English

Deride bulunan dost bakteriler egzamayı tedavi ediyor

Yapılan yeni bir araştırmada, sağlıklı insanların derilerinde bu­lunan bakterilerin egzama (atopik dermatit) tedavisinde işe yarayabi­lecekleri belirlendi.

Araştırmada, 10 erişkin 5’i ço­cuk egzamalı hastanın derisine, egzamaları olmayanların derisinde tabii olarak bulunan Roseomonas mucosa isimli bakteriler aktarıldı.

Erişkin hastalar iyi bakteriler bu­lunan sıvıyı dirsek içleri ve vücut­larının egzama bulunan yerlerine 6 hafta süreyle ve haftada 2 gün ol­mak üzere püskürttüler ve egzama tedavilerini de sürdürdüler.

Çocuklara da benzer bir proto­kol uygulandı ve 4 hafta süreyle iki günde bir doz artırıldı. Birkaç hafta sonra egzamanın azalmaya başla­dığı ve sürekli kullandıkları korti­zonlu kremlere ihtiyaçlarının kal­madığı görüldü. Ayrıca herhangi bir komplikasyonla da karşılaşılmadı.

Araştırmanın sonunda 10 eriş­kinden 6’sında ve 5 çocuğun 4’ünde egzama belirtilerinde % 50’den fazla azalma olduğu tespit edildi.

Böylece, başta bağır­saklar ve deri olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde yaşayan trilyonlarca bakterinin (mikrobiyota) birçok hastalığın iyileştiril­mesini sağlamada ilaçlardan daha etkili olabileceklerine dair yeni bir delil daha elde edilmiş oldu.

Araştırmanın çok ilginç sonuç­larından biri de birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününde bulu­nan paraben sınıfı kimyasalla­rın R. mucosa bakterisinin üre­mesini baskıladıklarının ortaya çıkmasıydı. Bu, kozmetiklerin derinin sağlıklı olmasını sağla­yan faydalı bakterileri yok ettik­leri anlamına geliyor.

Egzamanın kesin sebebi bilin­memekle beraber, bu araştırma deride yaşayan mikropların has­talığn oluşumunda önemli rolleri olabileceğini ortaya koymakta­dır.

Kaynak:

https://insight.jci.org/articles/ view/120608

Atopik dermatit

(egzama) nedir?

Atopik dermatit veya egzama ha­yat kalitesini azaltan, ciddi sağlık harcamalarına yol açan ve giderek daha çok rastlanan kronik enflama­tuar bir deri hastalığıdır. Çocuklu­ğunda egzama olanlarda ileri sene­lerde astım, saman nezlesi ve gıda alerjisi riski de yüksektir.

Kesin sebebi bilinmemektedir. Egzama hastaların çoğunda buluğ çağından önce kendiliğinden iyile­şir. Egzamanın oluşumunda deri­nin bariyer fonksiyonlarının bozul­ması, Staphylococcus aureus enfek­siyonlarına duyarlılığının artması ve immün disregülasyon rol oynar.

Tedavide yumuşatıcı ve kkorti­zonlu kremler, PDE-4 inhibitörleri ve calcineurin inhibitörleri kulla­nılır. S. aureus bakterisinin egza­mayı şiddetlendirdiği gösterilmiş olmakla beraber hem lokal antibi­yotiklerin hem profilaktik antibi­yotiklerin faydası olmadığı göste­rilmiştir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Türk İşi Dondurma İngiliz basınına gösterilecek

Türk İşi Dondurma filmi, ya­rın Londra’daki Regent Street Sineması’nda Türk ve İngiliz basın mensuplarına sunulacak.

Don McCullin’in “Savaş portreleri” Tate’de tartışıldı

Britanya’nın “efsanevi fotoğraf­çısı” olarak bilinen Don McCullin, son 60 senede çektiği fotoğraflar ile biriktirdiği “savaş anıları” ile, dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışma ve savaş karelerini yakalamayı başaran ve bunu 60 yıl­lık kariyerine yayan ilk fotoğrafçı olarak biliniyor.

Romeo Ve Juliet’in Romanı Verona

İtalya denince akıllara romantik bir ülke gelir. Ama ülkenin en ro­mantik şehri, kuzeydoğusunda yer alan Verona’dır.

Alzheimer hastalığını neler hızlandırıyor?

Bilim insanları, yağlı ve kalori oranı yüksek gıda kullanımının Alz­heimer hastalığının gelişimini gözle görülür şekilde hızlandırdığını ve bu hastalık ile ilgili genlerde teh­likeli mutasyon taşıyıcılarında or­taya çıkma olasılığını yükselttiğini açıkladı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter