English

Elimizdekinin Kıymetini Bilmek…

Neslihan Doğan 25 Aralık 2018

Hepinize merhaba, geçmişte İstanbul’da kendi odamda uyanmanın değerini bile bilmezdim. Kendi evimde ve şehrimde olmanın verdiği hu­zuru ve rahatlığı ancak evimden çok uzakta, senelerce Londra’da yaşayınca anladım.

Biz insa­noğlu maalesef bazen elimiz­deki güzelliklerin kıymetini kay­bedince veya uzak kalınca çok daha iyi anlıyoruz. Ama bizler değişim yolundayız. En azından bunu fark etmemiz bile bir de­ğişimdir.

Yeni ve değişmiş ben ise artık sabahları uyandığıma göre halen yaşadığımı, sağlıklı olduğumu, her yeni günün yeni güzel fır­satlar demek olduğunu düşünü­yorum. Doğanın yeniden canlan­dığını görüyorum. Kuşların cıvıl cıvıl seslerini duyuyorum.

Siz hiçbir serçenin “Aman ya her gün cıvıldıyorum. Bugün ca­nım istemediği için somurtaca­ğım ve ötmeyeceğim” dediğini duydunuz mu? Serçeleri ken­dime örnek alıyorum. Her yeni güne uyandığıma göre rızkımın Yaradan tarafından hazırlan­dığını düşünüyorum. Yeter ki içinde bulunduğumuz hayatın bizleri üzen ve hoşlanmadığı­mız yanlarına değil, mutlu eden taraflarına odaklanabilelim.

Ve hemen elimi yüzümü bol su ile güzelce yıkıyorum. Pence­reyi açıp derin derin nefes alı­yorum. Her sabah yaptığım gibi kahvaltı etmeden aç karnına ko­caman bir bardak suyumu içiyo­rum. Sonra sıra esnetme hare­ketlerimde. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş ataları­mız. Esnetme hareketlerimi ya­parken kendi ihtiyacıma göre seçtiğim olumlama cümlelerini ayna karşısında ve yüksek sesle tekrar ediyorum. Tabi fazla yük­sek sesle değil. Yoksa evdekiler veya komşular kendi kendime konuşmamı biraz tuhaf karşıla­yabilirler. Vaktimin az olduğu za­manlarda ise sabahları günümün iyi geçmesine niyet ediyorum.

“Bugünümü mutluluk ve umutla yaşamaya niyet ediyo­rum.

Buraya kadar kendi iç dünya­mızda her şey yolunda. Ama tabi ki dışımızdaki dünyada sorunlar olabilir. Sonuçta herkes hayatın güzelliklerine odaklanmayı seç­mek zorunda değil. Fakat bizi dışarıdaki çevremiz değil ön­celikle kendi değişimimiz ilgi­lendiriyor. Herkes kendisinden sorumludur. İnsanlar dünyayı değiştirmek istiyor ama kimse­nin aklına önce kendisini değiş­tirmek gelmiyor.

Yazılarımda aklımızı kullan­mayınca ve düşüncelerimizi olu­runa bırakınca, negatif düşünce­lerimizin otomatik olarak baskın çıkma olasılığından bahsediyo­rum. Biz buna benzer enerjiler benzer enerjileri çeker diyoruz.

Ya da Mevlana’nın dediği gibi “Gül düşünürsün gülistan olur­sun. Diken düşünürsün dikenlik olursun.

Evet, günümüzde bu konu ile ilgili bir yasa olduğu artık kesin­leşti ve bu yasaya hepimizin bil­diği gibi ‘Çekim Yasası’ deniyor. Aslında bu yasa asırlar boyu bi­liniyordu ama hiç bu kadar po­püler olmamıştı. Sadece belli bir kesim tarafından biliniyordu. Bu arada şunu da belirtmek isterim; Katıldığım kurslardaki bir öğret­menim çok önemli bir noktaya değinmişti. Çekim yasası bilim­sel bir gerçek olduğu için Allah’a inanan veya inanmayan herkes için geçerli. Bu yasanın kuralla­rını iyi bilmek gerekiyor.

Bu hafta Nil Gün’ün sade ve açıklayıcı bir şekilde yazdığı, “Hayatın Büyük Sırrı: Çekim Ya­sası” kitabından bazı alıntılar yaparak yasaya biraz daha de­taylı bakalım birlikte. Bu kitap, bu kavramların ne anlama geldi­ğini ve Çekim Yasası’nı bilinçli olarak nasıl kullanacağınızı gös­teriyor.

Çekim Yasası, enerji yasası­dır. Ve biz enerji kelimesini ha­yatımızda sık sık kullanırız; “Bu kişinin enerjisi iyi. Enerjimiz uydu…”

Kendimizi mutlu, heyecanlı, başarılı hissettiğimizde etrafa pozitif enerji yayarız. Oysa ken­dimizi üzgün, kızgın, yalnız, in­cinmiş hissettiğimizde etrafı­mıza da negatif enerji yayarız. Gözlerimizdeki ışık söner. Bu ruh hali uzun sürerse hayatı­mızda her şeyin ters gitmesin­den yakınırız.

Hayatınızı değiştirmek eli­nizde.

Nil Gün çok önemli bir nok­taya değiniyor. “Çekim Yasası düşüncenin yaratıcı gücünün kullanımıyla ilgili. Bu yasa, dik­katinizi neye yöneltirseniz, onu kendinize çekeceğinizi ifade ediyor. Bilincimizde ve bilin­çaltımızda ne tür düşünceler ve inançlar varsa bu inançlara uygun deneyimleri hayatımıza çekiyoruz”.

“Düşüncelerimizden so­rumluyuz

Her şikayet evrene verilmiş bir emirdir

İnançlar bağlandığımız dü­şüncelerdir

Dünkü düşüncelerimizle bugünümüzü inşa ettik …

“Çekim Yasası, üç temel ya­sanın bileşimidir” diyor Nil Gün:

Etki-Tepki yasası

(Karşılıklılık Yasası)

Şükran yasası

Sevgi yasası

Bunların hepsine yazımda yer veremeyeceğim için bu haftaki köşe yazımda anlattığım elimiz­dekinin kıymetini bilmek yani Şükran Yasasına biraz yer ver­mek istiyorum.

“Bir şeyin yokluğu anlarında, onun var olduğu anların değerini bilirsiniz. İnsanların çoğu sahip olduklarının değerini bilmek ve şükran duymak yerine, sahip olmadıkları şeyler için hayıfla­nıyor.

Düşüncelerimizi sahip olma­dığımız şeylere odakladıkça, sa­hip olmama anlarını çoğaltırız. Neye odaklanırsak onu çoğaltı­rız. Sahip olmadığımız ama iste­diğimizi söylediğimiz şeylerin hayatımıza girmesini engelleriz.

Şükran duygusunun azlığının göstergeleri kıskançlık, şikayet, pişmanlık, hayattan memnuni­yetsizlik, huzursuzluk ile sü­rekli bir doyumsuzluk hissi ve “bir şeyler eksik” duygusudur.

Şükran duygusu, sahip olduk­larımızla yetinmek ve pasif bir kabulleniş değildir.

Şükran duygusu sahip oldu­ğumuz şeylerin onlara sahipken değerini bilmektir.

Şükran duygusu, gelişimi ve başarıyı, gösterilen tüm çabalar­dan daha fazla hızlandırır.

2019 ‘da görüşmek üzere, sevgi ile kalın…

e-mail:  info@ndlondon.com

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Mesut ile Amine’nin gizlisi saklısı kalmadı

Arsenal’in Alman milli yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, ilişkilerinde şeffaflığı seçti.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Dünya markası NHS hedefi

NHS için yapılan on yıllık plan kapsamında kanser, kalp rahat­sızlığı ve felç gibi ölümcül hasta­lıklarla mücadelede NHS’i dünya markası haline getirerek, 500 bin daha fazla hayat kurtarmak hedef­leniyor.

DUP Brexit Anlaşmasına Destek Vermeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP), Brexit anlaşmasına parlamentoda des­tek vermeyeceğini açıkladı.

Mikail Aslan Yeni Albümünün Tanıtımı İçin Londra’da

Dersimli ünlü sanatçı Mikail Aslan yeni albümünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek olan konser için Londra’ya geliyor. 2018 yılının son aylarında Axpîn (Verimli Toprak) isimli yeni albümünü yayınlayan sanatçı bu albümünün tanıtım konserleri çerçevesinde 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 19.30’da Ev Cafe ev sahipliğinde düzenlenecek olan konserde sahne alacak.

Natural History Museum yetişkinler için “yatılı günler” sunuyor

Eğer siz de içinizdeki çocuğu din­leyenlerdenseniz, dinozorların sadece çocuklar için olmadığına katılabilirsiniz.

Londra Sanat Fuarı 16-20 Ocak Arasında Geri Dönüyor

Daha önce hiç Tate Modern’e gidip sergilenen birbirinden gü­zel modern sanat eserlerini evi­nize götürmek istediniz mi? Eğer cevabınız evet ise Londra Sanat Fu­arı, özenle seçilmiş modern sanat eserlerinden oluşacak özel bir fuar ile, Tate Modern’den eliniz dolu dönmenizi sağlıyor.

Lady Gaga Golden Globe Ödülünü aldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga 76. Golden Globe törenine damga vurdu. Shallow ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan Gaga, kıyafetiyle de konuşuldu. Ünlü şarkıcı 1954’te aynı filmde benzer kı­yafeti giyen Judy Garland’a benzetildi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter