English

İş insanlarımız Türkiye-İngiltere ilişkilerine önemli bir değer katıyor

Etkinliğe katılan Basın Yayın En­formasyon Genel Müdürü Akarca, MÜSİAD (UK) başkanlığına seçilen Nuri Bulgurcu ve ekibini gönülden kutladığını söyledi. Türkiye’nin yolunun açık olduğunu ifade eden Akarca, erken seçime de değindi; “Türkiye her an her şeye hazır. Çok şükür Allah’a, Zeytindalı Ope­rasyonları büyük başarıyla sonuç­landı. Bundan sonraki yurt için­deki seçim meselesi, 2 gün önce, gelmeden önceki sonuçlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini yüzde 65 oranında tescil eder ni­telikteydi. Seçimlerle ilgili sorun çıkacağını ya da herhangi bir zor­lukla karşılaşılacağını düşünmüyo­rum. Ve bundan sonraki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın o çok güçlü liderliği ile Türkiye’nin dünyanın zirvesine hızla ulaşaca­ğını, yaklaşacağını düşünüyorum. Bunda çok büyük gayretlerimizin olacağını da biliyorum”

Londra’nın şehir merkezindeki Trafalgar Square’de Ali Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen etkin­liğin açılış konuşmasını MUSİAD (UK) başkanı seçilen Nuri Bulgurcu yaptı. Davetlilere, “Hoşgeldiniz, şe­ref verdiniz” diyen Bulgurcu katı­lımları nedeniyle teşekkür etti. MU­SİAD olarak yeni dönem yönetimi­mini konuklara tanıtan Bulgurcu, gerek gerçekleştirdikleri gerekse çok yakın bir dönemde hayata ge­çirmeyi planladıkları etkinlik ve programlardan bahsetti.

Bulgurcu şunları söyledi; “Ülke­miz ile yoğun ticari ilişkileri olan ülkelerden biri şüphesiz ki Birleşik Krallık’tır. Bugün MÜSİAD UK, üye işadamları ve onların sahip olduğu işletmeleriyle, her iki ülke arasın­daki ekonomik ilişkilere önemli bir değer katmaktadır. Gelişen bir ülke olan Türkiye’ye, MÜSİAD (UK) ola­rak yatırımcı veya şirket ortaklığı bazında her türlü destek vermek en baş görevlerimizdendir. Son dönemdeki barış ve demokrasi atılımlarıyla çok daha güvenli bir ülke haline gelen Türkiye, biliyor­sunuz ki dünya ekonomik krizinden en az etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun en önemli se­beplerinden birisi, siyasi istikrar ve güçlü kamu maliyesi kadar, al­ternatif pazarlara yönelmemiz ve alternatif pazarlara yönelik altyapı ve işbirliği imkanlarını geliştiriyor olmamızdır. Bu noktada, ülkemizin güçlenmesinde, MÜSİAD’ın, kurul­duğu 1990 yılından bu yana geliştir­diği ilişkilerin ve dünyanın dört bir yanından işadamlarının katılımıyla gerçekleştirdiği uluslarası fuar, or­ganizasyonlar ve dış gezilerin de önemli payı vardır.”

Kürsüye davet edilen Akarca ko­nuşmasında, “MÜSİAD Başkanlığına seçilen Nuri Bulgurcu beyi ve eki­bini kutluyorum hayırlı uğurlu ol­sun. Allah hayırlı faaliyetler geliş­tirmeyi nasip etsin, bugün Yunus Emre Enstitüsü’nde çok güzel bir toplantı yaptık, ülkemizin dört gü­zel güzide gazetecisi soruları yanıt­ladı. İngiltere’de bu tür toplantıları sizler her gün yapıyorsunuz, İngi­liz dostlarınızın sorularını yanıtlı­yorsunuz. Ülkemizin içerisinden geçtiği süreçte karşı karşıya kal­dığı algı operasyonlarının sizler de farkındasınız.Ülkemizin bulunduğu bölgede menfaati olan çeşitli ülke­ler, ülkemizi muhteşem liderlik ör­neği sergilemesinden dolayı yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Yur­dışında yaşayan sizler dünya ça­pında MÜSİAD, Yunus Emre Ensti­tüsü, UETD gibi kuruluşlar olarak yanlış algılarla mücadele ediyor­sunuz. Bizler de yanlış algılarla, yanlış algı opersyonuyla çok ciddi mücadele içerisindeyiz ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum, ön­celikle Feto gerçeğini tüm dünyaya anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ar­tık bu darbe gerçeğinde dünyanın kuşkusu kalmadığı gibi, ülkelerin­deki Fetocuları da terörist olarak adlandırmaya başladılar. Amerika birleşik devletleri için de geçerli bu durum” şeklinde konuştu.

Üçüncü konuşmacı olan MÜSİAD Basından Sorumlu Başkan Yardım­cısı Ali Keskinbıçak yaptığı konuş­mada: “Zaman içerisinde ülke dışına işçi olarak gelen insanlarımız bugün işveren konumundadırlar. Ülkemi­zin ve bulunduğumuz ülkenin ticari hacmini arttırmak amacı ile kurum olarak biz sürekli bir çalışma içeri­sindeyiz. İşadamlarımızın karşılaşa­cağı problemleri telafi etmek ve çö­züm bulmak için sürekli çalışacağız. Basınımızı da bu çalışmalardan ha­berdar edeceğiz” dedi.

Program kapsamında, yeni üye­liğe katılan Dr. Ertan Erel’e, MÜSİAD üyelik kartı Başkan Bulgurcu tara­fından takdim edildi. Geceye des­teklerinden dolayı MÜSİAD üyesi Ali Ocakbaşı Restaurant’a bir plaket verildi. Firma sahibi adına plaketi, marka müdürü Anıl Özdemir aldı.

Basın toplantısına onur konuğu olarak Başbakanlık Basın Yayın En­formasyon Genel Müdürü ve Cum­hurbaşkanlığı Başdanışmanı Meh­met Akarca, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Başmüşaviri Süley­man Beşli, Anadolu Ajansı Londra temsilcisi Tayfun Salcı, TRT World Londra temsilcisi Ahmet Gürhan Kartal, İstanbul Medeniyet Üniver­sitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yö­netimi Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağ­lar, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kap­lan da katıldı.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor Kiralamak için ev alanlar piyasadan elini çekiyor

İkinci kez ev alanların ödediği ver­gilerde yapılan artışlar, faiz yardım­larının kaldırılması ve borç veren ku­rumlara daha sert standartlar uygu­lanmaya başlanılmasıyla, kiralamak için

‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’ ‘Düzenli şekilde egzersiz, kalp ve atardamarları genç tutuyor’

Yayınlanan yeni bir araştır­maya göre, kalbe giden atardamar­ların sertleşmesini önlemek için haftada dört kez egzersiz yapmak gerekiyor.

‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’ ‘Mantarlar her yerde, aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz’

Mantar enfeksiyonlarının ilaç­lara karşı geliştirdikleri dayanıklı­lığın arttığını söyleyen bilim insan­ları, daha fazla mantar salgınına karşı uyarıda bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali başladı

Londra’da, Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla bu yıl 8’ncisi düzenle­nen ve Avrupa’nın en büyük ‘Alevi Festivali’ dün akşam gerçekleştiri­len resepsiyon ile başladı.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro En kolay oturma izni veren ülkeler listesi açıklandı; Sadece 500 bin Euro

Vizesiz dolaşma izni veren Avrupa ülkeleri popülaritesini her geçen gün arttırırken düşen yurtdışı uçak bileti fiyatları de Avrupa ülkelerini gezmek isteyen kişileri cesaretlendiriyor.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

AB vatandaşlarının süresiz oturum alması gerekecek

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, Brexit sonrasındaki geçiş süreci müzakerelerinde, Avrupa Birliği vatandaşları ve onların ai­lelerinin nasıl bir yasal statüye sa­hip olacağı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Gençlere konut sahibi olmak için yeni fırsat

Yılın ilk aylarında konut talebinin düşmesiyle, hem bankalar tarafın­dan onaylanan mortgage sayısı hem de ev satışlarında azalma görüldü.

12 kilo ağırlığında dev bir sıçan

Londra’da ilginç bir fare türü yakalandı. Londra’nın merkezinde bir sokakta görülen dev fare için uz­manlara haber verildi. Olay yerine gelen yetkililer hayvanı güçlükle zaptederek canlı oalrak ele geçirdi.

Banka hesapları üzerinden göçmen kontrolü askıya alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından alı­nan yeni bir karara göre, Birleşik Krallık genelindeki banka hesapları üzerinden yapılan göçmenlik kont­rolleri askıya alındı.

Leah Barnes’i Ela ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İngiltere’de yaşayan taksici Mehmet Vural Demircan’ın 12 yaşındaki kızı Ela May Melek Demircan, ‘Channel 4’ televizyonunda 5 yıldır yayınlanan ve İngiltere’nin en çok

Taste of London, 13-17 hazi̇ran’da, regent park’ta

Londra’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en bü­yük yiyecek ve içecek festivali olan Taste of London’ bu yıl 13-17 Hazi­ran tarihleri arasında yapılacak.

Çocuklarımız için farkındalık ebeveynlik ve farkındalıklı beslenme

Çocuklarınıza sağlıklı tabaklar hazırlamak ister misiniz ? Çocuklarınız ile farkındalıklı bir iletişim kurmak ister misiniz ? Bu ve bu gibi sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz !

Londra Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi

TSM yeni dönem çalışmalarına ait ilk konserini 6 Mayıs Pazar ak­şamı Oasis Academy Hadley’de gerçekleştirdi. Sanatseverlerin yal­nız bırakmadığı konser, büyük bir coşku ve keyifle dinlendi.

Yerel Seçi̇mde Büyük Başarı

Geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli yaklaşık 40 aday, Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçildi. Sadece Enfield Belediyesi’ne seçilen Türkiye ve KKTC kökenli adayların sayısı 21’i buldu.

Ziynet Sali Şov

Romantik şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Ziynet Sali İngiltere’deki ilk konserini Londra’da verdi. Konserin organizatörü Fadıl Özgener, şarkıcıya sahnede sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Türkçe Eği̇ti̇mde 35 Yıllık Yolculuk

Londra’da Türkçe eğitimn temel taşlarından olan Türk Aile Birliği’ne bağlı Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu 35’nci kuruluş yılını düzenlediği görkemli bir balo ile kutladı.

Londra’da öğrenci̇ler bi̇lgi̇leri̇ni̇ yarıştırdı

İNGİLTERE Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı Türk okulları arasında düzenlenen geleneksel ‘Bilgi Yarışması’ yapıldı. Sekiz Türk okulunun katıldığı yarışmada, Manchester Selimiye Türk Okulu birinci, Aziziye Haftasonu Okulu ikinci, Coventry Türk Eğitim Merkezi üçüncü oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter