English

15 yaşındaki Ceyda Alemdar saçlarını kanser hastası çocuklara bağışladı

Londra’da yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Alemdar, 4 yıl boyunca uzat­tığı ve 1 metreye ulaşan saçlarını Kıb­rıs’taki kanser hastalarına verilmek üzere bağışladı.

KKTC Londra Temsilcisi Büyü­kelçi Zehra Başaran’ın himayele­rinde gerçekleşen etkinlikte, Londra Melekleri Yardım Derneği, Avrupa Engelliler Derneği ve Ali Rıza Değir­mencioğlu Türk Okulu yetkilileri ha­zır bulundu.

İlk olarak saçlarını neden bağış­lamak istediği konusundaki soruları cevaplayan KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın kızı Ceyda Alemdar, ilk defa 2014’te “bir tutam saç” kam­panyasının adını duyduğunu ve zaten uzun olan saçlarını hiç kestirmeyerek 100 santimetreye kadar uzatmaya ka­rar verdiğini söyledi. Ceyda Alemdar şöyle konuştu: “Ben de elimden ge­leni yapmak istedim ve benden bi­raz daha az şanslı olanlara yardım et­meyi başarabilirim diye düşündüm. Bu küçük bir yardım olabilir. Ancak siz medya, dernekler ve okulların desteği ile başka arkadaşlar da be­nim yaptığımı görüp, saçlarını uzata­rak bağış yapabilir. Bu yayılırsa çok mutlu olacağım.”

Arkasından söz alan Konsolos Ülkü Alemdar, bu kararın tamamen kızlarına ait olduğunu ve ebeveynler olarak kendisini yürekten destekle­diklerini ifade etti. Çocuk yetiştirir­ken, onların akademik başarıları ka­dar, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk sahibi olmaları için de çalıştıklarını ifade eden Alemdar, ki­şisel çıkar ve hatta bencilliğin yaygın­laşmakta olduğu çağımızda, çocukla­rımızı etraflarına duyarlı ve yardım­sever insanlar olarak yetiştirmenin gittikçe zorlaştığının da altını çizdi. Konsolos Alemdar şöyle devam etti: “Şimdi bu emanetin ulaşacağı en az 2 hastaya, sadece kızımızın büyük bir ihtimamla uzattığı saçlarını değil, he­pimizin sevgi ve şefkatlerini de gön­deriyoruz. Bizim sevgimizi, başında, yanı başında hissedeceğini ve iyi­leşme sürecine hepimizin yürekleri­nin de bir katkısı olacağına eminiz. Bizim asıl dileğimiz, toplumda kü­çük büyük herkesin kansere ve er­ken tanıya karşı bir bilinç içerisinde olması, düzenli kontrollerini yaptır­ması ve bu hastalığın, her zaman, erken evrede yakalanmasının sağ­lanmasıdır. Özellikle Kıbrıs’ta da ka­dınların en çok maruz kaldığı kanser tipi olan Meme Kanseri’yle ilgili ola­rak, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak adlandırı­lan 1-31 Ekim tarihleri arasında böyle bir organizasyonu yapmış olmamız, umarım hem başkalarına örnek olur ve bağışçı sayısı artar, hem de asıl ha­yat kurtarıcı olan ‘erken tanı’nın öne­mine daha fazla dikkat çekilmiş olur.”

Büyükelçi Zehra Başaran da yap­tığı konuşmada, bu duyarlı davranı­şından ve de özellikle sabrından do­layı Ceyda Alemdar’ı tebrik etti, yar­dımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdiklerini, bu ve benzeri yardım faaliyetlerinde her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Başaran, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yardım, bir ses olsun, görünürlük kazansın, daha nice insanların bu ko­nuya destek olmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.

Londra Yardım Melekleri Derneği Başkanı Nurten Mehmet de, Kıbrıs’ta devam eden “Bir tutam saç” kampan­yasını Londra’da da başlatacaklarını ve gerek saç, gerekse saçların peruk haline getirilmesi için maddi yardım toplayacaklarını ifade etti.

Ardından söz alan Ali Rıza Değir­mencioğlu Türk Okulu Başkanı Sev­tap Kemal ise, bu hastalıktan kaybet­tiği çocuğuyla ilgili acıları paylaşarak, bizzat saç bağışının önemine dikkat çekti. Bu hastalığın zorluklarını şah­sen bildiğini belirten Sevtap Kemal, okul olarak, kendilerinin de bu kam­panyaya destek vereceklerini ifade etti.

Son olarak, Avrupa Engelliler Der­neği Başkanı Poyraz Veysal Çadır ve Yönetim Kurulu Başkanı Şehriban Demir çifti de, dernek olarak, her türlü sağlık sorunu yaşayan insanla­rın yanında olduklarını ve konuya du­yarlı olduklarını ifade etti. Kendi ku­aför ve güzellik salonlarında, bu tür bağışta bulunmak isteyenlere ücret­siz olarak hizmet verdiklerini belir­ten Şehriban Demir, yardımlaşma ve dayanışma sözkonusu olunca, tüm kişi ve derneklerle işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

İngiltere’de “Özgürlük İnisiyatifi” faaliyete geçti

Tottenham bölgesindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde, cu­martesi akşamı düzenlenen etkin­liğe kurum yöneticilerinin yanı sıra Londra’da bulunan HDP Ağrı Millet­vekili Berdan Öztürk, Haringey Bele­diye Meclis Üyesi Ali Gül Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

“Beyza’nın Portresi” Edinburgh İskoç Ulusal Portre Galerisi’nde sergileniyor

İngiltere’de düzenlenen, 87 ül­keden 2 bin 580 sanatçının katıl­dığı BP Portre Ödülleri’nde (BP Portrait Award) başarılı ressam Mustafa Özel’in ”Beyza’nın Port­resi” adlı eseri finale kalmayı ba­şarmıştı.

Güpse Özay Deliha 2 ile güldürmeye devam ediyor

Güpse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Deliha 2” isimli film, Londra’da da vizyona girdi. Wood Green ve Enfield Cineworld sinemasında vizyona giren

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

“Britanya Özgürlük İnisiyatifi” Londra’da çalışmalarına başladı

Londra’da yer alan 22 farklı kurumdan oluşan “Britanya Özgürlük İnisiyatifi” düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşunu resmen ilan etti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

UBP kazandı ancak, partiler koalisyona yanaşmıyor

Kıbrıs Türkleri, 7 Ocak Pazar günü sandık başına gitti. Erken yapılan genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli oyu alamadı. KKTC’de koalisyon arayışları başladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter