English

15 yaşındaki Ceyda Alemdar saçlarını kanser hastası çocuklara bağışladı

Londra’da yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Alemdar, 4 yıl boyunca uzat­tığı ve 1 metreye ulaşan saçlarını Kıb­rıs’taki kanser hastalarına verilmek üzere bağışladı.

KKTC Londra Temsilcisi Büyü­kelçi Zehra Başaran’ın himayele­rinde gerçekleşen etkinlikte, Londra Melekleri Yardım Derneği, Avrupa Engelliler Derneği ve Ali Rıza Değir­mencioğlu Türk Okulu yetkilileri ha­zır bulundu.

İlk olarak saçlarını neden bağış­lamak istediği konusundaki soruları cevaplayan KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın kızı Ceyda Alemdar, ilk defa 2014’te “bir tutam saç” kam­panyasının adını duyduğunu ve zaten uzun olan saçlarını hiç kestirmeyerek 100 santimetreye kadar uzatmaya ka­rar verdiğini söyledi. Ceyda Alemdar şöyle konuştu: “Ben de elimden ge­leni yapmak istedim ve benden bi­raz daha az şanslı olanlara yardım et­meyi başarabilirim diye düşündüm. Bu küçük bir yardım olabilir. Ancak siz medya, dernekler ve okulların desteği ile başka arkadaşlar da be­nim yaptığımı görüp, saçlarını uzata­rak bağış yapabilir. Bu yayılırsa çok mutlu olacağım.”

Arkasından söz alan Konsolos Ülkü Alemdar, bu kararın tamamen kızlarına ait olduğunu ve ebeveynler olarak kendisini yürekten destekle­diklerini ifade etti. Çocuk yetiştirir­ken, onların akademik başarıları ka­dar, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk sahibi olmaları için de çalıştıklarını ifade eden Alemdar, ki­şisel çıkar ve hatta bencilliğin yaygın­laşmakta olduğu çağımızda, çocukla­rımızı etraflarına duyarlı ve yardım­sever insanlar olarak yetiştirmenin gittikçe zorlaştığının da altını çizdi. Konsolos Alemdar şöyle devam etti: “Şimdi bu emanetin ulaşacağı en az 2 hastaya, sadece kızımızın büyük bir ihtimamla uzattığı saçlarını değil, he­pimizin sevgi ve şefkatlerini de gön­deriyoruz. Bizim sevgimizi, başında, yanı başında hissedeceğini ve iyi­leşme sürecine hepimizin yürekleri­nin de bir katkısı olacağına eminiz. Bizim asıl dileğimiz, toplumda kü­çük büyük herkesin kansere ve er­ken tanıya karşı bir bilinç içerisinde olması, düzenli kontrollerini yaptır­ması ve bu hastalığın, her zaman, erken evrede yakalanmasının sağ­lanmasıdır. Özellikle Kıbrıs’ta da ka­dınların en çok maruz kaldığı kanser tipi olan Meme Kanseri’yle ilgili ola­rak, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak adlandırı­lan 1-31 Ekim tarihleri arasında böyle bir organizasyonu yapmış olmamız, umarım hem başkalarına örnek olur ve bağışçı sayısı artar, hem de asıl ha­yat kurtarıcı olan ‘erken tanı’nın öne­mine daha fazla dikkat çekilmiş olur.”

Büyükelçi Zehra Başaran da yap­tığı konuşmada, bu duyarlı davranı­şından ve de özellikle sabrından do­layı Ceyda Alemdar’ı tebrik etti, yar­dımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini, bu ve benzeri yardım faaliyetlerinde her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Başaran, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yardım, bir ses olsun, görünürlük kazansın, daha nice insanların bu ko­nuya destek olmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.

Londra Yardım Melekleri Derneği Başkanı Nurten Mehmet de, Kıbrıs’ta devam eden “Bir tutam saç” kampan­yasını Londra’da da başlatacaklarını ve gerek saç, gerekse saçların peruk haline getirilmesi için maddi yardım toplayacaklarını ifade etti.

Ardından söz alan Ali Rıza Değir­mencioğlu Türk Okulu Başkanı Sev­tap Kemal ise, bu hastalıktan kaybet­tiği çocuğuyla ilgili acıları paylaşarak, bizzat saç bağışının önemine dikkat çekti. Bu hastalığın zorluklarını şah­sen bildiğini belirten Sevtap Kemal, okul olarak, kendilerinin de bu kam­panyaya destek vereceklerini ifade etti.

Son olarak, Avrupa Engelliler Der­neği Başkanı Poyraz Veysal Çadır ve Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Demir çifti de, dernek olarak, her türlü sağlık sorunu yaşayan insanla­rın yanında olduklarını ve konuya du­yarlı olduklarını ifade etti. Kendi ku­aför ve güzellik salonlarında, bu tür bağışta bulunmak isteyenlere ücret­siz olarak hizmet verdiklerini belir­ten Şehriban Demir, yardımlaşma ve dayanışma sözkonusu olunca, tüm kişi ve derneklerle işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda Küçük işletmelere büyük business rate artışı yolda

Enflasyonun sürekli yükselme­siyle halihazırda finansal baskı al­tında olan küçük işletmelere bir darbe de business rate artışların­dan gelebilir.

Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği Dünyada 6 ölümden 1’inin nedeni çevre kirliliği

Çevre kirliliğinin 2015 yılında dünya çapında 9 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Tıp dergisi The Lancet’te yayın­lanan bir rapora göre, bu ölümle­rin neredeyse hepsi düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor Hücrelerdeki az miktar değişiklikler bile kanseri tetikleyebiliyor

Britanyalı bilim insanları, sağ­lıklı bir hücrenin kanserli bir hüc­reye dönüşmesi için kaç değişik­lik aşamasından geçmesi gerektiği üzerine bir araştırma yaptı.

NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi NHS’te turist ücretleri yürürlüğe girdi

İngiltere’de NHS’e bağlı has­tane ve kliniklerin ücretsiz ba­kım hakkı olmayanlardan ücret talep etmesini zorunlu hale ge­tiren kural, dünden itibaren yü­rürlüğe girdi.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü 3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda Benefit alanlar enflasyon nedeniyle zor durumda

Düşük gelirli ailelerin faydalandığı sosyal yardımlarla (benefit) ödenen para miktarını dört yıllığına sabitle­yen uygulama, enflasyondaki keskin yükseliş nedeniyle yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını arttırıyor.

Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı Konut fiyat artışları hız kazanmaya başladı

Birleşik Krallık’taki konut pi­yasasında satışa sunulan ev sa­yısının yetersizliği ve istihdam seviyesinin artmasıyla, ev fiyat­larındaki artışlar da hızlanmaya başladı.Halifax tarafından yayınlanan verilere göre, Birleşik Krallık ge­nelindeki ev fiyatlarında görülen yıllık artış eylül ayında yüzde 4 oranında oldu.

Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor Giderek artan kira fiyatları finansal baskı oluşturuyor

Birleşik Krallık genelinde gün­den güne artan kira fiyatları, dü­şük gelirli aileleri finansal açıdan baskı altına almaya devam ediyor. Düşük gelirli kiracılar şu anda ortalama olarak gelirlerinin yüzde 28’ini ev kirası için harcıyor.1990’lı yılların ortalarında bu oranın yüzde 21 olduğu ifade edildi. Aynı dönemde, özel sek­törde ev kiralayanların oranı da yüzde 8’den yüzde 19’a yükseldi.

Sürüş sınavlarında değişikliğe gidiliyor

İngiltere, İskoçya ve Galler’de ya­pılan sürüş ehliyeti sınavlarının 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren de­ğişeceği açıklandı.Yapılan yeni değişikliklerle bera­ber sürücülerin, sınavın bağımsız sürüş kısmında artık navigasyon cihazlarıyla yönlendirileceği be­lirtiliyor.Bunun yanında sınavdaki bağımsız sürüş zamanı 20 dakikaya çıkacak ve geri manevralar ve sürüş esnasında araç güvenlik sorusunu cevaplama kısımları da değişecek.

3 milyon AB vatandaşına İngiltere’de kalma sözü

Theresa May, Birleşik Krallık’ta ya­şayan 3 milyon Avrupa Birliği vatanda­şının Brexit sonrasında ülkede kalma­sının mümkün olduğunca kolaylaştırı­lacağına dair söz verdi.Bunun için bir başvuru süreci ola­cağını söyleyen May, şu anda ülkede yasal olarak yaşamını devam ettiren AB vatandaşlarının başvurularının kabul edileceğini ifade etti.

Başbakan May şirketlere Brexit güvencesi verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yet­kilileriyle bir görüşme gerçekleşti­rerek, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

‘Ülkede bir milyonu aşkın yasa dışı göçmen var’

Hükümetin yıllardır inkar et­mesine rağmen, kıdemli bir yet ­kili Birleşik Krallık’ta yıllardır çok sayıda yasa dışı göçmen yaşadığını itiraf etti.Eski bir İçişleri Bakanlığı ida­recisi tarafından yapılan açıkla­mada, Birleşik Krallık’ta bir mil­yondan fazla yasadışı göçmen bulunduğu belirtildi.

‘Rubens’in 400 yıldır kayıp tablosu İskoçya’da bulundu

Barok dönemin en önemli temsilcilerinden olan Flaman ressam Peter Paul Rubens’in 400 yıldır kayıp olan eserinin, İskoçya daki Glasgow Müzesi’nde kopya sanılarak sergilendiği ortaya çıktı.

Mona Lisa’nın nü taslağı ortaya çıktı

Fransa’da 150 yıldır sergilen­mekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

Yunus emre ensti̇tüsü’nde yeni̇ dönem kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kül­türünü ve sanatını çeşitli etkinlik­lerle tanıtmaya devam ediyor. Ens­titünün Londra Merkezi bu sene de bir çok kurs seçenekleriyle yaban­cıların ve Türklerin buluşma nok­tası olacak.

Türk Ud sanatçısı Baha Yetki̇n Royal Albert Hall’de

Türk Ud Sanatçısı Baha Yetkin, Royal Albert Hall’de solo perfor­mans gerçekleştirecek. Meslek hayatını İngiltere’de sürdüren, ud sanatçısı Baha Yetkin, Londra’nın dünyaca ünlü kültür ve sanat mer­kezi Royal Albert Hall tarafından solo konser daveti aldı.

BAF’ın Genel Merkezi̇ 29 Eki̇m’de açılıyor

Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip Britanya Alevi Federasyonu, Enfield bölgesinin Edmonton semtindeki 50 bin metrekare alan üzerindeki ‘Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’ için açılış töreni düzenliyor.

Ceftus 6. Yılını Başarı Ödülleri̇yle Kutladı

CEFTUS 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de düzenlendi Ödül gecesi; siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşlarımızın Türki̇ye’deki̇ Mal Varlıkları İncelenmeyecek

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, ‘sosyal yardım alanların Türkiye’deki mal varlıklarının araştırılacaği’ yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Çınar, “Vatandaşlarımızın Türkiye’de mal varlıkları hakkındaki İngiltere tarafından başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi söz konusu değil. Zaten bu konuda başkonsolosluğa ulaşmış bir başvuru yok” dedi.

Tugay Hurman; Aşure Bi̇rli̇k Ve Beraberli̇ği̇n En Güzel Örneği̇

Londra’da geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı İngiltere Alevi Kültür Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) Wood Green’deki yeni binasında gerçekleştirildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter