English

Uzmanlar: Orta yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor”

Uzmanlar, 30’lu yaşların orta­sındakilerin, beyin sağlıklarını ko­rumak için tansiyon değerlerine dikkat etmeleri uyarısında bulu­nuyor.

Lancet Neurology dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, beyin sağlığının korunması için “fırsatlar penceresi” 30’lu yaşların ortasından 50’lili yaşların ortasına kadar açık kalıyor. Araştırma için 1946 yılında doğan 500 kişi ince­lendi. Orta yaşın başlarında görü­len yüksek tansiyonun, daha sonra ortaya çıkan kan damarlarındaki hasar ve beynin küçülmesiyle bağ­lantılı olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, “kritik dönem” ola­rak görülen 30 ve 40’lı yaşlardaki yüksek tansiyonun “beynin gör­düğü hasarı hızlandırdığını” söy­lüyor.

Orta yaşlardaki kan basıncı de­ğerlerinin demans riskiyle bağlan­tılı olduğu daha önce yapılan araş­tırmalarda da görülmüştü ama bi­lim insanları bu zararın ne zaman ve nasıl oluştuğunu anlamak için yeni verileri inceledi. Araştırma boyunca katılımcılar beyin tara­masından geçirildi ve kan basınç­ları ölçüldü. 36-43 yaşları arasında kan basıncındaki artışın beynin kü­çülmesiyle bağlantılı olduğu sonu­cuna varıldı.

Herkesin beyni yaşlandıkça kü­çülür ama etkileri, vasküler demans gibi nörodejeneratif hastalıklardan mustarip olanlarda daha fazla görü­lüyor. İncelenen bireylerde kogni­tifi yetersizlik görülmese de araştır­macılar beynin küçülmesinin kog­nitif yetersizlik belirtilerinden önce yaşandığını söylüyor. Aynı bireyler gelecek yıllarda da bu belirtileri gösterip göstermediklerinin tespiti için incelenmeye devam edecek.

43-53 yaşları arasında kan basın­cındaki artışın, 70’li yaşlardaki bi­reylerin kan damarlarında oluşan zararla da bağlantılı olduğu sonu­cuna varıldı. Araştırmaya, UCL Üni­versitesi Nöroloji Enstitüsü’nde gö­revli klinik nörolog Prof. Jonathan Schott öncülük etti.

Schott, “30’larımızda bile kan ba­sıncındaki değerler on yıllar sonra bile beyin sağlığını etkileyebiliyor. İlerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunabilmesi için orta yaşların ba­şında incelemelere ve takibe baş­lanmalı” dedi.

Oxford Üniversitesi’nde görevli kardiyovasküler tıp profesörü Paul Leeson, “Bir süredir yüksek tansi­yonu olanların, ilerleyen yaşlarda farklı beyin yapılarına sahip ol­duklarını biliyorduk. Ama doktor­lar, kan basıncına erken yaşlarda müdahalenin beyindeki değişim­leri önleyici etkisi olup olmadığını tartışıyordu” diyor.Leeson, erken yaşlarda müdahalenin önemini şöyle anlatıyor: “Şimdi ise yüksek tansiyonu anca yaş ilerleyince cid­diye alıyoruz. Dolayısıyla beyinde ciddi hasarlar oluşmuyor oluyor. “Bu araştırma, 30 ve 40’lı yaşlar gibi hayatın bazı dönemlerinin kritik önemde olabileceğini göste­riyor. Bu dönemlerde yüksek tan­siyon beynin gördüğü zararı hız­landırıyor.” Alzheimer araştırma merkezinden Dr. Carol Routledge da orta yaşlarda görülen yüksek tansiyonun demans riskini artıran en büyük etkenlerden biri olduğu ve erken yaşlarda kan basıncının kontrol altına tutulması için önlem­ler alınması gerektiği uyarısında bu­lunuyor.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Belediyeler sıkıntılı durumdaki ana caddeleri canlandırmak için harekete geçti Caddeleri kurtarma operasyonu

Online alışverişlerin yaygınlaş­ması, “business rate” ücretleri ve işçi maaşları nedeniyle oluşan mas­rafların da giderek artmasıyla, İn­giltere genelinde günde 16 dükkan kepenk indiriyor.

Boris Johnson’a hastanede tepki: Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok

Britanya başbakanı Boris John­son, dün ziyaret için gittiği hasta­nede bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Ev fiyatlarındaki artış son 7 yılın en düşüğünde

Birleşik Krallık genelindeki ev fiyatlarının, Eylül 2012’den bu yana görülen en yavaş seviyede artıyor.

Parlamentonun askıya alınması protesto edildi; Hemen açılsın

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye baş­ladı.

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için £30 bin harcadı

İngiltere’de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

The Guardian: Bakanların gizli belgeleri yayımlamak zorunda kalmasının ardından anlaşmasız Brexit kaosuna dair korkular artıyor

Milletvekillerinin oylaması so­nucu bakanların kamuoyu ile pay­laşmak zorunda kaldığı “Opera­tion Yellowhammer” adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında so­kaklarda isyanların çıkması, gıda fi­yatlarının yükselmesi ve tıbbi mal­zemeler ile ilaç tedariğinin kesin­tiye uğraması yer alıyor.

Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek

İngiltere’de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun ol­duktan sonra iş bulmaları için ül­kede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım paketi devreye sürecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage’dan Başbakan Johnson’a teklif: Anlaşmasız Brexit sözü ver, sana çoğunluğu kazandıralım

Britanya’nın aşırı sağcı Brexit Partisi’nin Genel Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’a bir “saldırmazlık anlaşması” teklif etti.

Johnson’un önünde 5 Brexit senaryosu var

Brexit krizi giderek büyüyor; İn­giltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti.

Londralılar iş bulmak için ‘Kraliçe İngilizcesi’ konuşmaya çalışıyor

Londra’da yaşayanların üçte biri daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce konuşurken aksanlarını değiştirdiklerini söyledi.

Londra’daki “Bilim Galerisi” ilk yılını kutluyor

Eylül 2018’de açılan ve uzun zamandır merakla beklenen yepyeni “Bilim Müzesi”, Londra’da geçirdiği ilk senesinde büyük başarılara imza attı.

İki milyon sterline alıcı bulması bekleniyor

Britanya’da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu arar­ken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şem­panzelerle dolu bir şekilde göste­ren eseri Londra’da açık arttırmaya çıkartılacak.

21’inci yüzyılın en iyi 100 filmi listesi yayınlandı: Türkiye’den tek film var

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı.

YouTube Modaya El Attı: Karşınızda YouTube Fashion

Birçok farklı alanı içerisinde barındıran ve medya devlerini de platforma dâhil etmek için çalışan YouTube, en sonunda moda tarafına da elini attı ve YouTube.com/Fashion’ı tanıttı.

Designed by: Olay Gazeter