English

Türkiye’deki 13 Unesco Dünya Mirası

Türkiye’nin, her biri birbirinden farklı tarihi ve kültürel özelliklere sahip, tarihin ve doğanın tüm insan­lığa bir emaneti niteliğinde olan 13 seyahat noktası, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer al­maktadır.

İzmir – Bergama

İzmir’in Bergama ilçesinde Ba­kırçay ovası üzerinde bulunan site, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerini almıştır. Tapınak­lar, spor merkezleri, anfi tiyatroları, sunak ve kütüphanesiyle Antik dün­yanın en önemli öğretim merkezi ola­rak kabul edilir. Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları içer­mesi bakımından çok zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

Bursa ve Cumalıkızık

Osmanlı İmparatorluğunun kuru­luş izlerinin takip edilebildiği Bursa ve Bursa’nın yaklaşık 6 km doğu­sunda bulunan Cumalıkızık 2014 yı­lında dünya mirası listesine dahil edilmiştir. Eski Osmanlı evlerine ve daracık Arnavut kaldırımlarına sahip olan Cumalıkızık, Otantik bir konuma sahip olup, adeta açık bir etnografya müzesidir.

Çatalhöyük

Konya’nın 45 km güneyinde yer alan Çatalhöyük, M.Ö 10. ve 8. bin yıllardan kalan büyüleyici bir neolitik antik kenttir. 1960 yılında başlayan arkeolojik kazılarda 300 civarında kireç sıvalı evler, evlerin içerisinde fırınlar, muhteşem duvar resimleri ve kabartmalar, insan ve hayvan ke­mikleri ve süs eşyaları bulunmuştur. Uzun süre çalışmalara ara verildik­ten sonra 1993 yılından bu yana çalış­malar devam etmektedir.2012 yılında UNESCO Dünya mirası Alanı listesine eklenmiştir.

Selimiye Camii ve Külliyesi

Osmanlı Devleti’nin eski başkent­lerinden biri olan Edirne’de bulunan Selimiye camii ve külliyesi 2011 yı­lında dünya mirası listesine alınmış­tır. Mimar Sinan’ın en iyi eserleri ara­sında gösterilen, yapımı yedi yılda tamamlanan caminin iç süslemeleri Türk İslam sanatının en güzide örnek­lerini, cami kompleksi ise, medrese, hamam, kütüphane, çeşmeler ve bü­yük avluları içerir.

Truva Arkeolojik Kenti

Truva savaşının merkezi olan an­tik kentteki ilk kazılar 1870 yılında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmala­rıyla Yunan efsanesinin ünlü kenti gün ışığına çıkarılmıştır. Truva, bilim­sel anlamda Anadolu medeniyetleri ile Akdeniz dünyası arasındaki tema­sın ilk bulguları içermesi bakımından önemli bir merkezdir.

Safranbolu

Karabük’ün bir ilçesi olan Safran­bolu, eski Osmanlı evlerini ve gele­neksel Türk yaşam ve kültürünü tem­sil eden sanat eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahiptir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osman­lılar olmak üzere tarihinin birçok farklı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır.

Pamukkale

Bin yıllar boyunca kalsiyum açı­sından zengin suların uçurumdan aşağıya akışıyla oluşan Pamukkale muhteşem kaya oluşumlarına ve do­ğal merdivenlere sahip bir bölgedir. 1988 yılında UNESCO tarafından ko­ruma altına alınmıştır.

Letoon ve Xhanthos

Letoon ve Xhanthos ikiz kenti an­tik Likya’nın önemli ticari, kültürel ve dini merkezlerindendir. Tapınakları, anfi tiyatroları ve epigrafik yazıtlara sahip kalıntıların bulunduğu kentle­rin tarihi birbirinden ayrılmaz. 1950 yılından bu yana devam eden kazı­larda, 7. yüzyıla ait önemli eserler gün ışığına çıkarılmıştır.

Nemrut Dağı

Doğu ve Batı uygarlıklarının ke­siştiği noktada yer alan, 2150 metre yüksekliğine sahip olan dağın üze­rinde devasa büyüklükteki heykel koleksiyonları bulunur. 1953 yılında ise bölgede arkeolojik çalışmalara başlanmış ve yapılan çalışmalar so­nucunda bölgede Kommagene uygar­lığından kalma sanatsal kalıntılara da rastlanmıştır.

Hattuşa

Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan bir antik kenttir. Site içe­risinde Hitit, Asur, Roma ve Bizans dönemine ait tapınaklar, kraliyet ko­nutları ve surlar korunmuş bir şe­kilde bulunmaktadır. 1986 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası lis­tesinde yer alır.

İstanbul’un tarihi alanları

Bir çok benzersiz özelliğe sahip olan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış şehrin, en eşsiz özelliklerin­den biri dünyada iki kıtalı tek şehir olmasıdır. Asya ve Avrupa’yı birbi­rine bağlayan şehrin sahip olduğu camiler, saraylar, müzeler ve çarşı­lar zengin tarihini gözler önüne serer.

Kapadokya

Dünyada doğa ve tarihin en mü­kemmel şekilde bir araya geldiği bir yerdir. Bölgenin en önemli görüntüsü ise peribacalarıdır. Coğrafi olaylar nedeniyle tarihsel dönemde oluş­muş olan bu peribacalarının içlerine bölgede yaşayan insanlar ev, kilise oyma ve frizleri dekore ederek bin yıllık uygarlıkların izlerini bırakmış­lardır. Geleneksel Kapadokya evleri ve oyulmuş taş güvercinlikler yöre­nin özgünlüğünü göstermektedir. Bu evler kayalar ya da kesme taş kullanı­larak dağın eteğinde inşa edilmiştir.

Divriği Ulu Camii

ve Şifahanesi

Mengücekleliler döneminde Ah­met şah tarafından yaptırılan, taş iş­çiliğinin en güzel örneklerinin sergi­lendiği cami ve şifahane 1985 yılında dünya kültür mirası listsesine dahil edilmiştir.Caminin en ilginç özellikle­rinden biri, ikindi vaktinde dış kapı­sına yansıyan, ayakta insan siluetidir.

 

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Türk İşi Dondurma İngiliz basınına gösterilecek

Türk İşi Dondurma filmi, ya­rın Londra’daki Regent Street Sineması’nda Türk ve İngiliz basın mensuplarına sunulacak.

Don McCullin’in “Savaş portreleri” Tate’de tartışıldı

Britanya’nın “efsanevi fotoğraf­çısı” olarak bilinen Don McCullin, son 60 senede çektiği fotoğraflar ile biriktirdiği “savaş anıları” ile, dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışma ve savaş karelerini yakalamayı başaran ve bunu 60 yıl­lık kariyerine yayan ilk fotoğrafçı olarak biliniyor.

Romeo Ve Juliet’in Romanı Verona

İtalya denince akıllara romantik bir ülke gelir. Ama ülkenin en ro­mantik şehri, kuzeydoğusunda yer alan Verona’dır.

Alzheimer hastalığını neler hızlandırıyor?

Bilim insanları, yağlı ve kalori oranı yüksek gıda kullanımının Alz­heimer hastalığının gelişimini gözle görülür şekilde hızlandırdığını ve bu hastalık ile ilgili genlerde teh­likeli mutasyon taşıyıcılarında or­taya çıkma olasılığını yükselttiğini açıkladı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter