English

Kişisel Farkındalık …

Neslihan Doğan 27 Mayıs 2019

Hepinize merhaba,

“Yaşam Koçu” denildiğini çok duymuşsunuzdur. Artık bunun yerine genellikle “Kişisel Geli­şim Danışmanı” tabiri kullanılı­yor. Doktorluğu düşünün…

Doktorum dersiniz ama sonra hasta şu soruyu sorar: “Peki ta­mam da ne doktorusunuz?

” Koçlukta da sistem böyledir. Her konunun koçluğu ve uzman­lığı farklıdır. Tabii ki genel alan­larda da koçluk yapılır ancak her koçun belirli uzmanlık alanları­nın olması önemlidir.

Yine aynı doğrultuda eğer ki­şinin durumu koçluktan çok psi­kolojinin dallarından biri ile il­giliyse Koç bu kişiyi nazikçe bir Psikoloğa veya Psikiyatra yön­lendirir.

Danışman kişinin “kör nokta­larının” farkına varmasını sağ­lamalı. Yani önce “kendisinin” farkına varmalı. Hedefe ulaş­mak için başkasının aklına ihti­yacı olmadığını, kendi doğrula­rının onun için en “doğru” yolu açabileceğini bilmeli.

Bir insan için balık tutup ona yedirirseniz o kişi aç kaldığında yine ona birinin balık tutmasını bekleyecektir.

Bir danışman kişiye balık tut­mak yerine ona nasıl balık tutu­lacağı konusunda yardım etmeli ve kişi o balığı tutana kadar da onu teşvik etmeli ve yanında durmalıdır…

Danışman; kişiye doğru ve güçlü sorular soran bir rehber­dir. Bir yandan kişisel problemle­rin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini su­narken aynı zamanda çözümü doğru sorular sorarak danışa­nın bulmasını sağlayan, danışa­nın alışmış olduğu düşünce ya­pısını zorlayan, farklı bakış açı­ları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağla­yan bir yol göstericidir.

Danışmanlık doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sa­natıdır.

Danışmanlar insanların ya­şadığı veya ‘yaşadığını’ sandığı hayat içerisinde onlara bir çe­şit yol arkadaşı ve rehber olma amacını güderler. Akademik an­lamda psikoloji ya da psikiyatri eğitimi almadıkları halde kişinin kendi benliğini tanıması konu­sunda yardımcı olurlar.

Danışman “güce” sahip olan kişinin farkındalıklarının artma­sını ve gerçek potansiyelinin or­taya çıkmasını sağlamaktadır.

P s i k a n a l i s t Catherine Bensaid’e göre;

“Bize acı veren bir olayın ne­reden kaynaklandığını anlaya­madığımız sürece hafızamızda asılı kalır. Tıpkı askıda kalmış bir sorun gibi gelişimimizde bir engel oluşturur. Bunun neden kaynaklandığını bilmez isek do­ğal olarak yeniden benzeri şey­leri yaşamaktan korkarız.

“Düşünmek, arka­daşlarla konuşmak, yaşam koçu ile konuşmak, psikote­rapi ve psikanaliz gibi bize neyin acı verdiğini anlamamızı sağlayacak her şey, o ana kadar yerini yanlış saptamış oldu­ğumuz yaralarımızı sarmamıza yardımcı olur. Bize acı veren şeyin sadece adını telaffuz etmek bile acıyı dışarı vurmanın bir yoludur.”

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam ruhsal potansiyelini eyleme geçirmek ve bunu engelleyen egolarını seyreltmek isteyen ve de bunun için çalışmaya hazır olan kişiler bir kişisel gelişim danışmanına başvurabilir.

Değişim zor bir süreçle işle­yen kademeli bir çalışmadır. Kişi ruhsallığını anımsamak ve bunu kullanmak istiyorsa, bu yolculu­ğunda profesyonel rehberlik hiz­meti almalıdır.

Değişim başladığında, kişi kendi egosundan kaynaklanan eski değerlerini yıkarken ken­dini kaybedebilir. Tüm bu sü­reçlerde kişi kendi kendine ye­temeyebilir.

Danışanın, danışmanın des­teğiyle yaşama başka açılardan bakmayı öğrenmesi ve kısa za­man içinde sorunlarının üste­sinden tek başına gelmeyi ba­şarmasıdır. Danışman olabilmek bir deneyimler ve gelişim süre­cidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, ruhsal potansiyelini keşfeder ve hata­larından ders alarak yetkinlikle­rini geliştirir.

Danışmanlığın faydaları ne­lerdir?

 • Danışanın var olan potansi­yelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
 • Kendine olan inancını, güve­nini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Motivasyonunda gözle görü­lür bir artış sağlar.
 • Danışanın artan perfor­mansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağla­yarak kişisel değişim – dönüşüm ve gelişiminde ivme kazandırır.
 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
 • Danışanın öğrenme ve öğ­rendiğini uygulama potansiye­lini arttırır.
 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini gelişti­rir.
 • Danışanın kendine has özel­liklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
 • Danışanın yaşama karşı po­zitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

Yaşam yolunuzda kişisel ge­lişim danışmanlığına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız veya detaylı bilgi almak isterseniz info@ndlondon.com adresine yazabilirsiniz.

Sevgilerimle,

e-mail: info@ndlondon.com

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Belediyeler sıkıntılı durumdaki ana caddeleri canlandırmak için harekete geçti Caddeleri kurtarma operasyonu

Online alışverişlerin yaygınlaş­ması, “business rate” ücretleri ve işçi maaşları nedeniyle oluşan mas­rafların da giderek artmasıyla, İn­giltere genelinde günde 16 dükkan kepenk indiriyor.

Boris Johnson’a hastanede tepki: Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok

Britanya başbakanı Boris John­son, dün ziyaret için gittiği hasta­nede bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Ev fiyatlarındaki artış son 7 yılın en düşüğünde

Birleşik Krallık genelindeki ev fiyatlarının, Eylül 2012’den bu yana görülen en yavaş seviyede artıyor.

Parlamentonun askıya alınması protesto edildi; Hemen açılsın

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye baş­ladı.

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için £30 bin harcadı

İngiltere’de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

The Guardian: Bakanların gizli belgeleri yayımlamak zorunda kalmasının ardından anlaşmasız Brexit kaosuna dair korkular artıyor

Milletvekillerinin oylaması so­nucu bakanların kamuoyu ile pay­laşmak zorunda kaldığı “Opera­tion Yellowhammer” adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında so­kaklarda isyanların çıkması, gıda fi­yatlarının yükselmesi ve tıbbi mal­zemeler ile ilaç tedariğinin kesin­tiye uğraması yer alıyor.

Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek Üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek

İngiltere’de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun ol­duktan sonra iş bulmaları için ül­kede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım paketi devreye sürecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage’dan Başbakan Johnson’a teklif: Anlaşmasız Brexit sözü ver, sana çoğunluğu kazandıralım

Britanya’nın aşırı sağcı Brexit Partisi’nin Genel Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’a bir “saldırmazlık anlaşması” teklif etti.

Johnson’un önünde 5 Brexit senaryosu var

Brexit krizi giderek büyüyor; İn­giltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti.

Londralılar iş bulmak için ‘Kraliçe İngilizcesi’ konuşmaya çalışıyor

Londra’da yaşayanların üçte biri daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce konuşurken aksanlarını değiştirdiklerini söyledi.

Londra’daki “Bilim Galerisi” ilk yılını kutluyor

Eylül 2018’de açılan ve uzun zamandır merakla beklenen yepyeni “Bilim Müzesi”, Londra’da geçirdiği ilk senesinde büyük başarılara imza attı.

İki milyon sterline alıcı bulması bekleniyor

Britanya’da siyasetçiler Brexit açmazından bir çıkış yolu arar­ken dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şem­panzelerle dolu bir şekilde göste­ren eseri Londra’da açık arttırmaya çıkartılacak.

21’inci yüzyılın en iyi 100 filmi listesi yayınlandı: Türkiye’den tek film var

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini sıraladığı yeni bir liste yayınladı.

YouTube Modaya El Attı: Karşınızda YouTube Fashion

Birçok farklı alanı içerisinde barındıran ve medya devlerini de platforma dâhil etmek için çalışan YouTube, en sonunda moda tarafına da elini attı ve YouTube.com/Fashion’ı tanıttı.

Designed by: Olay Gazeter