English

İş insanlarımız Türkiye-İngiltere ilişkilerine önemli bir değer katıyor

Etkinliğe katılan Basın Yayın En­formasyon Genel Müdürü Akarca, MÜSİAD (UK) başkanlığına seçilen Nuri Bulgurcu ve ekibini gönülden kutladığını söyledi. Türkiye’nin yolunun açık olduğunu ifade eden Akarca, erken seçime de değindi; “Türkiye her an her şeye hazır. Çok şükür Allah’a, Zeytindalı Ope­rasyonları büyük başarıyla sonuç­landı. Bundan sonraki yurt için­deki seçim meselesi, 2 gün önce, gelmeden önceki sonuçlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini yüzde 65 oranında tescil eder ni­telikteydi. Seçimlerle ilgili sorun çıkacağını ya da herhangi bir zor­lukla karşılaşılacağını düşünmüyo­rum. Ve bundan sonraki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın o çok güçlü liderliği ile Türkiye’nin dünyanın zirvesine hızla ulaşaca­ğını, yaklaşacağını düşünüyorum. Bunda çok büyük gayretlerimizin olacağını da biliyorum”

Londra’nın şehir merkezindeki Trafalgar Square’de Ali Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen etkin­liğin açılış konuşmasını MUSİAD (UK) başkanı seçilen Nuri Bulgurcu yaptı. Davetlilere, “Hoşgeldiniz, şe­ref verdiniz” diyen Bulgurcu katı­lımları nedeniyle teşekkür etti. MU­SİAD olarak yeni dönem yönetimi­mini konuklara tanıtan Bulgurcu, gerek gerçekleştirdikleri gerekse çok yakın bir dönemde hayata ge­çirmeyi planladıkları etkinlik ve programlardan bahsetti.

Bulgurcu şunları söyledi; “Ülke­miz ile yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerden biri şüphesiz ki Birleşik Krallık’tır. Bugün MÜSİAD UK, üye işadamları ve onların sahip olduğu işletmeleriyle, her iki ülke arasın­daki ekonomik ilişkilere önemli bir değer katmaktadır. Gelişen bir ülke olan Türkiye’ye, MÜSİAD (UK) ola­rak yatırımcı veya şirket ortaklığı bazında her türlü destek vermek en baş görevlerimizdendir. Son dönemdeki barış ve demokrasi atılımlarıyla çok daha güvenli bir ülke haline gelen Türkiye, biliyor­sunuz ki dünya ekonomik krizinden en az etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun en önemli se­beplerinden birisi, siyasi istikrar ve güçlü kamu maliyesi kadar, al­ternatif pazarlara yönelmemiz ve alternatif pazarlara yönelik altyapı ve işbirliği imkanlarını geliştiriyor olmamızdır. Bu noktada, ülkemizin güçlenmesinde, MÜSİAD’ın, kurul­duğu 1990 yılından bu yana geliştir­diği ilişkilerin ve dünyanın dört bir yanından işadamlarının katılımıyla gerçekleştirdiği uluslarası fuar, or­ganizasyonlar ve dış gezilerin de önemli payı vardır.”

Kürsüye davet edilen Akarca ko­nuşmasında, “MÜSİAD Başkanlığına seçilen Nuri Bulgurcu beyi ve eki­bini kutluyorum hayırlı uğurlu ol­sun. Allah hayırlı faaliyetler geliş­tirmeyi nasip etsin, bugün Yunus Emre Enstitüsü’nde çok güzel bir toplantı yaptık, ülkemizin dört gü­zel güzide gazetecisi soruları yanıt­ladı. İngiltere’de bu tür toplantıları sizler her gün yapıyorsunuz, İngi­liz dostlarınızın sorularını yanıtlı­yorsunuz. Ülkemizin içerisinden geçtiği süreçte karşı karşıya kal­dığı algı operasyonlarının sizler de farkındasınız.Ülkemizin bulunduğu bölgede menfaati olan çeşitli ülke­ler, ülkemizi muhteşem liderlik ör­neği sergilemesinden dolayı yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Yur­dışında yaşayan sizler dünya ça­pında MÜSİAD, Yunus Emre Ensti­tüsü, UETD gibi kuruluşlar olarak yanlış algılarla mücadele ediyor­sunuz. Bizler de yanlış algılarla, yanlış algı opersyonuyla çok ciddi mücadele içerisindeyiz ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum, ön­celikle Feto gerçeğini tüm dünyaya anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ar­tık bu darbe gerçeğinde dünyanın kuşkusu kalmadığı gibi, ülkelerin­deki Fetocuları da terörist olarak adlandırmaya başladılar. Amerika birleşik devletleri için de geçerli bu durum” şeklinde konuştu.

Üçüncü konuşmacı olan MÜSİAD Basından Sorumlu Başkan Yardım­cısı Ali Keskinbıçak yaptığı konuş­mada: “Zaman içerisinde ülke dışına işçi olarak gelen insanlarımız bugün işveren konumundadırlar. Ülkemi­zin ve bulunduğumuz ülkenin ticari hacmini arttırmak amacı ile kurum olarak biz sürekli bir çalışma içeri­sindeyiz. İşadamlarımızın karşılaşa­cağı problemleri telafi etmek ve çö­züm bulmak için sürekli çalışacağız. Basınımızı da bu çalışmalardan ha­berdar edeceğiz” dedi.

Program kapsamında, yeni üye­liğe katılan Dr. Ertan Erel’e, MÜSİAD üyelik kartı Başkan Bulgurcu tara­fından takdim edildi. Geceye des­teklerinden dolayı MÜSİAD üyesi Ali Ocakbaşı Restaurant’a bir plaket verildi. Firma sahibi adına plaketi, marka müdürü Anıl Özdemir aldı.

Basın toplantısına onur konuğu olarak Başbakanlık Basın Yayın En­formasyon Genel Müdürü ve Cum­hurbaşkanlığı Başdanışmanı Meh­met Akarca, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Başmüşaviri Süley­man Beşli, Anadolu Ajansı Londra temsilcisi Tayfun Salcı, TRT World Londra temsilcisi Ahmet Gürhan Kartal, İstanbul Medeniyet Üniver­sitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yö­netimi Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağ­lar, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kap­lan da katıldı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter