’nde pazar günü düzenlenen basın toplantısının açılış konuşması EAKM Eş Başkanları Zeynep Demir ve Dilek İncedal tara­fından yapıldı. Akabinde Genel Sekre­ter Miray Kaplan, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması şöyle: “Değerli Can­lar, 1970’lerden itibaren İngiltere top­raklarına göç etmiş olan biz Aleviler ancak 1993’den itibaren inanç kimliği­mizle örgütlenebildik. 1993 yılında he­nüz insanlarımız bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlardı ve zor koşullarda Dalston bölgesinde küçük bir mekanda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) adı ile kurulduk ve burada iba­detlerimizi yapmaya başladık. Madımak katliamı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de Alevi toplumunun bir ve beraber olma duyarlılığı sonucu daha geniş mekanlara ve kurumsallaş­maya ihtiyaç duyuldu.

15 yıl sonra Dalston bölgesindeki Ce­mevimiz tüm bölgelere ulaşmakta güç­lük çekmeye başladı. 2008’den itibaren Glasgow başta olmak üzere Coventry, Güney Londra, Croydon, Nottingham, Bournemouth, Harrow, Doncaster, Sheffield, Hull, Leicester, Edinburgh, Northamptonshire, York, Newcastle, Manchester, Liverpool ve Galler şehir­lerinde yeni Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerimiz açıldı.

2013 yılından itibaren Alevi kültür merkezleri ve Cemevleri yöneticilerimiz bir araya gelerek Britanya Alevi Fede­rasyonu çatı kurumunu oluşturdu. Av­rupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Demokratik Alevi kurumları olarak inan­cımızda önemli olan bir, iri ve diri olma şiarını gerçekleştirdik.

2017 yılı ikinci yarısında Enfield böl­gesinde Britanya Alevi Federasyonu ge­nel merkez binamız açıldı. Yeni genel merkezimizin sahip olduğu alanımız, imkanlar doğrultusunda yöre dernek­lerimiz ve eğitim kurumlarımız ile bir­likte paylaşılmaya başlandı. Kısa za­manda yeni merkezin Enfield ve bölge­sinde yaşayan Aleviler için bir buluşma noktası haline gelmesi, faaliyetlerimize yüksek katılımın olması ve bölgede ya­şayan Alevi toplumunun yoğun talebi üzerine kurumsallaşmaya ihtiyaç ol­duğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık.

Bu amaçla yapılan 27 Kasım, 4 Ara­lık, toplantılarından sonra Federasyo­numuza başvuru yaptık. BAF 10 Aralık Edinburgh toplantımızda, federasyonu­muzun onayını aldıktan sonra 11 Aralık ve 18 Aralık toplantılarımızda kurucu meclis görev dağılımı yaparak Enfield Alevi Kültür Merkezi oluşumu gerçek­leşti. Uzun yıllardır inşaası süren Wood Green Dergahımız kapsamlı bir ibadet­hane ve eğitim merkezi olarak açılmak üzeredir. 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Wood Green Cemevimizde rızalık lokmalarımız, Hakk’a uğurlama hizmet­lerimiz ve Cem erkanlarımız cümle can­lara en güzel hizmeti sunacak bir der­gah olarak hazırlandı. Dalston Cemevi­miz ve Enfield Alevi Kültür Merkezimiz, Doğu ve Kuzey Londra’da yaşayan can­larımızın tüm inanç ve kültür hizmetleri konusunda Wood Green Dergahımıza omuz verecek ve yardımcı olacak. Bu nedenle Enfield Alevi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve eğitim konusunda Alevi toplumunun hizmetinde olacak.

Londra en büyük ilk dört başkent­ten birisidir ve Alevi toplumunun yo­ğun olarak yaşadığı alanların başında gelmektedir. Şehir içinde ulaşım çok kolay olmadığı için ailelerimizin ibadet­hanelerimize ve kültür merkezlerimize erişimi oldukça zordur. Londra dışında olduğu gibi Londra içinde de Aleviler olarak hâlâ entegrasyon ve asimilasyon gibi sorunları olan bir toplumuz ve yeni mekanlara ihtiyaç duymaktayız. Croy­don, Dalston, Harrow, Wood Green ve Enfield merkezlerimizden sonra acil ola­rak Chingford ve Waltham Cross gibi alanlarda da yeni merkezler açılması hayati bir önem taşımaktadır.

Yıllardır gençlerimizin karşı kar­şıya kaldıkları sorunlar sadece gençli­ğin ürettiği sorunlar değil tam aksine gençlerin yaşadıkları bu sorunlarla yalnız bırakılmasından kaynaklanmak­tadır. Gençlerimizin kurumlarımıza gelmesini beklemek yerine örgütlü ke­simlerin gençlerimize ulaşmasının ko­şulları oluşturulmalıdır. Gençlerimizin kendi inancı ve kimliği ile buluşmaması bir kader olmaktan çıkarılmalı ve son Alevi canımıza ulaşana kadar çaba har­camamız gerekmektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun yoğun olarak yaşa­dığı her bölgede kurumlar oluşturmak ve halkımızla buluşmak zorundayız.

Kendi birlikteliklerimiz ve örgüt­lenme süreci tamamlanması ile bera­ber dışımızdaki kurumlarla ve toplum­larla da Aleviliğin evrensel değerlerini buluşturmak boynumuzun borcudur. Bu bilinçle kurduğumuz Enfield Alevi Kültür Merkezi, başta Alevi sekreter­yası ve Alevi kurumlarının müsahibi olan ve Aleviler adına önemli faaliyet­ler yürüten Westminster Üniversitesi ile birlikte çalışacaktır. Enfield belediyesi, yakın belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte gençlik, kadın, çocuk, eğitim, sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor ve yaş­lılarımıza yönelik hizmetler sunacaktır.

Kerbela direnişi onurumuzdur! Alevi mürşitleri ve uluları rehberimiz ve Yol’umuzu aydınlatan ışığımızdır. Hün­kar Hacı Bektaş Veli bilinci ve Pir Sultan Abdal direnci rehberimizdir! Britanya Alevi Federasyonumuzun oluşturduğu büyük ailemizin bir parçası olacağız ve faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz.

Alevi toplumunun olduğu her alan bizimdir ve tüm demokratik kurumları­mızla kurumsal ilişkilerimiz olacak. Ül­kemizde verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine omuz vereceğiz. Irkçı ve gerici yobazlara karşı mücadeleyi yük­selteceğiz. Britanya’da faaliyet yürüten demokratik ve savaş karşıtı sivil toplum kurumları ile faaliyetlerimizi ortaklaştı­racağız.!”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kabine Brexit’i onayladı Kabine Brexit’i onayladı

Başbakan Theresa May, Çarşamba günü kabinesiyle gerçekleştirdiği uzun toplantı sonrasında, Avrupa Birliği’nden ayrılmak için sunduğu anlaşma taslağının kabul edildiğini açıkladı.

AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı AB’den İngiltere’yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği Komisyonu, İngil­tere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda va­tandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi Theresa May hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Baş­bakan Theresa May hakkında gü­vensizlik oylaması için başvurdu.

İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada İskoçya’da bağımsızlık tekrar masada

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Brexit sürecinin ülkesinin ba­ğımsızlık davasını güçlendirdi­ğini belirterek, “O gün gelecek ve geldiğinde de hiç şüphem yok İskoçya halkı bağımsızlığı seçe­cek.” dedi.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu! Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu!

Bilim insanları, tıpkı Matrix’te olduğu gibi beyne bilgi yükleme­nin yakın zamanda uykuya dal­mak kadar kolay olacaklarını söy­lediler.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Evlilikte sözlü kavga, sigara ve alkol gibi tehlikeli

Amerika Birleşik Devletleri’nde ya­pılan bir araştırma, evlilikte çıkan kav­gaların çiftler üzerinde sigara ve alkol kadar zararlı olduğunu ortaya koydu.

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

‘Müslüm’ fi̇lmi̇ Londra’da 2 si̇nemada bi̇rden vi̇zyona gi̇rdi̇

Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon kişiye efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı­nın bilinmeyen yönlerini anlatarak derinden sarsan ‘Müslüm’ filmi, Avrupa’da sekiz ülkede vizyona girdi.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Londra’daki̇ Bett Fuarı Ocak Ayında Yapılacak; Robotlar İşi̇ Kapabi̇li̇r

Eğitim, Bilişim Teknolojisi ve Telekomünikasyon sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen BETT Londra Fuarı, 23-26 Ocak tarihlerinde Excel’de yapılacak. Fuara, Türkiye güçlü bir şekilde katılım sağlayacak.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter